Catalogul Surselor de Finanțare Autorități Publice Locale – Aprilie 2023

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabila active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.
Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților.
 1. Programul național de investiții ”Anghel Saligny” – runda a doua – NOU!
 2. Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor – NOU!
 3. Programului de Cooperare Teritorială Europeană, URBACT IV – NOU!
 4. Programul Rabla Plus 2023 – NOU!
 5. 5. Programul privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice – NOU!
 6. Programul Interreg Europe – NOU!
 7. Programului național de investiții, de interes și de utilitate publică, „Școli sigure și sănătoase” – Ordonanță de urgență – NOU!
 8. Programul Europa Creativă
 9. Conservarea obiectivelor culturale
 10. Programul Erasmus+ 2023
 11. Programul național de construcții de interes public sau social
 12. Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru comercializare la nivelul autorităților publice locale – ORDINUL 281
 13. O REGIUNE CU COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL – Infrastructura verde și albastră municipii – Apel nelansat – NOU!
 14. O REGIUNE EDUCATĂ – Investiții pentru învățământ antepreșcolar și preșcolar – Apel nelansat – NOU!
 15. O REGIUNE CU TURISM SUSTENABIL – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A – Apel nelansat – NOU!
 16. O REGIUNE CU COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL – Apel nelansat
 17. O REGIUNE CU MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – Apel nelansat
 18. O REGIUNE ACCESIBILĂ – Apel nelansat
 19. Sprijin pregătitor – Apel nelansat
 20. Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Apel nelansat

Back to top of page

Programul național de investiții ”Anghel Saligny” – runda a doua – NOU!

Finanțator:
Guvernul României

Obiectivul programului:

Repartizarea tuturor sumelor pentru finanțarea obiectivelor de investiții

Beneficiari eligibili:

Unități Administrativ Teritoriale

Activități eligibile:

Construcția și modernizarea rețelelor de apă și canalizare

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

9 mai 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor – NOU!

Finanțator:

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)

Obiectivul programului:

Plăți pentru angajamente de silvomediu

Beneficiari eligibili:

Proprietari (inclusiv UAT) de păduri din fondul forestier național

Activități eligibile:

 • Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște, pentru care beneficiarul primește 38 euro/an/ha pentru întreaga suprafață inclusă în angajament;
 • Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care beneficiarul primește 137 euro/an/ha pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2 (acest pachet poate fi accesat numai împreună cu Pachetul 1).

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

9 iunie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul Rabla Clasic 2023 – NOU!

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Stimulare a înnoirii Parcului auto național

Beneficiari eligibili:

Persoane fizice

Persoane juridice

UAT-uri

Instituții publice

Activități eligibile:

Achiziţionarea autoturismelor noi cu tehnologii nepoluante care oferă o alternativă mai ecologică, economică și convenabilă pentru transport, în special în contextul în care se dorește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a dependenței de combustibili fosili

Valoarea grantului:

Prima de casare: 7.000 lei, respectiv 10.000 lei în cazul predării a 2 autovehicule uzate – pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 155 g CO_2/km în sistem WLTP.

Ecobonusuri:

 • 1.500 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu sistem de propulsie de maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP
 • 1.500 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu motorizare GPL/GNC
 • 3.000 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu sistem de propulsie hibrid
 • 1.500 lei pentru fiecare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani și/sau cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară

7000 de lei primă de casare pentru motociclete noi cu sistem de propulsie maximum 120 g CO_2/km în sistem WMTC – se casează autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 7.000 lei și posibile ecobonusuri:

 • 1.500 lei pentru autovehiculul nou motocicletă cu generare maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC
 • 1.500 lei pentru casare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani și/sau norma de poluare Euro 3 sau inferioară

Instituțiile publice și UAT pot beneficia de prima de casare de 7.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, fără să predea autovehiculul uzat. Pentru două autovehicule uzate de prima de casare se ridică la 10.000 lei.

Valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Clasic este de 120 de zile de la data emiterii, timp în care beneficiarii vor derula toate procedurile specifice de achiziție a autovehiculului nou.

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

20 septembrie 2024

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul Rabla Plus 2023 – NOU!

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic

Beneficiari eligibili:

Persoane fizice

Persoane juridice

UAT-uri

Instituții publice

Activități eligibile:

Ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul nou pentru cel puţin unui autovehicul uzat. Se pot preda maximum două autovehicule uzate.

