Catalogul Surselor de Finanțare Autorități Publice Locale – Octombrie 2022

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabila active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.
Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților.
 1. Investiții în exploatații pomicole
 2. Programul Rabla Clasic
 3. Programul Rabla Plus
 4. START ONG, ediția 2022
 5. Programul național de construcții de interes public sau social
 6. Refacerea ecosistemelor degradate
 7. Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor – proiecte noi de investiții
 8. Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare
 9. Dezvoltarea infrastructurii de termoficare – proiecte noi
 10. Programul privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice – Apel nelansat – NOU!
 11. Programul de realizare a pistelor pentru biciclete – Apel nelansat – NOU!
 12. Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice plug-in în localităţi, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală – Apel nelansat – NOU!
 13. Sprijinirea investiţiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul autorităților publice locale – Apel nelansat
 14. Sprijinirea investiţiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru comercializare la nivelul autorităților publice locale – Apel nelansat
 15. Acordarea de materiale școlare (rechizite și vestimentație necesară frecventării școlii) – Apel nelansat
 16. Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Apel nelansat
 17. Proiect de ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, pentru extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii de gaze medicale din secțiile de anestezie și terapie intensivă, în contextul riscului de infecție cu coronavirusul SARS-CoV-2 – Apel nelansat
 • Investiții în exploatații pomicole

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, Submăsura 4.1a

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea performanței economice a fermelor, facilitarea restructurării și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a diversificării agricole

Solicitanți eligibili:

 • Persoana fizică autorizată
 • Întreprinderi individuale
 • Întreprinderi familiale
 • Societate în nume colectiv – SNC
 • Societate în comandită simplă – SCS
 • Societate pe acţiuni – SA
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA
 • Societate cu răspundere limitată – SRL
 • Societate comercială cu capital privat
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat
 • Societate agricolă
 • Societate cooperativă agricolă
 • Cooperativă agricolă
 • Grup de producători și Organizație de producători
 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor

Activități eligibile:

 • înființare/extindere/modernizare plantație/pepinieră, inclusiv condiționare și marketing (ca și componente secundare)
 • depozitare, condiționare și procesare (procesarea ca şi componentă secundară) – modernizare exploataţie
 • utilaje recoltare (modernizare exploataţie)

Valoarea grantului:

Între 100.000 – 1.500.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Minimum 30%

Termen limită:

12 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

 • Programul Rabla Clasic

Finanțator:
Administrației Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:
Stimularea înnoirii Parcului auto național

Beneficiari eligibili:

 • UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului
 • Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică
 • Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ONG-uri
 • Culte religioase
 • Operatori economici
 • Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic
 • Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată
 • Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990

Entităţi fără personalitate juridică:

 • PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială
 • Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale
 • Alte persoane juridice, de drept public ori privat

Activități eligibile:                                                                                                            

 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP;
 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu motorizare GPL/GNC;
 • ecobonus în valoare de 3.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid;
 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Vechimea autovehiculului uzat eligibil trebuie să fie de cel puțin 6 ani de la data primei înmatriculări în România. A fost eliminat termenul de 60 zile de casare/radiere a autovehiculului uzat, solicitanții având posibilitatea de a-l casa/radia până la emiterea facturii autovehiculului nou.

Pentru achiziționarea de motociclete noi în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 6.000 lei, la care se pot adăuga: ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC; ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valoarea grantului:
Prima de casare este de 6.000 lei, respectiv 9.000 lei în cazul predării a 2 autovehicule uzate, la care se pot adăuga ecobonusuri.                                                                                                                     

Contribuția beneficiarului:
Valoarea finanțării nu poate depăși 50% din preţul de comercializare al autovehiculului nou achiziționat prin cele două programe.

Termen limită:

25 noiembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

 • Programul Rabla Plus

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic.

Solicitanți eligibili:

 • UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului
 • Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică
 • Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ONG-uri
 • Culte religioase
 • Operatori economici
 • Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic
 • Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată;
 • Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990
 • Entităţi fără personalitate juridică:
 • PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială
 • Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale
 • Alte persoane juridice, de drept public ori privat.

