Catalogul Surselor de Finanțare Autorități Publice Locale – Iunie 2024

 1. PROGRAMUL SĂNĂTATE – CONTINUAREA INVESTIȚIILOR FINANȚATE PRIN POIM 2014-2020 ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII CARE VIZEAZĂ CAPABILITĂȚI MEDICALE MOBILE / FORMAȚIUNI MEDICALE MOBILE DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT/CONTAINERE DE LOGISTICĂ MEDICALĂ, OPERAȚIUNI ETAPIZATE – NOU!
 2. PROGRAMUL SĂNĂTATE – INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA LABORATOARELOR DE MICROBIOLOGIE DIN UNITĂȚI SANITARE PUBLICE – NOU!
 3. PROGRAMUL SĂNĂTATE – INVESTIȚII ÎN ONCOLOGIE-DOTAREA UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE CARE DIAGNOSTICHEAZĂ ȘI TRATEAZĂ CANCER – NOU!
 4. PNRR GRANTURI PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÎNT PILOT – NOU!
 5. PEO COMPETENȚE DIGITALE PENTRU PIAȚA MUNCII – NOU!
 6. PEO SPRIJIN PENTRU STIMULAREA OCUPĂRII PRIN FURNIZAREA DE MĂSURI ACTIVE ÎN PACHETE DE SERVICII INTEGRATE – NOU!
 7. PoIDS SERVICII COMUNITARE PENTRU COPII ȘI FAMILII IN VEDEREA PREVENIRII SEPARĂRII ȘI SUSȚINEREA REINTEGRĂRII – NOU!
 8. PoIDS INCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI PRIN TEHNOLOGII ASISTIVE ȘI DE ACCES – NOU!
 9. POCIDIF PROMOVAREA DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE PRIN DIGITALIZAREA ARHIVELOR CULTURALE – NOU!
 10. PCIDIF E-GUVERNAREA SI DIGITALIZAREA ÎN BENEFICIUL CETĂȚENILOR E-GUV ÎN ADMINISTRAȚIA, INSTITUȚIILE PUBLICE – NOU!
 11. Regiunea Centru Proiecte etapizate
 12. Regiunea Centru O regiune educată – Învățământ primar și secundar
 13. Regiunea Centru Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional – orașe
 14. Regiunea Centru Dezvoltare urbană integrată – orașe
 15. Regiunea Centru – O regiune cu mobilitate urbană durabilă
 16. Regiunea Centru Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic
 17. Regiunea Centru Descongestionarea traficului din jurul marilor municipii (reședințe de județ)
 18. Regiunea Centru Dezvoltare urbană integrată municipii
 19. Regiunea Centru O regiune accesibilă
 20. Regiunea Centru Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare
 21. Regiunea Centru O regiune cu comunități prietenoase cu mediul – Infrastructura verde și albastră municipii
 22. Regiunea Centru O Regiune cu mobilitate urbană durabilă – Municipii
 23. Regiunea Centru Dezvoltarea mobilității urbane durabile în orașele Regiunii Centru (inclusiv Zone Funcționale Urbane)
 24. Regiunea Centru Dezvoltarea mobilității urbane durabile în municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane și Zone Funcționale Urbane)
 25. Programul Sănătate Sprijin pentru implementarea de soluții de cercetare de importanță strategică în domeniul medical
 26. Programul Sănătate creșterea eficacității serviciilor de îngrijire medicală în domeniul oncologiei musculo-scheletale
 27. Programul Sănătate Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și anatomie patologică
 28. Programul Tranziție Justă Sprijin pentru adaptarea la schimbare a lucrătorilor întreprinderilor și antreprenorilor
 29. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – 2.2.1 MĂSURA 2 – Creșterea nivelului de interoperabilitate al sistemelor informatice din administrația publică (AP) prin crearea unui sistem standardizat, interconectat și digital, încurajând reutilizarea informațiilor și a serviciilor
 30. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – 2.2.1 MASURA 1 – Servicii publice destinate cetățenilor și/sau firmelor identificate în CSP gestionat de ADR și/sau în concordanță cu Politica eGuv
 31. PCIDIF Digitalizare în educație
 32. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – 2.3.1 – Transformarea digitală a administrației publice prin adoptarea tehnologiilor avansate
 33. AFM Programul Rabla Clasic 2024
 34. AFM Programul Rabla Plus 2024
 35. PNRR Pedagogie digitală pentru cadrele didactice din învățămîntul preuniversitar
 36. Planul Național de Redresare și Reziliență Crearea de păduri urbane
 37. PNRR Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități
 38. PNRR Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri – Păduri și protecția biodiversității
 39. PNRR Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile
 40. PIDS Gestionarea situației așezărilor informale și asigurarea de locuințe sociale
 41. Programul START ONG
 42. Programul Transport 2021 – 2027, Prioritatea (P1, P2, P3)
 43. CNI Programul național de construcții de interes public sau social
 44. Programul Nouă ne Pasă Granturi pentru proiecte educaționale în mediul rural
 45. PDD Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu – proiecte etapizate
 46. EaSI Acțiuni de dezvoltare a serviciilor de informații privind performanța de impact
 47. PEO Primul student din familie
 48. PROGRAMUL SĂNĂTATE – INVESTIȚII DE TIPUL ÎNFIINȚARE, RENOVARE, DOTARE CABINETE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ STOMATOLOGICĂ PEDIATRIE – APEL NELANSAT – NOU!