Valoarea grantului:

 • 51.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, excepție motocicleta cu generare de 80 g CO2/km în sistem WLTP pentru un autovehicul uzat
 • 54.000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate
 • 1.500 lei ecobonus pentru fiecare autovehicul de 15 ani și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară casat

Ecotichetul se acordă pentru autovehicul electric a cărui valoare nu depășește suma de 75.000 euro, cu TVA inclus

Instituțiile publice și UAT beneficiază de ecotichet de 120.000 lei pentru autovehicul nou, fără să predea un autovehicul uzat.

Ecotichetul pentru o motocicletă electrică este 26.000 lei, se poate adăuga ecobonus de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul de cel puțin 15 ani și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Plus: 120 de zile de la data emiterii

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

20 septembrie 2024

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice – NOU!

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau montajul de dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege

Beneficiari eligibili:

 1. a) persoanele fizice
 2. b) autoritățile administraţiei publice centrale
 3. c) instituţiile publice din subordinea autorităţilor administrației publice centrale
 4. d) titularii dreptului de administrare al imobilului proprietate publică, având regim de arie naturală protejată, pentru care se dorește obținerea finanțării
 5. e) unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Activități eligibile:

 • achiziția, instalarea de echipamente și/sau montajul de dispozitive de tipul gardurilor electrice (generator de impulsuri, fir gard electric, izolator inel gard electric, conectori fir gard electric, tijă împământare, etc.), panou solar, regulator tensiune, cablu împământare ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege (instalații cu fascicule luminoase, sunete/ultrasunete, privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică), destinate reducerii conflictelor om-animal și implementării măsurilor de intervenție în zone populate cu animale din specii de faună sălbatică ori amplasate pe traseele acestora, respectiv pe raza exploatațiilor agricole/pomicole/stupine/arii naturale protejate
 • montare echipamente și sau dispozitive de tipul gardurilor electrice la limita culturilor sau așezărilor aflate în zone populate cu animale din specii de faună sălbatică ori amplasate pe traseele acestora, respectiv pe raza exploatațiilor agricole/pomicole/stupine/arii naturale protejate

Valoarea grantului:

 • Maximum 5.000.000 lei pentru autoritățile administraţiei publice centrale sau instituția publică din subordinea autorității administraţiei publice centrale și titularii dreptului de administrare al imobilului proprietate publică, având regim de arie naturală protejată
 • Maximum 1.000.000 lei pentru UAT
 • Maximum 15.000 lei pentru persoanele fizice

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

25 aprilie 2023, ora 23.59

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul Interreg Europe NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea implementării politicilor de dezvoltare regională, inclusiv a programelor din obiectivul Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică, prin promovarea schimbului de experiență, abordărilor inovatoare și consolidarea capacităților în legătură cu identificarea, diseminarea și transferul de bune practici în rândul actorilor din politica regională

Beneficiari eligibili:

 • Autoritățile publice
 • Organisme de drept public

Activități eligibile:

 • Proiecte de cooperare interregională
 • Platforma de învățare a politicilor

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

2%

Termen limită:

9 iunie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programului național de investiții, de interes și de utilitate publică, „Școli sigure și sănătoase” – Ordonanță de urgență – NOU!

Finanțator:

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Obiectivul programului:

Proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții la clădirile unităților și instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri, în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice, asigurarea funcționalității conform cerințelor fundamentale și a creșterii eficienței energetice a acestora.

Beneficiari eligibili:

UAT, prin autoritățile administrației publice locale, inclusiv sectoarele municipiului București, instituțiile și unitățile de învățământ care funcționează în subordinea sau în coordonarea acestora.

Activități eligibile:

Intervenții pentru consolidarea seismică, reabilitarea, modernizarea, creșterea performanței energetice, inclusiv demolare parțială, după caz, la clădirile cu activitatea didactică și educațională unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv de învățământ special, precum și la celelalte componente ale bazei materiale ale acestora, prevăzute la art. 112 alin. (2), (3) și (9) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul Europa Creativă

Finanțator:

Uniunea Europeană

Obiectivul programului:

Laboratorul de inovare creativă va stimula actorii din sectoare culturale și creative, inclusiv din domeniul audiovizualului, să conceapă/să testeze soluții inovatoare pentru provocări cheie, cu un potențial impact pozitiv pe termen lung asupra mai multor sectoare culturale și creative