Activități eligibile:

 • 51.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui autovehicul uzat;
 • 54.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate;
 • pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani și cu normă de poluare mai mică de Euro 3, se adăugă un ecobonus de 1.500 lei/autovehicul.

Ecotichet pentru achiziționare motocicletă electrică este 26.000 lei + ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani de la data fabricației cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valoarea grantului:

Maximum 54.000 lei

Contribuția beneficiarului:

Valoarea finanțării max. 50% din preţul autovehiculului nou prin cele două programe

Termen limită:

25 noiembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

 • START ONG, ediția 2022 

Finanțator:

Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow

Obiectivul programului:

Încurajarea ONG, grupuri informale/de inițiativă și instituțiile să dezvolte/să implementeze proiecte de responsabilitate socială care să ducă la dezvoltarea comunităților din care acestea fac parte.

Solicitanți eligibili:

ONG-uri și fundații;

Instituții publice din sfere precum:

 • educația (grădinițe, școli, licee)
 • cu rol social (cantine, centre pentru persoane vârstnice și copii)

Grupuri informale/de inițiativă

Activități eligibile:

 • Domeniul Educație
 • Domeniul Social
 • Domeniul Sănătate
 • Domeniul Mediu
 • Domeniul Cultural

Valoarea grantului:

 • pragul I, cu o valoare de până la 1.000 de euro;
 • pragul II, cu o valoare cuprinsă între 1.000 și 5.000 de euro;
 • pragul III, cu o valoare cuprinsă între 5.000 și 10.000 de euro.

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:                                                                                                                 

31 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

 • Programul național de construcții de interes public sau social

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Construire/reabilitare/modernizare/dotare/extindere obiectiv, finalizare obiectiv demarat anterior de beneficiar.

Solicitanți eligibili:

 • Autorități publice centrale
 • Autorități publice locale
 • Alte instituții publice și instituții de interes public și persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii
 • Alte entități ce funcționează în baza unor legi speciale, inclusiv persoane fizice și juridice în cazul Subprogramului ”Lucrări în primă urgență”                                                                                                               

Activități eligibile:

Construire/reabilitare/modernizare/dotare/extindere obiectiv, finalizare obiectiv demarat anterior de beneficiar

 1.  Subprogramul ”Săli de sport”
 2. Subprogramul ”Bazine de înot”
 3. Subprogramul ”Complexuri sportive”
 4. Subprogramul ”Așezăminte culturale”
 5. Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”
 6. Subprogramul ”Patinoare artificiale”
 7. Subprogramul ”Unități sanitare”
 8. Subprogramul ”Săli de cinema”
 9. Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”
 10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate”
 11. Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”
 12. Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă”
 • Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Depunere continuă

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

 • Refacerea ecosistemelor degradate

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, AP 4, OS 4.1

Obiectivul programului:

Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate (împăduriri coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate

Solicitanți eligibili:

 • Administratori/proprietari ai fondului forestier național aflat în proprietate publică
 • Administratori/proprietari ai apelor de suprafață aflate în proprietate publică
 • Administratori/proprietari de pajiști permanente aflate în proprietate publică
 • Administratori/proprietari de peșteri aflate în proprietate publică

Activități eligibile:

 • Menținerea și refacerea ecosistemelor forestiere și a serviciilor furnizate
 • Menținerea și refacerea ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare și a serviciilor furnizate
 • Menținerea și refacerea ecosistemelor de pajiști și a serviciilor furnizate
 • Menținerea și refacerea ecosistemelor de peșteri și a serviciilor furnizate

Valoarea grantului:

Maximum 10.000.000 euro/proiect

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

31 octombrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

 • Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor – proiecte noi de investiții

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014 – 2020, AP 3, OS 3.1

Obiectivul programului:

 • Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România
 • Solicitanți eligibili:                                                                                                           
 • Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 • Instituții publice cu responsabilități în domeniul managementului deșeurilor, în parteneriat cu MMAP
 • Primăria Municipiului Bucureşti, primării de sector
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/Administrația Fondului pentru Mediu
 • Administrația Fondului pentru Mediu

Activități eligibile:

