CSF Universitati – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată – Apel nelansat

Finanțator:
Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:
Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa Prioritară 2, Obiectivul Specific 2.1

Solicitanți eligibili:
UAT – județe (județul Ilfov) și municipii și subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor (București + sectoare)

Pot fi parteneri (asociați):

  • UAT: județul Ilfov, municipiul București +sectoarele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate
  • orice alte autorități/instituții publice locale (județul Ilfov/municipiul București + sectoare)
  • ONG-uri (cu excepția GAL)
  • asociații de dezvoltare intercomunitară
  • parteneri sociali (sindicate, patronate și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică)
  • instituții de învățământ superior acreditate

Activități eligibile:

  • Acces online la servicii gestionate partajat sau exclusiv de autoritățile și instituțiile publice locale
  • Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor
  • Retro-digitalizarea documentelor din arhivă

Valoarea grantului:
Variabilă

Contribuția beneficiarului:
2%

Termen limită:
Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici