Catalogul Surselor de Finanțare Autorități Publice Locale – Februarie 2024

 1. REGIUNEA CENTRU DESCONGESTIONAREA TRAFICULUI DIN JURUL MARILOR MUNICIPII (REȘEDINȚE DE JUDEȚ) – NOU!
 2. REGIUNEA CENTRU REGIUNEA CENTRU DEZVOLTARE URBANĂ INTEGRATĂ – ORAȘE – NOU!
 3. REGIUNEA CENTRU PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA ÎN SCOP TURISTIC A PATRIMONIULUI NATURAL ȘI A RESURSELOR BALNEARE – NOU!
 4. PROGRAMUL SĂNĂTATE INTERVENȚII DEDICATE PACIENTULUI CRITIC CU PATOLOGIE VASCULARĂ CEREBRALĂ ACUTĂ – NOU!
 5. PROGRAMUL SĂNĂTATE INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA PUBLICĂ A AMBULATORIILOR SPITALELOR DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE – NOU!
 6. PROGRAMUL SĂNĂTATE INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA PUBLICĂ A AMBULATORIILOR SPITALELOR DE PEDIATRIE – NOU!
 7. PROGRAMUL SĂNĂTATE MĂSURI SISTEMICE DE IMPLEMENTARE, ASIGURARE ȘI CONTROL AL CALITĂȚII PROGRAMULUI DE SCREENING PENTRU CANCER COLORECTAL – ETAPA I – NOU!
 8. PROGRAMUL DEZVOLTARE DURABILĂ FINANTAREA PROIECTELOR ETAPIZATE DIN SECTOARELE APAAPĂ UZATĂ, MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, CALITATEA AERULUI ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR – NOU!
 9. PROGRMUL NOUĂ NE PASĂ GRANTURI PENTRU PROIECTE EDUCAȚIONALE ÎN MEDIUL RURAL – NOU!
 10. DEPARTAMENTUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 2024 – APEL NELANSAT – NOU!
 11. PROGRAMUL COMUNITĂȚILE PĂDURII DE MÂINE – NOU!
 12. UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, A CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII SUBPROGRAMUL PARTENERIATE PENTRU AGENDA STRATEGICĂ CENTRE DE EXCELENȚĂ – NOU!
 13. REGIUNEA CENTRU – INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ VERDE ȘI ALBASTRĂ ÎN MEDIUL URBAN REGIONAL – ORAȘE
 14. REGIUNEA CENTRU – O REGIUNE CU MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ
 15. REGIUNEA CENTRU DEZVOLTARE URBANĂ INTEGRATĂ MUNICIPII
 16.  REGIUNEA CENTRU O REGIUNE CU COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL – CLĂDIRI PUBLICE
 17. REGIUNEA CENTRU O REGIUNE ACCESIBILĂ
 18. REGIUNEA CENTRU O REGIUNE CU COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL – INFRASTRUCTURA VERDE ȘI ALBASTRĂ MUNICIPII
 19. REGIUNEA CENTRU O REGIUNE CU MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – MUNICIPII
 20. REGIUNEA CENTRU DEZVOLTAREA MOBILITĂȚII URBANE DURABILE ÎN ORAȘELE REGIUNII CENTRU (INCLUSIV ZONE FUNCȚIONALE URBANE)
 21.  REGIUNEA CENTRU DEZVOLTAREA MOBILITĂȚII URBANE DURABILE ÎN MUNICIPIILE REGIUNII CENTRU (INCLUSIV ZONE METROPOLITANE ȘI ZONE FUNCȚIONALE URBANE)
 22. PROGRAMUL SĂNĂTATE INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA PUBLICĂ A AMBULATORIILOR IMPLICATE ÎN IMPLEMENTAREA DE PROGRAME DE SCREENING
 23. PROGRAMUL SĂNĂTATE – MĂSURI SISTEMICE DE PLANIFICARE, MONITORIZARE ȘI CONTROL AL CALITĂȚII PROGRAMULUI DE SCREENING PENTRU BOLI HEPATICE CRONICE – ETAPA I
 24.  PROGRAMUL DEZVOLTARE DURABILĂ CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII PENTRU A ÎNDEPLINI CERINȚELE DIRECTIVELOR DE MEDIU – PROIECTE ETAPIZATE
 25. PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ  PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR (PNRAS) RUNDA A II-A (SERIA A II-A)
 26. PROGRAMUL DEZVOLTARE DURABILĂ PROIECTE DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ETAPIZATE
 27. PROGRAMUL CERV – CITIZENS, EQUALITY, RIGHTS AND VALUES
 28.  AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE FONDURI DISPONIBILE PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ PRIN PS PAC 2027
 29.  FONDUL DE MODERNIZARE PRODUCEREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM – SECTOR PUBLIC
 30. PROGRAMUL OPERAȚIONAL CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE 2021-2027 DIGITALIZARE ÎN EDUCAȚIE
 31. ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU PROGRAMUL RABLA CLASIC 2023
 32. ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU  PROGRAMUL RABLA PLUS 2023
 33. PROGRAMUL CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE 2021-2027 – 2.2.1 MASURA 1
 34. PROGRAMUL CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE 2021-2027 – 2.2.1 MĂSURA 2
 35. PROGRAMUL CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE 2021-2027 – 2.3.1
 36.  PROGRAMUL TRANSPORT  2021 – 2027, PRIORITATEA (P1), PROIECT 1
 37. CNI PROGRAMUL NAȚIONAL DE CONSTRUCȚII DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL
 38. PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ  ACORDAREA DE SPRIJIN DE MINIMIS PENTRU DEZVOLTAREA DE CAPACITĂȚI MODERNE DE PRODUCERE A MATERIALULUI FORESTIER DE REPRODUCERE
 39. PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ CREAREA DE PĂDURI URBANE
 40. PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ  PROGRAMUL  PRIMA CONECTARE LA SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
 41. PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ  SCHEME DE FINANȚARE PENTRU BIBLIOTECI PENTRU A DEVENI HUB-URI DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR DIGITALE
 42. PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ  SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN NOI SUPRAFEŢE OCUPATE DE PĂDURI – PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII
 43. PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ  SPRIJIN PENTRU REFACEREA POTENȚIALULUI FORESTIER AFECTAT DE INCENDII, DE FENOMENE METEOROLOGICE NEFAVORABILE
