Catalogul Surselor de Finanțare ONG – Aprilie 2023

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.
Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților.
 1. Programul Rabla Clasic 2023 – NOU!
 2. Programul Rabla Plus 2023 – NOU!
 3. Programul vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului – NOU!
 4. Apel privind Carta drepturilor fundamentale ale UE – NOU!
 5. ACORDAREA DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR, PRECUM ŞI PERSOANELOR FIZICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL, CARE INIŢIAZĂ ŞI ORGANIZEAZĂ PROIECTE DE EDUCAŢIE, CULTURA, SPORT, SOCIAL, AGREMENT ȘI MEDIU ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA
 6. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni
 7. START ONG, ediția 2023
 8. Programul RO – CULTURA
 9. Conservarea obiectivelor culturale
 10. Programul Erasmus+ 2023
 11. Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI)
 12. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023
 13. O REGIUNE CU TURISM SUSTENABIL – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A – Apel nelansat
 14. Sprijin pregătitor – Apel nelansat
 15. Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat
 16. Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat
 17. Soluții pentru comunitate – Apel nelansat

Back to top of page

Programul Rabla Clasic 2023 – NOU!

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu 

Obiectivul programului:

Stimulare a înnoirii Parcului auto național

Beneficiari eligibili:

Persoane fizice

Persoane juridice

UAT-uri

Instituții publice

Activități eligibile:

Achiziţionarea autoturismelor noi cu tehnologii nepoluante care oferă o alternativă mai ecologică, economică și convenabilă pentru transport, în special în contextul în care se dorește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a dependenței de combustibili fosili

Valoarea grantului:

Prima de casare: 7.000 lei, respectiv 10.000 lei în cazul predării a 2 autovehicule uzate – pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 155 g CO_2/km în sistem WLTP.

Ecobonusuri:

 • 1.500 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu sistem de propulsie de maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP
 • 1.500 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu motorizare GPL/GNC
 • 3.000 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu sistem de propulsie hibrid
 • 1.500 lei pentru fiecare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani și/sau cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară

7000 de lei primă de casare pentru motociclete noi cu sistem de propulsie maximum 120 g CO_2/km în sistem WMTC – se casează autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 7.000 lei și posibile ecobonusuri:

 • 1.500 lei pentru autovehiculul nou motocicletă cu generare maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC
 • 1.500 lei pentru casare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani și/sau norma de poluare Euro 3 sau inferioară

Instituțiile publice și UAT pot beneficia de prima de casare de 7.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, fără să predea autovehiculul uzat. Pentru două autovehicule uzate de prima de casare se ridică la 10.000 lei.

Valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Clasic este de 120 de zile de la data emiterii, timp în care beneficiarii vor derula toate procedurile specifice de achiziție a autovehiculului nou.

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

20 septembrie 2024

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul Rabla Plus 2023 – NOU!

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic

Beneficiari eligibili:

Persoane fizice

Persoane juridice

UAT-uri

Instituții publice

Activități eligibile:

Ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul nou pentru cel puţin unui autovehicul uzat. Se pot preda maximum două autovehicule uzate.

Valoarea grantului:

 • 51.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, excepție motocicleta cu generare de 80 g CO2/km în sistem WLTP pentru un autovehicul uzat
 • 54.000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate
 • 1.500 lei ecobonus pentru fiecare autovehicul de 15 ani și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară casat

Ecotichetul se acordă pentru autovehicul electric a cărui valoare nu depășește suma de 75.000 euro, cu TVA inclus

Instituțiile publice și UAT beneficiază de ecotichet de 120.000 lei pentru autovehicul nou, fără să predea un autovehicul uzat.

Ecotichetul pentru o motocicletă electrică este 26.000 lei, se poate adăuga ecobonus de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul de cel puțin 15 ani și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Plus: 120 de zile de la data emiterii

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

20 septembrie 2024

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului – NOU!

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului prin activităţi vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecția mediului.

Beneficiari eligibili:

Organizaţiile neguvernamentale

Activități eligibile:

 1. a) cheltuieli salariale membrilor echipei de proiect/instructorilor/colaboratorilor implicați
 2. b) cheltuieli cu deplasarea membrilor echipei de proiect/instructorilor/colaboratorilor implicați – maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
 3. c) deplasarea participanţilor la activitățile proiectului care alcătuiesc grupul ţintă, în cuantum de maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile propuse în bugetul proiectului,
 4. d) cazarea şi masa membrilor echipei de proiect/instructorilor/colaboratorilor implicați, precum și a participanţilor la activitățile proiectului care alcătuiesc grupul ţintă, pe perioada de derulare a excursiilor, taberelor, altor tipuri de activităţi vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecția mediului, în limita a 150 lei/zi/participant;
 5. e) taxă campare;
 6. f) servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare
 7. g) achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile necesare derulării activităților proiectului;
 8. h) achiziția de active necorporale
 9. i) cheltuieli indirecte, respectiv cu utilitățile spațiilor/amplasamentelor unde se derulează activitățile proiectului, pe perioada de implementare a acestuia, în cuantum de maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile propuse în bugetul proiectului.
 10. j) TVA aferentă proiectului, în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperată prin orice alte mijloace.

Valoarea grantului:

Bugetul alocat:150 de milioane

Finanţare acordată: maximum 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului, suma maximă 500.000 lei/proiect.

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

03 aprilie 2023, ora 10:00 – 03 mai 2023, ora 23:59.

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Apel privind Carta drepturilor fundamentale ale UE – NOU!

Finanțator:

Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA)

Obiectivul programului:

Protejarea, promovarea și conștientizarea drepturilor cu susținerea organizațiilor societății civile active la nivel local, regional, național și transnațional în promovarea și cultivarea acestor drepturi, consolidând astfel la protecția și promovarea valorilor Uniunii și la respectarea statului de drept și contribuind la construirea unei Uniuni mai democratice, a dialogului democratic, a transparenței și a bunei guvernanțe.

Beneficiari eligibili:

Condiții de eligibilitate: (solicitanții principali „coordonator”, co-solicitanții și entitățile afiliate):

 • Solicitanții principali: să fie persoane juridice fără scop lucrativ (organisme private);
 • Co-solicitanți: să fie persoane juridice fără scop lucrativ sau cu scop lucrativ (organisme publice sau private). Organizațiile cu scop lucrativ pot depune cereri de finanțare numai în parteneriat cu organizații private non-profit;
 • Sediu în țările eligibile: statele membre ale UE (inclusiv țările și teritoriile de peste mări (TTPM));
 • activitățile trebuie să se desfășoare în oricare dintre țările eligibile;
 • subvenția UE solicitată minimum 75.000 euro;
 • proiectul poate fi național sau transnațional; cererea poate implica una sau mai multe organizații (solicitant principal „coordonator” și co-solicitanți).

Activități eligibile:

Propunerile trebuie să fie depuse numai pentru una dintre următoarele 5 priorități:

 1. Consolidarea capacităților și sensibilizarea cu privire la Carta drepturilor fundamentale a UE;
 2. Promovarea drepturilor și valorilor prin împuternicirea spațiului civic;
 3. Litigii strategice;
 4. Protejarea valorilor și drepturilor UE prin combaterea infracțiunilor și discursurilor instigatoare la ură;
 5. Sprijinirea unui mediu favorabil pentru protecția denunțătorilor de integritate.

Valoarea grantului:

Bugetul disponibil – 16.000.000 euro- prioritățile vor avea bugete separate. Distribuirea fondurilor va fi proporțională cu numărul de propuneri eligibile primite în cadrul fiecărei priorități.

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

25 mai 2023, ora 17:00:00 CET (Brussels)

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

ACORDAREA DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR, PRECUM ŞI PERSOANELOR FIZICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL, CARE INIŢIAZĂ ŞI ORGANIZEAZĂ PROIECTE DE EDUCAŢIE, CULTURA, SPORT, SOCIAL, AGREMENT ȘI MEDIU ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA

Finanțator:

Municipiul Alba Iulia

Obiectivul programului:

Sprijinirea sectorului non profit în a desfăşura activităţi cu impact semnificativ asupra cetăţenilor şi vieţii comunitare din municipiul Alba Iulia.

Beneficiari eligibili:

Persoane fizice sau persoane juridice făra scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii;

Activități eligibile:

 • Educație
 • Cultura
 • Sport
 • Social
 • Agrement si mediu

Valoarea grantului:

Suma disponibilă pentru finanțarea nerambursabilă a programului: 1.450.000 lei, din care pentru:

Educație – 600.000 lei

Cultura – 616.000 lei

Sport – 130.000 lei.