Beneficiari eligibili:

Entități publice sau private cu sediu în una dintre țările participante la programul Europa Creativă și care sunt deținute în mod direct/prin participare majoritară de resortisanți ai acestor țări

Activități eligibile:

 •  proiectarea, dezvoltarea și/sau răspândirea de instrumente, modele sau soluții inovatoare aplicabile în sectorul audiovizual/alte sectoare culturale și creative
 • sprijinirea competitivității, a procesului de ecologizare, a cooperării, a circulației, a vizibilității, a disponibilității, a diversității și/sau a audienței în toate sectoarele
 • Activitățile să aibă potențial ridicat de reproducere în sectorul audiovizual și în alte sectoare culturale și creative

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

20 aprilie 2023, ora 17:00 CET

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Conservarea obiectivelor culturale

Finanțator:

Ambasada SUA și Centrul Patrimoniului Cultural din Biroul pentru Afaceri Educaționale și Culturale

Obiectivul programului:

Sprijinirea conservării patrimoniului cultural

Beneficiari eligibili:

Entități necomerciale cu capacitate de gestionare a proiectelor de conservare a patrimoniului cultural: ONG, muzee, instituții de învățământ, ministere ale culturii sau instituții și organizații similare

Activități eligibile:

 • Conservarea sau achiziționarea de obiecte culturale, colecții sau bunuri imobiliare aflate în proprietate privată sau comercială, inclusiv cele al căror transfer din proprietate privată sau comercială în proprietate publică este preconizat, planificat sau în curs de desfășurare, dar nu este finalizat la momentul depunerii cererii
 • Conservarea patrimoniului natural (formațiuni fizice, biologice și geologice, colecții paleontologice, habitate ale unor specii de animale și plante amenințate, fosile etc.) – excepție: patrimoniul natural are o legătură sau o dimensiune de patrimoniu cultural
 • Conservarea mediilor de informare (ziare, jurnale de știri, programe de radio și televiziune etc.).
 • Conservarea materialelor publicate disponibile în altă parte (cărți, periodice etc.)
 • Achiziționarea sau crearea de noi exponate, obiecte sau colecții pentru muzee noi sau existente
 • Construcția de clădiri noi, adăugiri de clădiri sau acoperiri permanente (peste situri arheologice, de exemplu)
 • Comandarea de noi opere de artă sau de arhitectură în scopuri comemorative sau de dezvoltare economică
 • Crearea de noi dansuri tradiționale, cântece, cântece, compoziții muzicale, piese de teatru sau alte spectacole, sau adaptarea modernă a celor existente
 • Digitalizarea obiectelor culturale sau a colecțiilor, cu excepția cazului în care face parte dintr-un efort mai amplu și clar definit de conservare, documentare sau diplomație publică
 • Costurile lucrărilor efectuate înainte de anunțarea acordării grantului, cu excepția cazului în care acestea sunt permise și aprobate de responsabilul de granturi
 • Călătorii internaționale, cu excepția cazurilor în care călătoria este justificată și face parte integrantă din succesul proiectului propus sau pentru a oferi liderilor de proiect oportunități de învățare și de schimb cu experți în domeniul patrimoniului cultural etc.

Valoarea grantului:

Între 10.000 și 500.000 dolari

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

 • Runda 1: Ambasada va colecta idei de proiecte sub formă de note conceptuale în format World, până la data de 10 ianuarie 2023, 11:59 p.m
 • Runda 2: Ambasada va invita solicitanții cu idei promițătoare să depună cereri complete de proiecte, până la data de 14 aprilie 2023, 11:59 p.m.

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul Erasmus+ 2023

Finanțator:

Uniunea Europeană

Obiectivul programului:

Sprijinirea, prin învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă de calitate, la coeziunea socială, la stimularea inovării și la consolidarea identității europene și a cetățeniei active

Beneficiari eligibili:

Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului

Activități eligibile:

