Start concurs Rail Tourism Awards – Ediția 2024

După succesul edițiilor anterioare, premiile pentru turismul feroviar, organizate de Comisia Europeană de Turism (ETC) și Eurail, recunosc cele mai de impact campanii de marketing care promovează călătoriile cu trenul ca model de turism durabil în toată Europa.

Premiile puse în joc încă din anul 2021 sunt deschise organizațiilor naționale de turism (ONT), organizațiilor de marketing de destinație (DMO), organizațiilor feroviare, întreprinderilor din turism, precum și agențiilor de marketing și altor entități care lucrează în sectoarele turismului și feroviar. Pentru a se califica pentru premii, campaniile ar trebui să se concentreze pe promovarea călătoriilor cu trenul în Europa. Acestea pot evidenția călătoriile paneuropene, precum și rutele naționale sau locale prin destinații europene.

Obiectivele premiilor sunt:

  • Încurajarea colaborării între sectorul feroviar și cel turistic din Europa, promovând dialogul și cooperarea pentru a promova un model mai durabil pentru turism.
  • Susținerea tranziției ecologice în turismul european și încurajarea adoptării unor practici de călătorie mai responsabile.
  • Inspiră călătorii să aleagă turismul feroviar ca o alegere de transport ecologică și responsabilă, reducând efectiv amprenta de carbon asociată călătoriilor.
  • Promovează călătoriile mai lente în toată Europa, încurajând explorarea mai profundă a culturilor locale și a destinațiilor europene.
  • Îmbunătățește vizibilitatea destinațiilor europene, având ca scop crearea unei imagini unice a Europei și creșterea gradului de conștientizare cu privire la destinațiile mai puțin cunoscute.

Proiectele vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

  • Relevanță (30%) – măsura în care campania se aliniază și contribuie la cel puțin unul dintre obiectivele Premiilor.
  • Călătoriile cu trenul în centrul campaniei (30%) – capacitatea de a încorpora în mod organic și consecvent călătoriile cu trenul pe parcursul campaniei.
  • Creativitatea și inovația abordării campaniei (15%) – măsura în care propunerea demonstrează o abordare inovatoare și creativă.
  • Rezultate măsurabile (25%) – rezultatele clare, măsurabile ale campaniei și valorile definite pentru succes, împreună cu dovezi ale impactului pozitiv al proiectului.

Data limită de transmitere a candidaturilor: 30 august 2024

Mai multe informații despre depunerea candidaturilor sunt disponibile aici: https://railtourismawards.com/how-to-apply/