 49. PROGRAMUL SĂNĂTATE SERVICII PRIVIND DIAGNOSTICUL, MONITORIZAREA SI TRATAMENTUL PACIENTILOR CRITICI COPII SI NOU NASCUTI – APEL NELANSAT -NOU!
 50. PROGRAMUL SĂNĂTATE INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA PUBLICA A AMBULATORIILOR – APEL NELANSAT – NOU!
 51. PEO DEZVOLTAREA UNEI REȚELE PENTRU TINERET CARE SĂ FURNIZEZE SERVICII PERSONALIZATE ȘI DE CALITATE TINERILOR – APEL NELANSAT – NOU!
 52. PEO START UP NATION ROMÂNIA – APEL NELANSAT – NOU!
 53. PEO TINERI ANTREPRENORI PRIN START UP NATION 2024 – APEL NELANSAT – NOU!
 54. PCIDIF DEZVOLTAREA DE CONȚINUT DIGITAL DESPRE PATRIMONIU PENTRU VALORIZAREA CULTURII – APEL NELANSAT – NOU!
 55. Regiunea Centru Incubatoare si acceleratoare de afaceri – Apel nelansat
 56. PNRR Investiții în capacități de producție a energiei din biogaz pe bază de gunoi de grajd – Apel nelansat
 57. PNRR Programul de investiții în infrastructură turistică la nivelul destinațiilor – Apel nelansat
 58. PNRR Programul național reducerea abandonului școlar – runda II – seria 3 – Apel nelansat
 59. PNRR Sprijinirea investițiilor destinate producției de compost pe bază de gunoi de grajd și alte deșeuri compostabile – Apel nelansat
 60. PEO Diversificarea și flexibilizarea serviciilor de suport socio-educațional în îngrijire și educație timpurie a copiilor – Apel nelansat
 61. PEO Măsuri active de ocupare pentru tineri, inclusiv pentru tineri NEET – Apel nelansat
 62. PEO Mecanisme de intervenție pentru alfabetizarea funcțională în învățămîntul preuniversitar – Apel nelansat
 63. PEO Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții – Apel nelansat
 64. Centre multifuncționale, centre cu dotări sportive și culturale pentru copii – Apel nelansat
 65. Regiunea Centru Comunități digitale pentru o regiune inteligentă – Soluții digitale – Apel nelansat
 66. Regiunea Centru Eficiență energetică în clădiri rezidențiale – Apel nelansat
 67. Regiunea Centru Platforma regională pilot de open-inovation în domeniul smart-city – Apel nelansat
 68. Regiunea Centru Tabere școlare – Apel nelansat
 69. Programul Sănătate Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 19 – operațiuni etapizate – Apel nelansat
 70. Regiunea Centru Dezvoltarea capacităților publice de CDI – Apel nelansat
 71. AFM Acordarea de sprijin în vederea achiziționării de aparate pentru încălzirea locuințelor din zona montană (Rabla pt sobe) – Apel nelansat
 72. Programul Sănătate Investiții în infrastructura publică a spitalelor orășenești și municipale – Apel nelansat
 73. Programul Sănătate Investiții în infrastructuri spitalicești noi – Apel nelansat
 74. Programul Transport Creșterea siguranței rutiere – Apel nelansat
 75. Programul național de investiții în infrastructura de sănătate – Apel nelansat
 76. AFIR Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Apel nelansat
 77. PAP Sprijin pentru implementarea SDL – Apel nelansat
 78. PNRR Unități medicale mobile (caravane) – Apel nelansat