Catalogul Surselor de Finanțare Autorități Publice Locale – Decembrie 2023

 1. Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru
 2. Fonduri disponibile pentru formarea profesională prin PS PAC 2027
 3. Măsuri de sprijin pentru categoriile de persoane vulnerabile pt compensarea prețului la energie
 4. Crearea modernizarea infrastructurii de acces agricolă
 5. Digitalizare ăn educație
 6. Producerea energiei din surse regenerabile pentru autoconsum – sector public
 7. Crearea modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural
 8. Programul de finanțare pentru eficiență energetică în clădiri publice
 9. Transfer de cunoștințe
 10. Dezvoltarea mobilității urbane durabile în orașele Regiunii Centru (inclusiv Zone Funcționale Urbane)
 11. Dezvoltarea mobilității urbane durabile în municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane și Zone Funcționale Urbane)
 12. O regiune cu comunități prietenoase cu mediul – Infrastructura verde și albastră municipii
 13. O regiune educată – Investiții pentru învățământ antepreșcolar și preșcolar
 14. O regiune cu turism sustenabil – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A
 15. O regiune cu comunități prietenoase cu mediul – Clădiri publice
 16. O regiune accesibilă
 17. Programul Rabla Clasic 2023
 18. Programul Rabla Plus 2023
 19. Sprijin pentru cetățenii ucraineni, străini sau apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina 2
 20. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – 2.2.1 Măsura 1
 21. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – 2.2.1 Măsura 2
 22. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – 2.2.1 Măsura 3
 23. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – 2.3.1
 24. Programul Transport 2021 – 2027, Prioritatea (P1), Proiect 1
 25. Programului național de investiții, de interes și de utilitate publică, „Școli sigure și sănătoase” – Ordonanță de urgență
 26. Programul național de construcții de interes public sau social
 27. Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru comercializare la nivelul autorităților publice locale  – ORDINUL 281
 28. Programul Național de Investiții în Infrastructura de sănătate
 29. Sprijin pt preșcolari și elevii din învățămîntul de stat proveniții din familii defavorizate
 30. Digitalizare în cultură
 31. Creșterea rolului culturii în societate prin valorificare avantajelor digitalizării
 32. Decongestionarea traficului din jurul marilor municipii (reședințe de județ ) – Apel nelansat
 33. O regiune atractivă – Apel nelansat
 34. Finanțarea proiectelor etapizate din sectoarele apă/apă uzată, managementul deșeurilor, calitatea aerului și managementul riscurilor – Apel nelansat
 35. Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic – Apel nelansat
 36. Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare – Apel nelansat
 37. Platforma regională pilot de open-inovation în domeniul smart-city – Apel nelansat
 38. O regiune cu mobilitate urbană durabilă – orașe – Apel nelansat
 39. Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional – orașe – Apel nelansat
 40. O regiune cu mobilitate urbană durabilă – Municipii – Apel nelansat
 41. Învățământ primar și secundar – Apel nelansat
 42. Eficiență energetică în clădiri rezidențiale
 43. Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu – proiecte etapizate – Apel nelansat
 44. Proiecte de apă şi apă uzată etapizate – Apel nelansat
 45. Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening – Apel nelansat
 46. Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie – Apel nelansat
 47. Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie – Apel nelansat
 48. Investiții în infrastructura publică a spitalelor orășenești și municipale – Apel nelansat
 49. Măsuri sistemice de planificare, monitorizare și control al calității programului de screening pentru boli hepatice cronice – etapa I – Apel nelansat
 50. Intervenții dedicate pacientului critic cu patologie vasculară cerebrală acută – Apel nelansat
 51. Sprijin pentru implementarea SDL – Apel nelansat
 52. Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Apel nelansat
 53. Subprogramul Parteneriate pentru Agenda Strategică Centre de Excelență – Apel nelansat
 54. Creșterea siguranței rutiere – Apel nelansat
 55. Investiții în infrastructuri spitalicești noi– Apel nelansat