Social – 18.000 lei

Agrement si Mediu – 86.000 lei

Contribuția beneficiarului:

Termen limită:

31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Sprijină activitatea românilor de pretutindeni şi acordă finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi a tratamentului egal.

 • Educație – păstrarea și afirmarea identității lingvistice a românilor de pretutindeni și formarea noii generaţii, care să reprezinte România și interesele românești în străinătate;
 • Cultură – păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității etnice, culturale, religioase și lingvistice a românilor din vecinătate şi din diaspora, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti din afara graniţelor ţării;
 • Societatea civilă – sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ în comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităţilor de români;
 • Mass-media – păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a românilor, promovarea României şi a valorilor comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-mediei de expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare;
 • Spiritualitate şi tradiţie – păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni.

Beneficiari eligibili:

 • Asociaţii, fundaţii, unităţi de cult, organizaţii neguvernamentale ale românilor de pretutindeni;
 • Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate

Activități eligibile:

 • editarea, publicarea, distribuirea şi difuzarea publicaţiilor destinate românilor de pretutindeni;
 • realizarea de programe şi servicii media audiovizuale, precum şi difuzarea, furnizarea şi/sau retransmisia acestora prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv internet, destinate românilor de pretutindeni, în colaborare cu instituţii sau organizaţii specializate, inclusiv Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune;
 • sprijinirea redacţiilor de radio şi televiziune în limba română care realizează programe şi emisiuni destinate românilor de pretutindeni;
 • înfiinţarea unor radiodifuzori şi/sau dotarea şi modernizarea radiodifuzorilor în scopul furnizării unor servicii de programe de televiziune/radiodifuziune şi a unor servicii media audiovizuale destinate românilor de pretutindeni;
 • dotarea şi întreţinerea editurilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;
 • achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea unităţilor de învăţământ şi a cluburilor culturale, sportive şi de creaţie ale românilor de pretutindeni;
 • achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bisericilor şi altor unităţi de cult ale românilor de pretutindeni şi a centrelor sociale, educaţionale şi spirituale;
 • achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea sediilor centrelor culturale ale românilor de pretutindeni, inclusiv casele limbii şi culturii române;
 • achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bibliotecilor românilor de pretutindeni;
 • achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;
 • proiecte educaţionale pentru românii de pretutindeni;
 • organizarea manifestărilor culturale, în ţară şi în străinătate, destinate românilor de pretutindeni;
 • organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, congrese, reuniuni şi altele asemenea, în ţară şi în străinătate;
 • organizarea şi participarea, în ţară şi în străinătate, la cursuri, schimburi de experienţă, vizite de documentare, programe de pregătire profesională, perfecţionare, specializare, acordarea de burse, vizite de studiu;
 • înfiinţarea, recuperarea, restaurarea şi întreţinerea de: muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de artă, monumente funerare, plăci comemorative, cimitire şi altele asemenea, protejarea şi revitalizarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti;
 • efectuarea de studii şi cercetări de sociologie, istorie, arheologie, etnografie şi folclor, dialectologie şi altele asemenea, precum şi publicarea acestora;
 • colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii, din ţară şi din străinătate, pentru realizarea de proiecte în beneficiul românilor de pretutindeni;
 • înfiinţarea şi dotarea centrelor educaţionale interdisciplinare, a centrelor de informare şi a programelor, proiectelor sau acţiunilor derulate de centre comunitare ale românilor de pretutindeni;
 • finanţarea furnizării serviciilor de acces la internet şi de realizare a paginilor de internet ale asociaţiilor, fundaţiilor, unităţilor de cult, organizaţiilor, instituţiilor, persoanelor fizice autorizate sau juridice din străinătate şi din România, legal constituite, în condiţiile în care dezvoltă programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni;
 • transmiterea fluxurilor de ştiri, difuzate de agenţiile de presă româneşti, către organizaţiile comunităţilor româneşti de pretutindeni;
 • asistenţă pentru înfiinţarea organizaţiilor şi asociaţiilor românilor de pretutindeni;
 • promovarea şi susţinerea oportunităţilor de afaceri, în ţară şi în străinătate, în beneficiul românilor de pretutindeni;
 • promovarea şi susţinerea programelor de consolidare a statului de drept, a cunoaşterii şi respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;
 • acoperirea, în cazuri excepţionale, temeinic argumentate, a costurilor financiare privind tratamentul medical şi spitalizarea, pe teritoriul României, pentru etnicii români de pretutindeni;
 • donarea de bunuri şi materiale diverse românilor de pretutindeni;
 • acordarea de premii în bani şi în natură românilor de pretutindeni care au obţinut rezultate deosebite sau au avut realizări remarcabile în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni, conform criteriilor stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni;
 • cheltuieli de audit extern, în condiţiile în care Departamentul pentru Românii de Pretutindeni solicită contractarea unui astfel de audit;
 • funcţionarea organizaţiilor româneşti din comunităţile istorice din afara graniţelor ţării şi a sediilor acestora.