 1. Acțiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării:
 • Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării și tineretului
 • Activități de tineret
 • Acțiunea pentru incluziune DiscoverEU
 • Schimburi virtuale în domeniul învățământului superior și al tineretului
 • Mobilitatea personalului în domeniul sportului
 1. Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperarea între organizații și instituții
 • Parteneriate pentru cooperare:
  • Parteneriate de cooperare
  • Parteneriate la scară mică
 • Parteneriate pentru excelență:
  • Centre de excelență profesională
  • Acțiunea Erasmus Mundus
 • Parteneriate pentru inovare:
  • Alianțe pentru inovare
  • Proiecte orientate spre viitor (1) JO L 189, 28.5.2021, p. 1. C 444/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 23.11.2022
  • Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale, al tineretului și al sportului
  • Evenimente sportive europene non-profit
 1. Acțiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare
 • Tineretul european împreună
 1. Acțiunile Jean Monnet:
 • Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior
 • Acțiunea Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

 • Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării: februarie 2023 – aprilie 2023
 • Acțiunea-cheie 2: Cooperarea între organizații și instituții: februarie 2023 – octombrie 2023
 • Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare: februarie 2023 – martie 2023
 • Acțiunile Jean Monnet: 14 februarie 2023, ora 17:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul național de construcții de interes public sau social

Finanțator:

Guvernul României 

Obiectivul programului:

Construire/reabilitare/modernizare/dotare/extindere obiectiv, finalizare obiectiv demarat anterior de beneficiar.

Solicitanți eligibili:

 • Autorități publice centrale
 • Autorități publice locale
 • Alte instituții publice și instituții de interes public și persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii
 • Alte entități ce funcționează în baza unor legi speciale, inclusiv persoane fizice și juridice în cazul Subprogramului ”Lucrări în primă urgență”

Activități eligibile:

Construire/reabilitare/modernizare/dotare/extindere obiectiv, finalizare obiectiv demarat anterior de beneficiar

1.Subprogramul ”Săli de sport”

2.Subprogramul ”Bazine de înot”

3.Subprogramul ”Complexuri sportive”

4.Subprogramul ”Așezăminte culturale”

5.Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”

6.Subprogramul ”Patinoare artificiale”

7.Subprogramul ”Unități sanitare”

8.Subprogramul ”Săli de cinema”

9.Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”

10.Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate”

11.Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”

12.Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă”

A. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Depunere continuă

Informații suplimentare se pot găsi aici                                                                           

Back to top of page

Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru comercializare la nivelul autorităților publice locale – ORDINUL 281

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 11, Obiectiv Specific 11.2

Obiectivul programului:

Vizează promovarea investiţiilor în sectorul de energie curată şi eficienţă energetică în vederea asigurării contribuţiei la obiectivele privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile

Beneficiari eligibili:

Unităţi administrativ teritoriale (UAT)/ subdiviziunile administrativ-teritoriale

Activități eligibile:

 • Realizarea capacităţilor de producere energie electrică şi / sau  termică din SER cu excepția biomasei pentru comercializare
 • Realizarea de capacități de producție a energiei vizează crearea de instalații noi de producție, acolo unde nu au existat până în prezent

Valoarea grantului:

Între 500.000 și 5.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

70%

Termen limită:

31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

 APELURI NELANSATE – Ghiduri supuse consultării publice

O REGIUNE CU COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL – Infrastructura verde și albastră municipii – Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Regiunea Centru, PRIORITATEA 3, OS 2.7, Acțiunea 3.3

Obiectivul programului:

Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare

Beneficiari eligibili:

A.UAT –  municipii

B.Parteneriate, între municipiu și orașe/municipii/comune din zona funcțională urbană (ZUF)/zona metropolitană (ZM) cu lider de parteneriat municipiu

Orașele/municipiile/comunele din zona funcțională urbană a municipiului/zona metropolitană a municipiului, cu care se încheie parteneriate pentru depunerea și implementarea în comun a proiectelor trebuie să fi făcut obligatoriu parte din zona de studiu comună a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană aferentă respectivului municipiu/municipiu reședință de județ

Activități eligibile:

Activități de tip A (IVA): cod de intervenție 079

 • Crearea și/sau extinderea coridoarelor verzi în zonele urbane care contribuie la creșterea rezilienței și sustenabilității zonelor urbane din Regiunea Centru
 • Conservarea biodiversității urbane prin amenajări de maluri în zonele urbane
 • Construcția/modernizarea/extinderea spațiilor verzi (parcuri, păduri urbane, grădini urbane) din zonele urbane/ zonele urbane funcționale din Regiunea Centru

Activități de tip B (Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate): cod de intervenție 073

 • Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din interiorul zonelor urbane ale Regiunii Centru transformarea și pregătirea pentru alte utilizări (pregătirea terenului în scopul dezvoltării unor infrastructuri sociale/ activități socio-culturale etc)

Activități de tip C (Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate, care respectă criteriile de eficiență): cod de intervenție 074

 • Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din interiorul zonelor urbane ale Regiunii Centru transformarea lor în absorbant natural de carbon (spații verzi, păduri etc.)