 • Proiecte noi integrate/individuale de consolidare şi extindere sisteme de management integrat al deşeurilor
 • Consolidare capacitate instituţională a MMAP pentru guvernanța în domeniul managementului al deșeurilor (pentru sprijinirea implementării PNGD) și a instituțiilor publice cu responsabilități în domeniul managementului deșeurilor
 • Implementare sistem integrat de management al deşeurilor în municipiul Bucureşti
 • Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri industriale periculoase și nepericuloase
 • Pegătire portofoliu de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz)
 • Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri municipale (neincluse în proiectele de management integrat ale deșeurilor la nivel județean)

Valoarea grantului:

Nu există plafoane valorice privind dimensiunea proiectelor

Contribuția beneficiarului:

Pentru beneficiari autorități publice locale:

Minim 2%

Pentru beneficiari instituții centrale, finanțate de la bugetul de stat:

Minim 15%

Termen limită:

30 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

 • Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, AP 4, O.S. 4.1

Obiectivul programului:

Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate

Solicitanți eligibili:

 • Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Structura responsabilă pentru administrarea/asigurarea managementului ariei protejate
 • ONG-uri (asociaţii şi fundaţii) cu atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii
 • Institute de cercetare/universităţi/muzee cu atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii
 • Autorităţi publice centrale/locale/alte structuri în coordonarea/subordonarea autorităţilor centrale/locale

Activități eligibile:

 • Elaborare planuri de management/seturi de măsuri de conservare/planuri de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar care nu sunt finanțate în cadrul altor programe (prevăzute în OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările ulterioare)

Valoarea grantului:

Valoarea maximă a proiectului: 5.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

31 iulie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

 • Dezvoltarea infrastructurii de termoficare – proiecte noi

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020, AP 7, OS 7.1

Obiectivul programului:

Promovare investiţii în eficiența energetică a sectorului de termoficare pentru reducerea pierderilor în rețelele de transport și distribuție a agentului termic

Solicitanți eligibili:                                                                                                           

UAT – autorități publice locale din localitățile selectate (cu proiecte în cadrul POS Mediu 2007-2013 în cadrul AP 3) și din alte localități, în limita resurselor financiare disponibile

Activități eligibile:

 • Proiecte integrate de termoficare în cele 7 orașe selectate (Botoșani, Oradea, Iași, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timișoara, Focșani) pentru continuarea investițiilor începute în perioada 2007-2013 prin POS Mediu 2007-2013, în vederea asigurării sustenabilității
 • Proiecte de termoficare ale altor autorități locale (altele decât cele 7 orașe preidentificate în POIM) propuse și selectate similar celor utilizate pentru proiectele prioritare, în funcție de resursele disponibile, în vederea creșterii confortului termic al consumatorilor simultan cu scăderea costurilor aferente producerii și consumului de energie și luând în considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor urbane

Valoarea grantului:

Maximum 20.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Minim 2%

Termen limită:

31 decembrie 2022, ora 17:00

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

Back to top of page

APELURI NELANSATE

 • Programul privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice – Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau montajul de dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege

Beneficiari eligibili:

 1. a) persoanele fizice
 2. b) autoritățile administraţiei publice centrale
 3. c) instituţiile publice din subordinea autorităţilor administrației publice centrale
 4. d) titularii dreptului de administrare al imobilului proprietate publică, având regim de arie naturală protejată, pentru care se dorește obținerea finanțării
 5. e) unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Activități eligibile:

 • achiziția, instalarea de echipamente și/sau montajul de dispozitive de tipul gardurilor electrice (generator de impulsuri, fir gard electric, izolator inel gard electric, conectori fir gard electric, tijă împământare, etc.), panou solar, regulator tensiune, cablu împământare ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege (instalații cu fascicule luminoase, sunete/ultrasunete, privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică), destinate reducerii conflictelor om-animal și implementării măsurilor de intervenție în zone populate cu animale din specii de faună sălbatică ori amplasate pe traseele acestora, respectiv pe raza exploatațiilor agricole/pomicole/stupine/arii naturale protejate
 • efectuarea de lucrări specifice în vederea montării de echipamente și sau dispozitive de tipul gardurilor electrice la limita culturilor sau așezărilor aflate în zone populate cu animale din specii de faună sălbatică ori amplasate pe traseele acestora, respectiv pe raza exploatațiilor agricole/pomicole/stupine/arii naturale protejate