În cadrul sesiunii de finanțare 2023, un solicitant poate depune cel mult trei proiecte, cu condiția ca acestea să se încadreze în programe diferite.

Valoarea grantului:

Educație și Spiritualitate și tradiție este de 2.000.000 lei pe proiect;

Cultură, Societatea civilă și Mass-media este de 500.000 lei pe proiect.

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Proiectele cu o perioadă de derulare de minim 10 luni se depun până în data de 15 martie 2023 (inclusiv);

Pentru celelalte proiecte, cererile de finanţare se depun până pe 28 aprilie 2023.

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

START ONG, ediția 2023

Finanțator:

Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow

Obiectivul programului:

Încurajarea ONG, grupuri informale/de inițiativă și instituțiile să dezvolte/să implementeze proiecte de responsabilitate socială care să ducă la dezvoltarea comunităților din care acestea fac parte.

Solicitanți eligibili:

ONG-uri și fundații;

Instituții publice din sfere precum:

 • educația (grădinițe, școli, licee)
 • cu rol social (cantine, centre pentru persoane vârstnice și copii)

Grupuri informale/de inițiativă

Activități eligibile:

 • Domeniul Educație
 • Domeniul Social
 • Domeniul Sănătate
 • Domeniul Mediu
 • Domeniul Cultural

Valoarea grantului:

pragul I, cu o valoare de până la 1.000 de euro;

pragul II, cu o valoare cuprinsă între 1.000 și 5.000 de euro;

pragul III, cu o valoare cuprinsă între 5.000 și 10.000 de euro.

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul RO – CULTURA 

Finanțator:

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Obiectivul programului:

Întărirea cooperării bilaterale între artiști din România și Statele Donatoare (1-4 săptămâni) în România sau unul dintre Statele Donatoare.

Beneficiari eligibili:

Entități private, comerciale sau necomerciale sau ONG înființate ca persoane juridice în România sau în unul dintre Statele Donatoare

Activități eligibile:

Colaborarea artiștilor la o nouă creație artistică într-un spațiu de cooperare stabilit de comun acord

Domeniile artistice eligibile

 • arte performative
 • arte vizuale
 • muzică
 • literatură
 • abordări interdisciplinare

Valoarea grantului:

Artiști români/ucraineni care se deplasează în Statele Donatoare

În funcție de perioadă: 1250 EUR/1 săptămână – 4000 EUR/4 săptămâni.

Sumă acordată:

 • În Norvegia – 600 euro;
 • În Islanda – 900 euro;
 • În Liechtenstein – 500 euro.

Artiști din Statele Donatoare care se deplasează în România

În funcție de perioadă: 750 EUR/1 săptămână – 3000 EUR/ 4 săptămâni.

Suma acordată: În România – 800 euro.

Contribuția beneficiarului:

Termen limită:

30 septembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Conservarea obiectivelor culturale

Finanțator:

Ambasada SUA și Centrul Patrimoniului Cultural din Biroul pentru Afaceri Educaționale și Culturale

Obiectivul programului:

Sprijină proiectele de conservare a patrimoniului cultural

Beneficiari eligibili:

Entități necomerciale cu capacitatea necesară de a gestiona proiecte de conservare a patrimoniului cultural, organizații neguvernamentale, muzee, instituții de învățământ, ministere ale culturii sau instituții și organizații similare

Activități eligibile:

