Catalogul Surselor de Finanțare Nerambursabila pentru Universități

Programul privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri – Curățăm România (NOU!)

Programul Energetic în România – Cunoștințe sporite despre energie regenerabilă, eficiență energetică

Programul Rabla Plus

Programul de Granturi pentru finanțarea proiectelor din domeniul educației

Elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare

Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată – Apel nelansat

Investiții în exploatații pomicole – Apel nelansat