Activități de tip D (activități auxiliare):

În limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului aferenta capitolelor bugetare 1.2, 3.1, 4.1.1, activități auxiliare ce asigură buna funcționare a acestor spații (alei, trasee pentru biciclete, mobilier urban confecționat din materiale prietenoase cu mediu etc), inclusiv utilități și inovații tehnologice de tipul soluțiilor bazate pe natură ori soluții care contribuie la buna gestionare a spațiilor verzi existente sau nou construite (de ex. soluții inovative de gestiune a apelor pluviale)

Activități de tip E (Creșterea capacității administrative a beneficiarilor:

 • Planificare, elaborare de planuri/strategii/studii teritoriale la nivel de UAT/ZUF/ZM, în baza planurilor urbanistice locale
 • Animare și conștientizare a populației privind protejarea naturii și biodiversității în zonele urbane ca parte a proiectelor promovate
 • Cooperare interregională și transnațională și integrarea în proiecte a unor bune practici identificate în alte regiuni europene care adaptate nevoilor locale pot contribui la atingerea obiectivelor asumate prin acest OS Atenție! Un proiect trebuie să includă activități de tip A, B sau C și complementar, poate include activități de tip D (activități auxiliare) și/sau tip E (creșterea capacității administrative a beneficiarilor)

Valoarea grantului:

Minimum 300.000 euro – valoarea maximă a unui proiect nu poate depăși alocarea predefinită

Contribuția beneficiarului:

Minimum 2%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

O REGIUNE EDUCATĂ – Investiții pentru învățământ antepreșcolar și preșcolar – Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Regiunea Centru, PRIORITATEA 6, OS 4.2, Acțiunea 6.1, Intervenția 6.1.1

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Beneficiari eligibili:

 1. a) UAT din Regiunea Centru din mediul rural și urban
 2. b) parteneriatele între categoriile enumerate la pct. a) cu:
 • unitatea de învățământ subiect al cererii de finanțare, dacă aceasta are personalitate juridică sau unitatea de învățământ cu personalitate juridică la care aceasta este arondată; apelul vizează numai unitățile de învățământ de stat

Liderul de proiect va fi reprezentat de UAT

Activități eligibile:

 • Construirea/extinderea/reabilitarea/modernizarea și dotarea unităților de învățământ, inclusiv cu echipamente digitale pentru desfășurarea activităților atât online, cât și cu prezență fizică (ludoteci, biblioteci, spații de recreere interioare/exterioare, spații de dormit, vestiare, cabinet medical, sala de mese, bucătărie, spălătorie etc) care contribuie la creșterea accesului și a participării la educația timpurie, fără a se limita la acestea. Pot fi incluse și investiții în împrejmuire, iluminat exterior, alei pietonale sau alte investiții care contribuie la creșterea accesului și siguranței beneficiarilor, investiții care se vor executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiții, inclusiv lucrări/dotări pentru accesibilizarea unităților de învățământ și adaptarea lor la nevoile copiilor cu dizabilități sau copiilor cu alte cerințe speciale
 • îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile reabilitate sau modernizate prin obligativitatea realizării de investiții, în limita a maxim 20% din valoarea eligibilă a proiectului, care să ducă la îmbunătățirea performanțelor energetice a/ale clădirii/clădirilor prin scăderea cu cel puțin 30% a consumului de energie sau reducerea cu cel puțin 30% a emisiilor de gaze cu efect de seră. Această condiție nu se aplică construcțiilor noi
 • Activități de tip FSE+ pentru sprijinul atingerii obiectivului specific al priorității și se înscriu în obiectivele și scopul acțiunii

Exemple de acțiuni fără a se limita la acestea:

 • formarea personalului didactic și nedidactic pentru utilizarea corectă și eficientă a echipamentelor, instalațiilor, utilajelor achiziționate
 • cursuri de formare a personalului didactic pentru asigurarea/menținerea/îmbunătățirea ergonomiei spațiilor de învățare și recreere
 • formarea personalului didactic pentru adaptarea lecțiilor la nevoile copiilor, folosirea programelor adaptate și a metodelor de predare interactive
 • informare și conștientizare la nivelul comunității deservite cu privire la opțiunile de educație timpurie existente în cadrul UAT și la importanța și beneficiile participării la educație; etc

