Catalogul Surselor de Finanțare Autorități Publice Locale – August 2023

 1. O REGIUNE CU COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL – Infrastructura verde și albastră municipii – NOU!
 2. O REGIUNE EDUCATĂ – Investiții pentru învățământ antepreșcolar și preșcolar – NOU!
 3. O REGIUNE CU TURISM SUSTENABIL – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A – NOU!
 4. O REGIUNE CU COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL – Clădiri publice – NOU!
 5. O REGIUNE ACCESIBILĂ – NOU!
 6. COMUNITĂȚI DE SENIORI – NOU!
 7. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații – NOU!
 8. Ține pasul – NOU!
 9. Stagii de practică pentru elevi – NOU!
 10. Stagii studenți – NOU!
 11. Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori – NOU!
 12. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban – NOU!
 13. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural – NOU!
 14. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile – NOU!
 15. Programul ACCES 2023
 16. Programului Inițiativa Urbană Europeană (IUE)
 17. Programul Rabla Clasic 2023
 18. Programul Rabla Plus 2023
 19. Programului național de investiții, de interes și de utilitate publică, „Școli sigure și sănătoase” – Ordonanță de urgență
 20. Programul Erasmus+ 2023
 21. Programul național de construcții de interes public sau social
 22. Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse  regenerabile pentru comercializare la nivelul autorităților publice locale  – ORDIN 281
 23. Crearea modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural – Apel nelansat – NOU!
 24. Crearea/modernizarea infrastructurii de acces agricolă – Apel nelansat – NOU!
 25. Transfer de cunoștințe – Apel nelansat – NOU!
 26. O regiune cu mobilitate urbană durabilă – Orașe– Apel nelansat – NOU!
 27. Creșterea siguranței rutiere – Apel nelansat
 28. Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional – orașe – Apel nelansat
 29. O regiune cu mobilitate urbană durabilă – Municipii
 30. Investiții în infrastructuri spitalicești noi: spitale județene, spitale județene de urgență, spitale monospecialitate – Apel nelansat
 31. Investiții în infrastructura publică a spitalelor orășenești și municipale – Apel nelansat
 32. Sprijin pentru implementarea SDL – Apel nelansat
 33. Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Apel nelansat