Catalogul Surselor de Finanțare Autorități Publice Locale – Septembrie 2023

 1. DEZVOLTAREA MOBILITĂȚII URBANE DURABILE ÎN MUNICIPIILE REGIUNII CENTRU (INCLUSIV ZONE METROPOLITANE SI ZONE FUNCȚIONALE URBANE)- NOU!
 2. Renovarea energetică a instituțiilor publice din Regiunea Centru –NOU
 3. O REGIUNE EDUCATĂ – Investiții pentru învățământ antepreșcolar și preșcolar
 4. Programul Rabla Clasic 2023 -NOU
 5. Programul Rabla Plus 2023-NOU
 6. FINANȚARE I2024 PENTRU PROIECTE CULTURALE -NOU!
 7. Subprogramul Parteneriate pentru Agenda Strategică Centre de Excelență – Apel nelansat –NOU
 8. Sprijin pentru cetățenii ucraineni, străini sau apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina 2 NOU!
 9. PROGRAMUL CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE 2021-2027 – 2.2.1 MASURA 1 – Nou
 10. PROGRAMUL CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE 2021-2027 – 2.2.1 MĂSURA 2 – Nou
 11. PROGRAMUL CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE 2021-2027 – 2.2.1 MĂSURA 3 – Nou
 12. PROGRAMUL CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE 2021-2027 – 2.3.1  – Nou
 13. Programul Transport 2021 – 2027, Prioritatea (P1), Proiect 1 -NOU
 14. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare I –Confederații -modificat
 15. O REGIUNE CU COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL – Infrastructura verde și albastră municipii
 16. O REGIUNE CU TURISM SUSTENABIL – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A
 17. O REGIUNE CU COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL – Clădiri publice
 18. O REGIUNE ACCESIBILĂ
 19. COMUNITĂȚI DE SENIORI
 20. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații
 21. Ține pasul
 22. Stagii de practică pentru elevi
 23. Stagii studenți
 24. Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori
 25. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban
 26. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural
 27. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile
 28. Programului Inițiativa Urbană Europeană (IUE)
 29. Programului național de investiții, de interes și de utilitate publică, „Școli sigure și sănătoase” – Ordonanță de urgență
 30. Programul Erasmus+ 2023
 31. Programul național de construcții de interes public sau social
 32. Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru comercializare la nivelul autorităților publice locale  – ORDINUL 281
 33. Digitalizarea în educație-Apel nelansat -NOU
 34. Crearea modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural – Apel nelansat
 35. Crearea/modernizarea infrastructurii de acces agricolă – Apel nelansat
 36. Transfer de cunoștințe – Apel nelansat
 37. O regiune cu mobilitate urbană durabilă – Orașe– Apel nelansat
 38. Creșterea siguranței rutiere – Apel nelansat
 39. Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional – orașe – Apel nelansat
 40. O regiune cu mobilitate urbană durabilă – Municipii
 41. Investiții în infrastructuri spitalicești noi: spitale județene, spitale județene de urgență, spitale monospecialitate – Apel nelansat
 42. Investiții în infrastructura publică a spitalelor orășenești și municipale – Apel nelansat
 43. Sprijin pentru implementarea SDL – Apel nelansat
 44. Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Apel nelansat