Cooperare teritorială cu implicarea a cel puțin unui partener dintr-un stat membru ale UE sau țări nemembre UE aflate în SUERD care pot viza următoarele tipuri de acțiuni, fără a se limita la acestea:

 • Creșterea accesului egal la educație și reducerea decalajului dintre rural și urban
 • Schimb de experiență privind integrarea copiilor cu CES
 • Abordarea diversității copiilor, îmbunătățirea accesului la educație de calitate și incluzivă pentru toți, inclusiv pentru grupurile dezavantajate
 • Abordarea decalajelor de gen în formarea educațională

Condiție de eligibilitate: trebuie să includă minim tipurile de intervenții prevăzute la literele a, b și c. Excepție: – proiectele care propun construcția de clădiri noi, care trebuie sa includă minim tipurile de intervenții prevăzute la literele a și c.

Valoarea grantului:

Între 400.000 și 3.500.000 euro

Contribuția beneficiarului:

2%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

O REGIUNE CU TURISM SUSTENABIL – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A – Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Regiunea Centru, PRIORITATEA 7, OS 4.6, Acțiunea 7.1, Intervenția 7.1.1

Obiectivul programului:

Creșterea rolului culturii și al turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Solicitanți eligibili:

 • UAT de bază, din mediul rural din regiunea Centru, respectiv UAT comună
 • UAT – județ din regiunea Centru

sau

Parteneriate între comună și/sau UAT la nivel județean din Regiunea Centru, pe de o parte și unități de cult, cu personalitate juridică, din cadrul cultelor recunoscute în România, Organizații neguvernamentale (persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) – asociații și fundații constituite, inclusiv filiale (cu personalitate juridică) ale asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute

sau

Parteneriate între UAT comună și UAT județ.

UAT va deține calitatea de lider de parteneriat.

Activități eligibile:

 1. Intervenții vizând infrastructura
 2. A. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a siturilor/monumentelor de patrimoniu cultural UNESCO și de clasă A din mediul rural:
 • Restaurarea, reabilitarea, consolidarea, conservarea și punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu UNESCO și de clasă A
 • Reabilitarea, conservarea și punerea în valoare a unor elemente din situri de patrimoniu cultural.

Intervențiile pot viza, după caz, inclusiv dotarea cu mobilier urban, amenajarea spațiilor verzi (inclusiv plantare de arbori) în interiorul siturilor și pregătirea lor pentru evenimente culturale artistice și meșteșugărești (scenă spectacole/ amfiteatru în aer liber). Intervențiile asupra elementelor in situri de patrimoniu cultural (de ex. piațetele centrale în localități declarate in întregime sit UNESCO) sunt eligibile doar dacă monumentul în sine a fost deja restaurat sau face obiectul prezentului proiect.

 1. B. Activități complementare/conexe investiției de bază pot include:
 • Amenajări peisagistice pentru evidențierea obiectivului de patrimoniu vizat de investiție
 • Delimitarea si împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu, dacă este cazul
 • Reabilitarea căilor de acces (rutier) direct către obiectivele de patrimoniu sau către elementele din sit reabilitate (excepție drumuri județene/naționale), exclusiv pentru a asigura condiții de deplasare în siguranță pentru vehiculele de destinate transportului colectiv, fără creșterea capacității de transport sau pentru asigurarea deplasării pietonale sau cu bicicleta
 • Amenajarea de parcări pentru autovehicule de transport colectiv
 • Amenajarea de standuri de biciclete
 • Construcție/reabilitare/modernizare clădiri conexe de tipul grupurilor sanitare și spațiilor tehnice, inclusiv utilitățile necesare pentru funcționalitatea acestora
 • Amenajarea/marcarea de trasee turistice/itinerarii culturale la obiectivele turistice de patrimoniu reabilitate
 1. Activități soft
 2. A. Activitățile de tip soft privind dezvoltarea economică, integrarea socială și inovarea socială vor fi legate de infrastructura care face obiectul cererii de finanțare și pot include, fără a se limita la:
 • promovarea diversității culturale și facilitarea accesului la cultură
 • modele inovatoare de implicare a comunității sau inovare socială
 • integrarea comunităților defavorizate și, după caz, ocuparea forței de muncă a persoanelor din medii vulnerabile
 • implicarea comunității locale și a altor părți interesate relevante – de ex. IMM sau ONG active în zonă – într-o manieră participativă
 1. B Activități de digitalizare a obiectivului de patrimoniu vizat de investiție – sunt obligatorii și vor include cel puțin reconstrucția digitală (digitizarea) a obiectivului de patrimoniu. Complementar reconstrucției digitale a monumentului /sitului se pot realiza și alte activități de digitalizare:
 • Scanarea obiectivelor și utilizarea rezultatului pentru crearea unui tur virtual al sitului sau monumentului; scanarea unor documente/cărți vechi din zona respectivă și oferirea accesului specialiștilor/cercetătorilor la acestea
 • Crearea/utilizarea de aplicații pentru dispozitive mobile pentru vizitarea obiectivului/sitului în aer liber, sisteme pentru realizarea unui tur virtual
 • Sisteme de ghidaj al vizitării sitului (sistem de ghidaj al vizitatorilor prin coduri QR și audio ghiduri)