 • Conservarea/achiziționarea de obiecte culturale, colecții sau bunuri imobiliare aflate în proprietate privată sau comercială, inclusiv cele al căror transfer din proprietate privată sau comercială în proprietate publică este preconizat, planificat sau în curs de desfășurare, dar nu este finalizat la momentul depunerii cererii
 • Conservarea patrimoniului natural (formațiuni fizice, biologice și geologice, colecții paleontologice, habitate ale unor specii de animale și plante amenințate, fosile etc.), cu excepția cazului în care patrimoniul natural are o legătură sau o dimensiune de patrimoniu cultural
 • Conservarea mediilor de informare (ziare, jurnale de știri, programe de radio și televiziune etc.).
 • Conservarea materialelor publicate disponibile în altă parte (cărți, periodice etc.)
 • Achiziționarea sau crearea de noi exponate, obiecte sau colecții pentru muzee noi sau existente
 • Construcția de clădiri noi, adăugiri de clădiri sau acoperiri permanente (peste situri arheologice)
 • Comandarea de noi opere de artă sau de arhitectură în scopuri comemorative sau de dezvoltare economică
 • Crearea de noi dansuri tradiționale, cântece, compoziții muzicale, piese de teatru sau alte spectacole, sau adaptarea modernă a celor existente
 • Digitalizarea obiectelor culturale sau a colecțiilor, cu excepția cazului în care face parte dintr-un efort mai amplu și clar definit de conservare, documentare sau diplomație publică
 • Lucrări efectuate înainte de anunțarea acordării grantului, cu excepția cazului în care acestea sunt permise și aprobate de responsabilul de granturi
 • Călătorii internaționale, cu excepția cazurilor în care călătoria este justificată și face parte integrantă din succesul proiectului propus sau pentru a oferi liderilor de proiect oportunități de învățare și de schimb cu experți în domeniul patrimoniului cultural etc.

Valoarea grantului:

Între 10.000 și 500.000 dolari

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

 • Runda 1: Ambasada va colecta idei de proiecte sub formă de note conceptuale în format Word, până la data de 10 ianuarie 2023, 11:59 p.m
 • Runda 2: Ambasada va invita solicitanții cu idei promițătoare să depună cereri complete de proiecte, până la data de 14 aprilie 2023, 11:59 p.m.

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul Erasmus+ 2023

Finanțator:

Uniunea Europeană

Obiectivul programului:

Sprijinirea, prin învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă de calitate, la coeziunea socială, la stimularea inovării și la consolidarea identității europene și a cetățeniei active

Beneficiari eligibili:

Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului

Activități eligibile:

 1. Acțiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării:
 • Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării și tineretului
 • Activități de tineret
 • Acțiunea pentru incluziune DiscoverEU
 • Schimburi virtuale în domeniul învățământului superior și al tineretului
 • Mobilitatea personalului în domeniul sportului
 1. Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperarea între organizații și instituții
 • Parteneriate pentru cooperare:
 1. Parteneriate de cooperare
 2. Parteneriate la scară mică
 • Parteneriate pentru excelență:
 1. Centre de excelență profesională
 2. Acțiunea Erasmus Mundus
 • Parteneriate pentru inovare:
 1. Alianțe pentru inovare
 2. Proiecte orientate spre viitor (1) JO L 189, 28.5.2021, p. 1. C 444/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 23.11.2022
 3. Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale, al tineretului și al sportului
 4. Evenimente sportive europene non-profit

 

 1. Acțiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare
 • Tineretul european împreună
 1. Acțiunile Jean Monnet:
 • Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior
 • Acțiunea Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

 • Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățări: februarie 2023 – aprilie 2023 
 • Acțiunea-cheie 2: Cooperarea între organizații și instituții: februarie 2023 – octombrie 2023
 • Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare: februarie 2023 – martie 2023
 • Acțiunile Jean Monnet: 14 februarie 2023, ora 17:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI)

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de răspândirea virusului SARS-CoV-2, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:

 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală
 • ONG cu scop/obiectiv/activitate culturale în domeniile culturale (sau conexe), înscrise în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. ONG poate sa aibă sau nu activitate economică
 • Societăți comerciale cu caracter cultural

Activități eligibile:

Activități cu caracter și conținut cultural în România în oricare din domeniile culturale (sau conexe) cuprinse în prezenta Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită:

30 iunie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:                                                                                                   

Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor și perfecționare tehnologii de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare

Solicitanți eligibili:

 • Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România
 • Instituţii şi unități de cercetare-dezvoltare vitivinicolă
 • Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale
 • Asociații de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizații interprofesionale

