Temele abordate vizează procesul de dezvoltare regională cu resurse europene

Municipiul Sfântu Gheorghe va găzdui mâine, 26.09.2017, ședința de lucru a forului decizional al Regiunii Centru, din cel de-al treilea trimestru al acestui an. Reuniunea de lucru a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Centru va avea loc în Sala Mare de Ședințe a Consiliului Județean Covasna, începând cu ora 11,00. Cei 24 de membri ai CDR Centru invitați, vor dezbate 12 subiecte propuse de către ADR Centru pe Ordinea de zi a ședinței, punând accent pe analiza stadiului de implementare a proiectelor depuse spre finanțare în cadrul POR 2014-2020, dar și alte oportunități de finanțare care pot asigura dezvoltarea municipiilor, județelor și a Regiunii.

La această întâlnire de lucru, organizată de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru vor participa reprezentanții celor şase judeţe din Regiunea Centru, respectiv Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, precum și invitați din alte structuri ale administrației publice locale.
Ordinea de zi a ședinței cuprinde, proiectele de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru pe primul semestru al acestui an, precum și pe cel privind avizarea Actului adițional nr. 1 la Acordul cadru de delegare a anumitor atribuţii privind implementarea Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, încheiat între MDRAPFE în calitate de Autoritate de Management şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar pentru POR. Un alt proiect de hotărâre important este cel de actualizare a Strategiei de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru 2014-2020, în contextul în care, concentrându-se pe elementele care îi conferă unei regiuni cel mai mare potenţial competitiv, specializarea inteligentă contribuie la poziţionarea regiunii pe pieţe specifice la nivel global. Pentru a atrage investiţii private este important să fie creată o marcă a expertizei unei regiuni, într-un sector de cunoaştere specific şi să se ofere sprijin concret şi integrat, pentru a contribui la consolidarea respectivei specializări. Acest concept este extrem de important în contextul în care un procent important al finanțărilor europene în actuala perioadă și, cel mai probabil, în viitoarea perioadă de programare, 2020-2027, va fi axat pe valorificarea competitivității locale și regionale. În cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 1 finanțează proiectele de specializare inteligentă, pe baza Documentului Cadru pentru Strategia de Cercetare și Inovare Regională pentru Specializare Inteligentă, numit și Document Cadru Regional. Acesta fundamentează domeniile regionale de specializare inteligentă în sensul orientării acestora către sectoare economice clare și identifică tipurile de servicii pentru care s-ar putea obține finanțare de către ITT și de către IMM-urile care implementează un rezultat al transferului tehnologic. Ținând cont de faptul că în elaborarea Documentului Cadru Regional s-a folosit procesul de descoperire antreprenorială, care să confirme și consolideze domeniile de specializare inteligentă identificate la nivel regional, este necesară alinierea versiunilor oficiale ale celor două documente, iar în cadrul CDR Centru va fi supusă spre aprobare forma revizuită a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020.
Având în vedere rezultatele buna ale perioadei precedente, în cadrul cărei activitatea ADR Centru a dus la un grad de absorbție a fondurilor europene de 82,51% prin POR 2007-2013, respectiv de 93,9% prin proiectele POSCCE 2007-2013, reprezentanții administrației publice locale vor fi informați cu privire la implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru, respectiv stadiul priorităților lansate sau care se vor lansa spre finanțare, problemele întâlnite în procesul de depunere și evaluare a acestora, dar și aspectele legate de contractele de finanțare nerambursabilă deja semnate, pe șapte priorități ale noului program.

Alte puncte de pe Ordinea de zi a ședinței de marți de la Sfântu Gheorghe aduc în atenția membrilor CDR Centru proiectele de hotărâri pentru aprobarea participării ADR Centru ca partener în cadrul unor proiecte regionale, precum și a cofinanțării aferente bugetelor proprii ale acestor proiecte, prin care se pot atrage în Regiunea Centru fonduri europene în valoare de circa 870.000 euro. Încă un punct distinct pe agenda ședinței îl reprezintă proiectul de hotărâre privind declararea ca proiecte prioritare de interes regional a unor locații pentru dezvoltarea de terminale intermodale în Regiunea Centru, ținând cont de faptul că în scurt timp regiunea noastră va avea o foarte bună conectivitate cu centrul și vestul Europei, fiind necesară realizarea acelor puncte unde mărfurile pot fi preluate și transbordate pe diferite sisteme de transport.

Materialele pentru această ședință a CDR Centru se regăsesc pe pagina www.adrcentru.ro, secțiunea Despre noi.