II.C Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului/sitului de patrimoniu vizat de intervenție, și, după caz, a activităților soft propuse.

II.D Creșterea capacității administrative:

Consultanță în planificare/elaborare de planuri/strategii, care să identifice nevoile specifice și posibilitățile de valorificare a activelor de patrimoniu existente pentru îmbunătățirea vieții comunității, ca parte a proiectelor promovate și în corelare strategiile de dezvoltare locală și regională

Instruire/formare pentru animarea și conștientizarea populației privind necesitatea protejării și valorificării patrimoniului cultural (de ex. campanii de conștientizare, întâlniri cu grupuri de actori locali, etc.)

Cooperare transfrontalieră și transnațională, inclusiv cu parteneri din statele care compun regiunea Dunării

Proiectele vor include obligatoriu: activități vizând infrastructura, de tipul celor menționate la punctul I.A și, complementar acestora, activități soft de tipul celor menționate la punctele II.A, II.B (cel puțin activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu) și II.C

Se vor finanța cu prioritate obiectivele de patrimoniu UNESCO situate în mediul rural.

Valoarea grantului:

Între 500.000 și 5.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

2%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

O REGIUNE CU COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Regiunea Centru, PRIORITATEA 3, Acțiunea B

Obiectivul programului:

Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Beneficiari eligibili:

 • Autoritățile publice centrale, dar și locale
 • Instituții de învățământ superior de stat din Regiunea Centru
 • Parteneriate între entitățile de mai sus

Activități eligibile:

 • Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice în strictă corelare cu măsurile prevăzute în raportul de audit energetic
 • Măsuri auxiliare/conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare (măsurile auxiliare investiției de bază vor fi realizate în strictă corelare cu nevoile clădirilor)
 • Acțiuni ce vizează întărirea capacității administrative a autorităților publice pentru dezvoltarea de proiecte care vizează ”deep renovation” pe eficiență energetică prin dezvoltarea de ghiduri și soluții de bune practici etc. și elaborarea de strategii pentru eficiență energetică

Valoarea grantului:

Maximum 15.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Minimum 15% în cazul autorităților publice centrale

Minimum 2% în cazul unităților administrativ teritoriale locale și instituțiilor publice locale

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

O REGIUNE CU MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – Apel nelansat

Dezvoltarea mobilității urbane durabile in Municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane si Zone Funcționale Urbane)

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Regiunea Centru, PRIORITATEA 4, Apelul de proiecte 4.1

Obiectivul programului:

Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

Beneficiari eligibili:

 • Unități administrativ-teritoriale municipii
 • Parteneriate dintre unitatea administrativ-teritorială municipiu, cu orașe/municipii/comune din zona funcțională urbană (Z.F.U) a municipiului, aflate în vecinătatea teritorială a acestuia

Activități eligibile:

