Studiu sociologic pentru dezvoltarea localitatilor care se afla pe cursul raului Mures din cadrul Regiunii Centru

 Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, împreuna cu o firma de specialitate, MANCOM CENTRU SRL, elaboreaza “Studiul regional privind potentialul de dezvoltare socio-economica durabila a vaii raului Mures – Regiunea Centru”. În ca-drul acestei lucrari se urmareste identificarea exacta a problemelor ecologice care afecteaza raul Mures, precum si realizarea unei analize actualizate a situatiei socio-economice a bazinului acestui rau.

”Studiul regional privind potentialul de dezvoltare socio-economica durabila a vaii raului Mures – Regiunea Centru” vizeaza judetele Alba, Mures si Harghita – trei din cele sase judete ale Regiunii Centru. Prin realizarea acestui studiu se pun bazele necesare în vederea solutionarii problemelor referitoare la gestionarea microclimatului de pe cursul Muresului si vor fi trecute în revista oportunitatile pe care le are cel mai mare rau din Regiunea Centru, unul dintre cele mai mari din Romania. Îmbunatatirea calitati apei, asigurarea biodiversitatii raului Mures si a albiei acestuia, prezervarea si extinderea zonelor naturale vor asigura nu numai o protectie sporita pentru localitatile aflate pe malurile raului împotriva inundatiilor, dar vor duce si la dezvoltarea climatului socio-economic de pe raza celor trei judete din regiune.

Prin studiul realizat la comanda ADR Centru, vor fi evidentiate solutiile durabile la problemele identificate si va fi evaluat potentialul de dezvoltare a zonei strabatute de raul Mures în Re-giunea Centru. Studiul trebuie sa contribuie prezentarea oportunitatilor de dezvoltare a jude-telor si localitatilor din zona strabatuta de Mures, dar si a mijloacelor de valorificare a acestora în contextul perioadei de programare 2014 – 2020. Identificarea problemelor comune precum si a intereselor ce unesc autoritatile publice locale reprezinta de fapt o noua provocare interjudeteana, privind perspectivele de dezvoltare din Regiunea Centru. Acest mod de abordare se încadreaza foarte bine în cerintele Uniunii Europene cu privire la finantarea proiectelor integrate.

În cadrul acestui studiu se elaboreaza o analiza sociologica pentru consultarea populatiei privind propunerile locuitorilor legate de rau, pentru dezvoltarea localitatilor lor, dar si pentru investigarea perceptiilor locuitorilor despre raul Mures, modul de utilizare de catre populatie al Muresului în prezent si cel dorit în viitor, modul de implicare al locuitorilor în proiecte legate de Mures etc. Elaboratorii studiului adreseaza rugamintea tuturor locuitorilor din localitatile traversate de raul Mures de a raspunde chestionarului on-line [chestionar]. Elaboratorii studiului multumesc anticipat tuturor celor care vor raspunde chestionarului asigurandu-i de importanta acordata opiniilor exprimate în cadrul analizei interdisciplinare a localitatilor de pe raul Mures.