Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a avut o importantă întrevedere de lucru la sediul ADR Centru din Alba Iulia

În cadrul vizitei delegației Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în județul Alba, domnul ministru Cseke Attila a avut o întrevedere de lucru cu conducerea ADR Centru. La discuții au participat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru, prefectul Nicolae Albu, deputatul de Alba Florin Roman,  președintele CJ Alba – Ion Dumitrel, vicepreședinții CJ Alba Marius Hațegan și Dumitru Fulea, precum și membrii comitetului director al ADR Centru, Maria Ivan, director Direcția Coordonare, Adriana Mureșan, șef AM 2021-2027, Dan Popa, director Direcția OI POR 2014-2020 și Ovidia Caba, director Departament Politici regionale. Principalele teme abordate au constat în consolidarea procesului de dezvoltare regională și absorbția eficientă a fondurilor europene.

În cadrul discuțiilor s-au prezentat nevoile de dezvoltare ale Regiunii Centru, dar și prioritățile și acțiunile care fac obiectul strategiei de dezvoltare, care urmărește atingerea unor obiective specifice, într-o perioadă de 7 ani. Conducerea ADR Centru a prezentat modul în care au fost fundamentate documentele de programare, ținând cont de analizele regionale socioeconomice și sectoriale și, mai ales, de propunerile și contribuția partenerilor regionali. ADR Centru a realizat documentația specifică de planificare și programare a procesului de dezvoltare într-un larg cadru partenerial, prin care s-a asigurat transparența documentelor și consultarea tuturor părților interesate. Principalele documente strategice și de programare a dezvoltării elaborate sub coordonarea ADR Centru sunt Planul de Dezvoltare Regională, Strategia de Specializare Inteligentă și Programul Operațional Regional, pentru perioada 2021-2027.

Din punct de vedere al acțiunilor concrete întreprinse la nivelul Regiunii Centru, domnul Simion Crețu a prezentat delegației MDLPA conduse de domnul ministru Cseke Attila, o scurtă expunere a felului în care a evoluat climatul socio-economic în regiunea noastră, în special în perioada de post-aderare la UE. Pe de altă parte, au fost discutate și aspecte privind implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020 în cele șase județe ale regiunii, dar și stadiul pregătirii viitorului Program Operațional Regional CENTRU 2021-2027. Astfel, au fost analizate punctual principalele rezultate bune obținute în cei aproape 15 ani de când ADR Centru are calitatea de Organism Intermediar pentru POR. Pe de altă parte, în cadrul discuțiilor au fost căutate cele mai bune soluții pentru a fi depășite și eliminate sincopele sau disfuncționalitățile din procesul de implementare a proiectelor finanțate cu fonduri europene.

Delegației MDLPA i-au fost prezentate date concrete privind stadiul implementării actuale a POR 2014-2020, cel mai important program pe care Agenția îl coordonează în acest moment la nivel regional. S-a vorbit despre impactul pe care îl au asupra creșterii calității vieții, cele peste 1050 de proiecte contractate sau aflate în proces de precontractare în Regiunea Centru, proiecte a căror valoare totală depășește 1,8 miliarde euro. Până în acest moment, la nivel regional au fost efectuate sau sunt în curs de autorizare plăți în cuantum de aproximativ 35% din suma alocată prin POR 2014-2020 pentru dezvoltare regională.

”Suntem onorați de vizita domnului ministru Cseke Attila la sediul ADR Centru. Parteneriatul nostru cu Ministerul Dezvoltării stă la baza implementării POR în ultimii 15 ani. Modul cum am acționat, conform procedurilor de lucru și respectând regulamentele europene și legislația națională, a fost coordonat de MDLPA și cetățenii pot vedea acum concret, în fiecare localitate urbană din regiune și în majoritatea comunelor, rezultate ale investițiilor susținute de noi. Atât MDLPA cât și ADR Centru fac toate demersurile pentru a sprijini beneficiarii să-și implementeze cu succes proiectele, în timp cât mai scurt, astfel încât să contribuie la procesul dezvoltării regionale. Am vorbit cu domnul ministru despre ansamblul de măsuri planificate și promovate de autoritățile administrației publice locale și centrale, dar și de către mediul privat, în parteneriat cu diverși actori locali, în scopul asigurării creșterii economice, dinamice și durabile, prin valorificarea eficientă a potențialului regional și local, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață ale tuturor cetățenilor. Suntem convinși că activitatea noastră neîntreruptă de peste 22 de ani va avea succes, în anul 2023 vom încheia perioada 2014-2020 cu un grad de absorbție de peste 90% al fondurilor alocate și, între timp, pe baza experienței dobândite, ne vom pregăti împreună cu MDLPA și MIPE să abordăm curajos perioada de programare 2021-2027”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.