 • Dezvoltarea infrastructurii urbane curate: dezvoltarea unor culoare de mobilitate urbană durabilă, respectiv infrastructuri pentru mersul cu bicicleta, amenajarea de trasee pietonale, benzi dedicate transportului public, precum si introducerea de sisteme de bike-sharing, sisteme de monitorizare etc, inclusiv sisteme park & ride in zona de acces in localitățile urbane
 • Dezvoltarea și optimizarea transportului public prin investiții în vehicule ecologice (electrice) și infrastructura de transport aferentă (modernizare sau construcție depouri/autobaze, inclusiv stații de transformare /redresare curent electric, stații de încărcare electrica/hidrogen, modernizare/înființare/construire stații pentru TPU, inclusiv mijloace moderne de afișaj și comunicare)
 • Dezvoltarea de infrastructuri pentru combustibili alternativi
 • Dezvoltarea sistemelor de management a mobilității urbane, cum ar fi sisteme de management trafic, semaforizare inteligenta, aplicații de mobilitate, etc.
 • Activități de promovare a mobilității urbane durabile (masuri soft, campanii pentru promovarea transportului public si al deplasărilor cu bicicleta) în cadrul unor proiecte integrate

Valoarea grantului:

Pentru municipii reședință județ

Între 500.000 euro și 20.000.000 euro

Pentru municipii care nu sunt reședință de județ

Între 250.000 euro și 5.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Minimum 2%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

O REGIUNE ACCESIBILĂ – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Regiunea Centru, PRIORITATEA 5

Obiectivul programului:

Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere și creșterea gradului de siguranță rutieră

Beneficiari eligibili:

 1. Unitate administrativ-teritorială – județ
 2. Unități administrativ-teritoriale în parteneriat: județ – municipiu(i)/ oraș(e)/ comună(e), UAT Județ fiind liderul de parteneriat

Activități eligibile:

 • Activități de modernizare și reabilitare de drumuri județene (inclusiv pentru construirea/modernizarea/reabilitarea de poduri și podețe, acces la proprietăți – aflate în domeniul public), precum şi aferente activităților privind construcția / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum județean ce vor face parte din drumul județean respectiv
 • Activități privind construirea/realizarea de sensuri giratorii, parapeți, elemente de calmare a traficului și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației, în special în cazul trecerilor la nivel cu calea ferată.
 • Alte activități specific destinate creșterii siguranței rutiere (inclusiv pentru asigurarea siguranței rutiere pentru pietoni și bicicliști, respectiv semnalistică verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică) și măsurilor de protecție a mediului/rezistența la schimbări climatice, inclusiv aliniamente de arbori și arbuști plantați
 • Activități de construire/ modernizare/ reabilitare de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivității directe la autostrăzi, la rețeaua TEN-T a drumurilor județene) și construirea pasarelelor pietonale
 • Activități privind construirea/modernizarea de stații pentru transport public (inclusiv alveolele respective), activități pentru realizarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice (cu spațiul de parcare aferent), precum și realizarea de trasee pietonale și piste pentru bicicliști

Valoarea grantului:

Între 10.000.000 și 499.600.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Minimum 2%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Sprijin pregătitor – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Național de Dezvoltare Rurală, submăsura 19.1

Obiectivul programului:

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală în teritoriul vizat de parteneriat

Beneficiari eligibili:

 • un parteneriat existent autorizat conform OG 26/2000, cu modificările și completările ulterioare
 • un nou parteneriat – fără personalitate juridică

Activități eligibile:

Sunt eligibile cheltuielile realizate pentru următoarele activități :

 • Capitolul 1: activități de consultare, animare și grupuri de lucru în vederea elaborării SDL, inclusiv costurile de personal pentru aceste activități
 • Capitolul 2: consultanță tehnică și financiară în vederea elaborării SDL, inclusiv costuri de personal, achiziția de informații, date necesare elaborării SDL și studii ale zonei

Valoarea grantului:

Maximum 30.000 euro

 • Costurile pentru animare: se va acorda în funcție de numărul de locuitori existent la nivelul teritoriului vizat, respectiv 0,1 Euro/locuitor și nu va depăși 15.000 Euro. Pentru Parteneriatul cu o populație mai mare sau egală cu 150.000 locuitori valoarea sprijinului va fi de 15.000 euro.
 • Costurile legate de elaborarea strategiei se vor încadra în suma maximă de 15.000 de euro, indiferent de mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL.

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, Submăsura 4.3

Obiectivul programului:

Facilitarea accesului spre ferme

Solicitanți eligibili:

Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora

Activități eligibile:

 • Construcţie/extindere/modernizare drumuri de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole)

Nu va fi finanțată prin această submăsură construcția de drumuri agricole din pământ

Valoarea grantului:

Maximum 1.000.000 euro/proiect

Contribuția beneficiarului:

Minim 0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page