 44. REGIUNEA CENTRU COMUNITĂȚI DIGITALE PENTRU O REGIUNE INTELIGENTĂ – SOLUȚII DIGITALE – APEL NELANSAT – NOU!
 45.  PROGRAM SĂNĂTATE IMPLEMENTAREA DE SOLUȚII DE CERCETARE DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ ÎN DOMENIUL MEDICAL – APEL NELANSAT – NOU!
 46.  PROGRAM SĂNĂTATE CONTINUAREA INVESTIȚIILOR FINANȚATE PRIN POIM 2014-2020 – CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 – OPERAȚIUNI ETAPIZATE – APEL NELANSAT – NOU!
 47. PROGRAM SĂNĂTATE CONTINUAREA INVESTIȚIILOR PENTRU STRUCTURILE CARE UTILIZEAZĂ FLUIDE MEDICALE – OPERAȚIUNI ETAPIZATE – APEL NELANSAT – NOU!
 48. PROGRAM SĂNĂTATE INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA PUBLICĂ A AMBULATORIILOR SPRIJINITE PRIN POR 2014-2020 – OPERAȚIUNI ETAPIZATE – APEL NELANSAT – NOU!
 49.  PROGRAM SĂNĂTATE INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURILE PUBLICE DE UNITĂȚI DE PRIMIRI URGENȚE – PROIECTE ETAPIZATE – APEL NELANSAT – NOU!
 50.  PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ  CREAREA UNEI REȚELE DE CENTRE DE ZI DESTINATE COPIILOR EXPUȘI RISCULUI DE A FI SEPARAȚI DE FAMILIE – NOU!
 51. PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ  PEDAGOGIE DIGITALĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – APEL NELANSAT – NOU!
 52. PROGRAMUL INCLUZIUNE ȘI DEMNITATE SOCIALĂ SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ , MANAGEMENTUL STRATEGIILOR DE DEZVOLTARELOCALĂ ȘI EVALUAREA IMPACTULUI ÎN COMUNITATE – APEL NELANSAT – NOU!
 53. ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU ACORDAREA DE SPRIJIN ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII DE APARATE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚELOR DIN ZONA MONTANĂ (RABLA PT SOBE) – APEL NELANSAT – NOU!
 54. REGIUNEA CENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE PARTICIPARE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC – APEL NELANSAT
 55. REGIUNEA CENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE – APEL NELANSAT
 56. REGIUNEA CENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI SECUNDAR – APEL NELANSAT
 57. REGIUNEA CENTRU PLATFORMA REGIONALĂ PILOT DE OPEN-INOVATION ÎN DOMENIUL SMART-CITY – APEL NELANSAT
 58. PROGRAMUL SĂNĂTATE INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA PUBLICĂ A SPITALELOR ORĂȘENEȘTI ȘI MUNICIPALE – APEL NELANSAT
 59. PROGRAMUL SĂNĂTATE INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURI SPITALICEȘTI NOI– APEL NELANSAT
 60. PROGRAMUL DEZVOLTARE DURABILĂ PROIECTE ETAPIZATE DIN SECTORUL ENERGIEI – APEL NELANSAT
 61. PROGRAMUL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE PRIMUL STUDENT DIN FAMILIE – APEL NELANSAT
 62. PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ   DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PT MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD ȘI A ALTOR DEȘEURI AGRICOLE COMPOSTABILE -APEL NELANSAT
 63. AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE ŞI SILVICE – APEL NELANSAT
 64. PROGRAMUL TRANSPORT CREȘTEREA SIGURANȚEI RUTIERE – APEL NELANSAT
 65. PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE – APEL NELANSAT
 66. PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ SCHEMĂ DE GRANTURI PENTRU CONSTRUCȚIA DE CAMPUSURI ȘCOLARE RURALE – APEL NELANSAT
 67. PROGRAMUL PENTRU ACVACULTURĂ ȘI PESCUIT SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA SDL – APEL NELANSAT
 68. PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ  UNITĂȚI MEDICALE MOBILE (CARAVANE) – APEL NELANSAT