Catalogul Surselor de Finanțare Autorități Publice Locale – Ianuarie 2024

 1. REGIUNEA CENTRU – INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ VERDE ȘI ALBASTRĂ ÎN MEDIUL URBAN REGIONAL – ORAȘE – NOU!
 2. REGIUNEA CENTRU – O REGIUNE CU MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – NOU!
 3. INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA PUBLICĂ A AMBULATORIILOR IMPLICATE ÎN IMPLEMENTAREA DE PROGRAME DE SCREENING – NOU!
 4. MĂSURI SISTEMICE DE PLANIFICARE, MONITORIZARE ȘI CONTROL AL CALITĂȚII PROGRAMULUI DE SCREENING PENTRU BOLI HEPATICE CRONICE – ETAPA I – NOU!
 5. CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII PENTRU A ÎNDEPLINI CERINȚELE DIRECTIVELOR DE MEDIU – PROIECTE ETAPIZATE – NOU!
 6. PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR (PNRAS) RUNDA A II-A (SERIA A II-A) – NOU!
 7. PROIECTE DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ETAPIZATE – NOU!
 8. PROGRAMUL CERV – NOU!
 9. Regiunea Centru – Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru
 10. Regiunea Centru – O regiune cu turism sustenabil – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A
 11. Regiunea Centru – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul – Clădiri publice
 12. Regiunea Centru – O regiune accesibilă
 13. Regiunea Centru – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul – Infrastructura verde și albastră municipii
 14. Regiunea Centru – O Regiune cu mobilitate urbană durabilă – Municipii
 15. Regiunea Centru – Dezvoltarea mobilității urbane durabile în orașele Regiunii Centru (inclusiv Zone Funcționale Urbane)
 16. Regiunea Centru – Dezvoltarea mobilității urbane durabile în municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane și Zone Funcționale Urbane)
 17. Fonduri disponibile pentru formarea profesională prin PS PAC 2027
 18. Producerea energiei din surse regenerabile pentru autoconsum – sector public
 19. Programul Național pentru reducerea abandonului școlar  (PNRAS) runda a II-a școli mici
 20. Crearea modernizarea infrastructurii de acces agricolă
 21. Digitalizare în educație
 22. Programul Rabla Clasic 2023
 23. Programul Rabla Plus 2023
 24. Crearea modernizarea infrastructurii rutiere de baza din spatiul rural
 25. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – 2.2.1 Măsura 1
 26. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – 2.2.1 Măsura 2
 27. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – 2.3.1
 28. Programul Transport 2021 – 2027, Prioritatea (P1), Proiect 1
 29. Programul național de construcții de interes public sau social
 30. Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere
 31. Crearea de păduri urbane
 32. Programul  Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare
 33. Programul Național pentru reducerea abandonului școlar  (PNRAS) runda a II-a școli mici
 34. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni HUB-uri de dezvoltare a competențelor digitale
 35. Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri – Păduri și protecția biodiversității
 36. Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile
 37. Îmbunătățirea Infrastructurii Liceelor cu profil preponderent agricol
 38. MĂSURI SISTEMICE DE IMPLEMENTARE, ASIGURARE ȘI CONTROL AL CALITĂȚII PROGRAMULUI DE SCREENING PENTRU CANCER COLORECTAL – ETAPA I – APEL NELANSAT – NOU!
 39. PRIMUL STUDENT DIN FAMILIE – APEL NELANSAT – NOU!
 40. CREAREA UNEI REȚELE DE CENTRE DE ZI PENTRU COPIII EXPUȘI RISCULUI DE A FI SEPARAȚI DE FAMILIE – SESIUNEA II – APEL NELANSAT – NOU!
 41. PROIECTE ETAPIZATE DIN SECTORUL ENERGIEI – APEL NELANSAT – NOU!
 42. CREȘTEREA ROLULUI CULTURII ÎN SOCIETATE PRIN VALORIFICAREA AVANTAJELOR DIGITALIZĂRII – APEL NELANSAT – NOU!
 43. Regiunea Centru – Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic – Apel nelansat
 44. Regiunea Centru – Decongestionarea traficului  din jurul marilor municipii (reședințe de județ) – Apel nelansat
 45. Regiunea Centru – O Regiune atractivă – Apel nelansat
 46. Dezvoltarea infrastructurii pt managementul gunoiului de grajd și a altor deșeuri agricole compostabile -Apel nelansat
 47. Regiunea Centru – Eficiență energetică în clădiri rezidențiale – Apel nelansat
 48. Finanțarea proiectelor etapizate din sectoarele apăapă uzată, managementuldeșeurilor, calitatea aerului și managementul riscurilor – Apel nelansat
 49. Intervenții dedicate pacientului critic cu patologie vasculară cerebrală acută – Apel nelansat
 50. Regiunea Centru – Învățământ primar și secundar – Apel nelansat
 51. Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie – Apel nelansat
 52. Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie – Apel nelansat
 53. Investiții în infrastructura publică a spitalelor orășenești și municipale – Apel nelansat
 54. Investiții în infrastructuri spitalicești noi– Apel nelansat
 55. Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Apel nelansat
 56. Creșterea siguranței rutiere – Apel nelansat
 57. Regiunea Centru – Platforma regională pilot de open-inovation în domeniul smart-city – Apel nelansat
 58. Programul național de investiții în infrastructura de sănătate – Apel nelansat
 59. Regiunea Centru – Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare – Apel nelansat
 60. Schemă de granturi pentru construcția de campusuri școlare rurale – Apel nelansat
 61. Sprijin pentru implementarea SDL – Apel nelansat
 62. Subprogramul Parteneriate pentru Agenda Strategică Centre de Excelență – Apel nelansat
 63. Unități medicale mobile (caravane) – Apel nelansat