Valoarea grantului:

 • Maxim 4.500.000 lei pentru autoritățile administraţiei publice centrale sau instituția publică din subordinea autorității administraţiei publice centrale și titularii dreptului de administrare al imobilului proprietate publică, având regim de arie naturală protejată
 • Maxim 1.000.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale
 • Maxim 15.000 lei pentru persoanele fizice

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

 • Programul de realizare a pistelor pentru biciclete – Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării transportului nepoluant, concomitent cu reducerea traficului motorizat

Beneficiari eligibili:

UAT județ, comună, oraș, municipiu de rang I/II, Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia

Activități eligibile:

 • realizarea de piste pentru biciclişti pe partea carosabilă sau acostament
 • realizarea de piste pentru biciclişti pe amplasament nou, altul decât drum carosabil, acostament sau trotuar
 • realizarea de piste pentru biciclişti în cadrul trotuarelor

Valoarea grantului:

 • UAT – Municipiul București – maximum 50.000.000 lei
 • Subdiviziunea Municipiului București – maximum 30.000.000 lei
 • UAT– municipiu de rang I – maximum 25.000.000 lei
 • UAT– municipiu de rang II – maximum 20.000.000 lei
 • UAT– oraș – maximum 15.000.000 lei
 • Comună cu mai puțin de 5.000 de locuitori – maximum 2.500.000 lei
 • Comună cu mai mult de 5.000 de locuitori – maximum 5.000.000 lei
 • UAT – județ – maximum 15.000.000 lei

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page 

 • Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice plug-in în localităţi, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală – Apel nelansat

Obiectivul programului:

Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică

Beneficiari eligibili:

UAT-uri

Activități eligibile:

Staţiile de reîncărcare ce îndeplinesc următoarele caracteristici:

 • sunt formate din minimum două puncte de reîncărcare, alimentate de acelaşi punct de livrare din reţeaua publică de distribuţie
 • permit încărcarea simultană a vehiculelor electrice, în curent alternativ, la o putere de minimum 7.4 kW și maximum 22 kW la nivelul fiecărui punct de reîncărcare
 • sunt în conformitate cu cerinţele standardului pe părţi SR EN IEC 61851 (sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice)
 • sunt echipate cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule (Type 2), conform descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ
 • comunică prin protocol de tip OCPP – Open Charge Point Protocol – minimum 1.5 şi dispun de meniu în limba română şi în limba engleză, în cazul în care are meniu

Valoarea grantului:

Suma maximă finanţată pentru instalarea unei staţii de reîncărcare este de 60.000 lei

Finanţarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitant, după cum urmează:

 1. a) instituție publică — maximum 400.000 lei;
 2. b) UAT — municipiul București — maximum 10.000.000 lei;
 3. c) subdiviziune a municipiului București — maximum 9.000.000 lei;
 4. d) UAT — municipiu de rang I — maximum 5.000.000 lei;
 5. e) UAT — municipiu de rang II — maximum 4.000.000 lei;
 6. f) UAT — oraș — maximum 2.000.000 lei;
 7. g) UAT — comună — maximum 1.000.000 lei;
 8. h) UAT — județ — maximum 4.000.000 lei;
 9. i) UAT atestată stațiune turistică de interes național, conform anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare — maximum 3.000.000 lei;
 10. j) UAT atestată stațiune turistică de interes local, conform anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare — maximum 2.700.000 lei.

