Catalogul Surselor de Finanțare Societăți Comerciale – Iulie 2024

 1. PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – LISTAREA LA BURSĂ A ÎNTREPRINDERILOR – APELUL II – NOU!
 2. PROGRAMUL CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE – SPRIJIN PENTRU ÎNTREPRINDERI NOU ÎNFIINȚATE INOVATOARE – NOU!
 3. PCIDIF SPRIJIN PENTRU PROIECTE DE CDI PT CONSORTII TEMATICE ÎNTRE PARENERI PUBLICI- PRIVATI – NOU!
 4. PEO DIVERSIFICAREA ȘI FLEXIBILIZAREA SERVICIILOR DE EDUCAȚIE TIMPURIE – NOU!
 5. PEO MĂSURI ACTIVE DE OCUPARE PENTRU TINERI, INCLUSIV PENTRU TINERI NEET – NOU!
 6. Programul Educație și Ocupare – Competențe digitale pentru piața muncii
 7. Programul Educație și Ocupare – Sprijin pentru stimularea ocupării prin furnizarea de măsuri active în pachete de servicii integrate
 8. PIDS – Servicii comunitare pentru copii și familii in vederea prevenirii separării și susținerea reintegrării
 9. Programul ELECTRIC UP 2
 10. Planul Național de Redresare și Reziliență – Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe
 11. Ministerul Energiei – Fondul pentru Modernizare Program-cheie nr.1 – Sprijinirea investițiilor în noi capacități de pr. energie electrică din surse regenerabile pt autoconsum
 12. Ministerul Energiei – Fondul pentru Modernizare Sprijinirea investițiilor în noi capacități de pr. energie electrică din surse regenerabile pt societăți și regii autonome
 13. Ministerul Finanțelor – Instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională
 14. PIDS – Sprijin pentru autoritățile publice locale in vederea gestionării situației așezărilor informale și asigurarea de locuințe sociale pentru persoanele vulnerabile cu accent pe persoanele provenite din așezările informale
 15. Planul Național de Redresare și Reziliență – Fabrici de reciclare
 16. Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de șanse- Programul Guvernamental Family Start
 17. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Modernizarea infrastructurii de irigații
 18. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Schemă de ajutor de stat pentru sectorul creșterii animalelor
 19. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare – Digitalizarea sectorului culturii scrise prin creșterea volumului de carte realizat în format electronic și mobilizarea de noi audiențe prin utilizarea instrumentelor digitale
 20. Regiunea Centru – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă
 21. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Înființarea sistemului de irigații
 22. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare – Finanțarea proiectelor care vizează sinergii cu acțiunile Orizont Europa și alte programe europene
 23. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Hotărârea pentru acordarea sprijinului de urgență pentru fermierii din sectorul vegetal
 24. Planul Național de Redresare și Reziliență – Perfecționarea recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente
 25. Planul Național de Redresare și Reziliență – Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile
 26. Administrația Fondului pentru Mediu – Programul Rabla Plus 2024
 27. Administrația Fondului pentru Mediu – Programul Rabla Clasic 2024
 28. PEO – Start Up Nation România – Apel nelansat
 29. PEO Tineri antreprenori prin Start Up Nation 2024 – Apel nelansat
 30. PNRR Schema de granturi sub formă de bonuri valorice pentru imbunătățirea eficieței energetice a gospodăriilor – Apel nelansat
 31. Regiunea Centru Incubatoare și acceleratoare de afaceri – Apel nelansat
 32. PNRR Investiții în capacități de producție a energiei din biogaz pe bază de gunoi de grajd – Apel nelansat
 33. PCIDIF Digitalizarea culturii scrise prin creșterea volumului de carte realizat in format electronic – Apel nelansat
 34. Regiunea Centru Trecerea de la idee la piața – Sprijin pentru IMM – Apel nelansat
 35. Programul Educație și Ocupare – Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții – Apel nelansat
 36. Regiunea Centru – Participarea IMM și organizațiilor de CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare – Apel nelansat
 37. Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului – Programul Femeia antreprenor – Apel nelansat
 38. Regiunea Centru – Platforma regională pilot de open-inovation în domeniul smart-city – Apel nelansat
 39. Regiunea Centru – Dezvoltarea capacităților private de CDI – Apel nelansat
 40. Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului – Schema de ajutor de minimis destinată tranziției către economia circulară – Apel nelansat
 41. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Agro-mediu şi climă – Apel nelansat
 42. Programul de Acvacultură și Pescuit – Sprijin pentru implementarea SDL – Apel nelansat
 43. Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului – Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului – Apel nelansat
 44. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Agricultura ecologică – Apel nelansat
 45. Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime – Încetarea temporară a activităților de pescuit în contextul urmărilor războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei – Apel nelansat
 46. Planul Național de Redresare și Reziliență – Schemă de ajutor de minimis în scopul refacerii potențialului forestier – Apel nelansat