Több mint 150 millió euró a Regio Program alapjaiból oktatásra, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség kezelésében

A gyulafehérvári 1918. december 1. Egyetem (UAB) javaslatára, tekintettel a Központi Régió oktatási beruházásainak jelentőségére, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség a 2022. május 19-20. között Gyulafehérváron megszervezett ICMEA-2022 (International Conference on Management, Economics and Accounting) nemzetközi konferencia keretében tájékoztató modult szervezett a Központi Régió vonatkozó európai oktatásfejlesztési projektek hatásairól.

A több mint száz, Európából, Ázsiából és Amerikából érkezett résztvevővel zajló konferencia témája a gazdaság és az adózás, továbbá a befektetések optimális felhasználása volt, a kutatás és az üzleti élet közötti optimális tudástranszfer biztosítása érdekében. Ebben a tekintetben nyújtott átfogó képet a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség a Központi Régió alap- és középfokú oktatási rendszerében, illetve a felsőoktatásban, egyetemi szinten európai forrásokból megvalósult beruházásokról.

A gyulafehérvári egyetemen fizikai jelenléttel zajlott modulon több mint 30 román résztvevő jelenlétében, akik szinte valamennyi romániai felsőoktatási intézményt képviselték, és akikhez további 20 vendég csatlakozott európai országokból és az Amerikai Egyesült Államokból, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség képviselői bemutatták az oktatási infrastrukturális beruházások hatását, valamint a jövőbeli finanszírozási időszakra vonatkozó projektelőkészítés becsléseit. A megbeszélések a jelen időszak hazai oktatási perspektíváira irányultak helyi példák bemutatásával, amelyek között kiemelt helyet kapott Az oktatási infrastruktúra fejlesztése az 1918. december 1.  Egyetem D és H karán című kezdeményezés finanszírozására, amelynek összértéke meghaladja az ötmillió eurót. A modul munkálatait az UAB rektora, prof. dr. Valer Daniel Breaz vezette prof. dr. Dan Ioan Topor, a Gazaságtudományi Kar dékánja, az ICMEA Konferencia elnöke és Dan Popa, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség POR 2014-2020 megvalósításáért felelős közvetítő hatóság igazgatója segédletével.

”A gyulafehérvári egyetem legfontosabb partnereink egyike a tevékenységi területünk tekintetében, és Fehér megye, illetve Központi Régió társadalmi-gazdasági környezetére vonatkozó különböző szakmai tanulmányok és elemzések elkészítésében való folyamatos együttműködésünk szempontjából is. A nemzetközi konferencián az volt a célunk, hogy bemutassuk a romániai oktatás fejlesztésére fordított európai támogatások hatását, összefüggésben az Európai Unió 2021-2027-es időszakra vonatkozó szakpolitikai célkitűzéseivel, különös tekintettel az oktatásfejlesztésre, valamint a kutatásfejlesztés támogatására, illetve a regionális szintű technológiatranszferre. Szó esett eredményekről, a támogatott iskolákról és egyetemekről, több tízezer diákról és hallgatóról, akinek jobb tanulási feltételekben van része, de említettük a regionális KKV-ék okos szakosodásának fejlesztését, valamint a közszolgáltatások és vállalkozások digitalizációjának támogatását is. Gratulálunk a gyulafehérvári egyetem csapatának a nagyszabású tudományos rendezvény megszervezéséhez, és reméljük, hogy jelentősen hozzájárultunk annak a környezetnek a bemutatásához, amelyben az oktatásra fordított beruházások az elkövetkező években is fejlődnek majd” – mondta az ICMEA-2022 konferencia munkálatainak végén Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által szervezett modulon a jelenlévőknek lehetőségük volt részt venni a 2014-2020 közötti időszakban Nagyenyed területén finanszírozott REGIO projektek dokumentációs látogatásán és tapasztalatcseréjén. Az említett időszakban 108, az oktatás minőségét javító projektre kötöttek szerződést összesen több mint 145,7 millió euró értékben, amelyhez hozzáadódik több tíz oktatási egység energiahatékonysága növelésének finanszírozása. Ebből 31 támogatási kérelem – összesen több mint 14,1 millió euró értékben – 41 bölcsőde és óvoda korszerűsítését biztosította; további 80 millió eurót 61 projekt keretében hívtak le 65 iskola korszerűsítésére; 11 projekt összesen csaknem 30,2 millió euró értékben 11 középiskolában és műszaki főiskolán javította az oktatást; továbbá 4 egyetem, köztük a gyulafehérvári UAB, több mint 21,3 millió eurós fejlesztési támogatásban részesült 5 REGIO projekten keresztül.

A következő időszakban a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség látja el a 2021-2027-es Központi Regionális Operatív Program menedzsment hatósági minőségét, oktatási beruházásra pedig ennek keretében 210 millió euró irányoztak elő, amelyet az oktatási rendszer minőségének javítására (93 millió euró), illetve az oktatási egységek energiahatékonyságának növelésére fordíthatnak (itt a rendelkezésre álló keretösszeg meghaladja a 116 millió eurót). Ezekhez a forrásokhoz hozzáadódik egy 100 millió eurónál nagyobb összeg kutatásra és innovációra azokban a dinamikus vállalatokban, amelyek érvényre juttatják a technológiatranszfert a felsőoktatásból az üzleti szférába az okos gazdaság fejlesztése érdekében.

A konferencia Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által bemutatott moduljai a következő honlapokon találhatók, román nyelven: www.regio-adrcentru.ro , www.adrcentru.ro.