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

 • Sprijinirea investiţiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul autorităților publice locale – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 11, Obiectiv Specific 11.2

Obiectivul programului:

Vizează promovarea investiţiilor în sectorul de energie curată şi eficienţă energetică în vederea asigurării contribuţiei la obiectivele privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile

Beneficiari eligibili:

Unităţi administrativ teritoriale (UAT)/ subdiviziunile administrativ-teritoriale

Activități eligibile:

 1. investiții în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile destinată consumului propriu de energie al autorităților publice locale. În categoria utilizării surselor de energie regenerabile se încadrează panourile fotovoltaice, utilizarea apei geotermale, utilizarea energiei eoliene în zonele unde există potențial de utilizare a energiei vântului, precum și alte surse de energie regenerabile definite conform art. 2 din Legea nr. 220/2008, cu modificările și completările ulterioare.
 2. investiții în realizarea de unități de cogenerare, trigenerare noi destinate obținerii de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu al autorităților publice locale.

Valoarea grantului:

Între 500.000 și 5.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

2%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

 • Sprijinirea investiţiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru comercializare la nivelul autorităților publice locale – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 11, Obiectiv Specific 11.2

Obiectivul programului:

Vizează promovarea investiţiilor în sectorul de energie curată şi eficienţă energetică în vederea asigurării contribuţiei la obiectivele privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile

Beneficiari eligibili:

Unităţi administrativ teritoriale (UAT)/ subdiviziunile administrativ-teritoriale

Activități eligibile:

 • Realizarea capacităţilor de producere energie electrică şi / sau  termică din SER cu excepția biomasei pentru comercializare
 • Realizarea de capacități de producție a energiei vizează crearea de instalații noi de producție, acolo unde nu au existat până în prezent 

Valoarea grantului:

Între 500.000 și 5.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

70%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

 • Acordarea de materiale școlare (rechizite și vestimentație necesară frecventării școlii) – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014 – 2020

Obiectivul programului:

Prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii a copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar şi gimnazial, cursuri de zi, din familii în care venitul mediu net lunar pe membru de familie din luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe țară, prin intensificarea sprijinului acordat și a copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, care sunt în întreținerea familiilor cu venit lunar/membru de familie este de până la două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură

Solicitanți eligibili:

 • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
 • Parteneri eligibili:
 • Ministerul Educației
 • Unitățile de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial
 • Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Activități eligibile:

 • Contractare servicii privind emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional
 • Distribuire tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către organizațiile partenere
 • Distribuție tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către destinatarii finali
 • Achiziționare materiale școlare/articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte de către părinții/reprezentanții legali ai destinatarilor finali (persoane dezavantajate conform POAD), prin utilizarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional
 • Activități de informare și conștientizare a grupului țintă asupra sprijinului pe care UE și Guvernul României îl acordă prin acest program
 • Măsuri auxiliare pentru grupul țintă vizat care să vină în completarea sprijinului educațional

Valoarea grantului:

Maximum 44.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

15%

Termen limită:                                                                                                                 

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici             

Back to top of page

 • Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, Submăsura 4.3

Obiectivul programului:

Facilitarea accesului spre ferme

Solicitanți eligibili:

Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora

Activități eligibile:

 • Construcţie/extindere/modernizare drumuri de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole)

Nu va fi finanțată prin această submăsură construcția de drumuri agricole din pământ

Valoarea grantului:

Maximum 1.000.000 euro/proiect

Contribuția beneficiarului:

Minim 0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

 • Proiect de ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, pentru extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii de gaze medicale din secțiile de anestezie și terapie intensivă, în contextul riscului de infecţie cu coronavirusul SARS-CoV-2 – Apel nelansat

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Extindere/reabilitare/modernizare infrastructurii de gaze medicale din secții de anestezie și terapie intensivă, în contextul riscului de infecție cu coronavirusul SARS-CoV-2

Solicitanți eligibili:

 • Spitale județene de urgență/Spitale de urgență/Institute medicale/Spitale de boli infecțioase
 • Primăria Municipiului București/autorități publice locale cu competență în domeniul asistenței de sănătate publică și alte autorități publice locale pentru spitale județene de urgență/Spitale de urgență/Institute medicale/Spitale de boli infecțioase pe care le au în gestionare/administrare
 • Parteneriatele dintre beneficiarii menționați mai sus.

Activități eligibile:

 • Extindere/reabilitare/modernizare infrastructură de gaze medicale din secții de anestezie și terapie intensivă

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului:

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page