CSF Universitati – Programul Rabla Plus

Finanțator:
Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic.

Solicitanți eligibili:

 • UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului
 • Unitatea/instituția de învățământ, de stat ori privată; instituția publică, Institutul de cercetare-dezvoltare înființat ca instituție publică
 • Instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
 • ONG-uri
 • Culte religioase
 • Operatori economici
 • Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic
 • Societatea profesională de avocați cu răspundere limitată;
 • Unitățile medico-sanitare înființate conform Legii societăților nr. 31/1990
 • Entități fără personalitate juridică:
 • PFA, Întreprinderea individuală și întreprinderea familială
 • Organizațiile profesionale ale profesiei liberale
 • Alte persoane juridice, de drept public ori privat.

Activități eligibile:
• 51.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui autovehicul uzat;
• 54.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate;
• pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani și cu normă de poluare mai mică de Euro 3, se adăugă un ecobonus de 1.500 lei/autovehicul.

Ecotichet pentru achiziționare motocicletă electrică este 26.000 lei + ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani de la data fabricației cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valoarea grantului:
Maximum 54.000 lei

Contribuția beneficiarului:
Valoarea finanțării max. 50% din preţul autovehiculului nou prin cele două programe

Termen limită:
Din data de 8 februarie 2022 a început înscrierea în aplicația informatică. La Programul Rabla Plus termenul
Informații suplimentare se pot găsi aici