Activități eligibile:

 • Promovare vinuri, – acțiuni de informare în statele membre, pentru informarea consumatorilor privind consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie
 • Restructurarea şi reconversia podgoriilor
 • Asigurarea recoltei
 • Investiții
 • Distilarea subproduselor

Operațiunile finanțare:

 • construcție imobile destinate vinificației (crame), a laboratoarelor pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare
 • renovare/reabilitare/modernizare clădiri pentru recepție, producție, ambalare, depozitare și laboratoare pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare
 • achiziție, inclusiv prin leasing financiar, instalații/echipamente aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului:

Minimum 50%

Termen limită:

Depunere continuă

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

APELURI NELANSATE – Ghiduri supuse consultării publice

O REGIUNE CU TURISM SUSTENABIL – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A – Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Regiunea Centru, PRIORITATEA 7, OS 4.6, Acțiunea 7.1, Intervenția 7.1.1

Obiectivul programului:

Creșterea rolului culturii și al turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Solicitanți eligibili:

 • UAT de bază, din mediul rural din regiunea Centru, respectiv UAT comună
 • UAT – județ din regiunea Centru

sau

Parteneriate între comună și/sau UAT la nivel județean din Regiunea Centru, pe de o parte și unități de cult, cu personalitate juridică, din cadrul cultelor recunoscute în România, Organizații neguvernamentale (persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) – asociații și fundații constituite, inclusiv filiale (cu personalitate juridică) ale asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute

sau

Parteneriate între UAT comună și UAT județ.

UAT va deține calitatea de lider de parteneriat.

Activități eligibile:

 1. Intervenții vizând infrastructura
 2. A. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a siturilor/monumentelor de patrimoniu cultural UNESCO și de clasă A din mediul rural:
 • Restaurarea, reabilitarea, consolidarea, conservarea și punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu UNESCO și de clasă A
 • Reabilitarea, conservarea și punerea în valoare a unor elemente din situri de patrimoniu cultural.

Intervențiile pot viza, după caz, inclusiv dotarea cu mobilier urban, amenajarea spațiilor verzi (inclusiv plantare de arbori) în interiorul siturilor și pregătirea lor pentru evenimente culturale artistice și meșteșugărești (scenă spectacole/ amfiteatru în aer liber). Intervențiile asupra elementelor in situri de patrimoniu cultural (de ex. piațetele centrale în localități declarate in întregime sit UNESCO) sunt eligibile doar dacă monumentul în sine a fost deja restaurat sau face obiectul prezentului proiect.

 1. B. Activități complementare/conexe investiției de bază pot include:
 • Amenajări peisagistice pentru evidențierea obiectivului de patrimoniu vizat de investiție
 • Delimitarea si împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu, dacă este cazul
 • Reabilitarea căilor de acces (rutier) direct către obiectivele de patrimoniu sau către elementele din sit reabilitate (excepție drumuri județene/naționale), exclusiv pentru a asigura condiții de deplasare în siguranță pentru vehiculele de destinate transportului colectiv, fără creșterea capacității de transport sau pentru asigurarea deplasării pietonale sau cu bicicleta
 • Amenajarea de parcări pentru autovehicule de transport colectiv
 • Amenajarea de standuri de biciclete
 • Construcție/reabilitare/modernizare clădiri conexe de tipul grupurilor sanitare și spațiilor tehnice, inclusiv utilitățile necesare pentru funcționalitatea acestora
 • Amenajarea/marcarea de trasee turistice/itinerarii culturale la obiectivele turistice de patrimoniu reabilitate
 1. Activități soft
 2. A. Activitățile de tip soft privind dezvoltarea economică, integrarea socială și inovarea socială vor fi legate de infrastructura care face obiectul cererii de finanțare și pot include, fără a se limita la:
 • promovarea diversității culturale și facilitarea accesului la cultură
 • modele inovatoare de implicare a comunității sau inovare socială
 • integrarea comunităților defavorizate și, după caz, ocuparea forței de muncă a persoanelor din medii vulnerabile
 • implicarea comunității locale și a altor părți interesate relevante – de ex. IMM sau ONG active în zonă – într-o manieră participativă
 1. B Activități de digitalizare a obiectivului de patrimoniu vizat de investiție – sunt obligatorii și vor include cel puțin reconstrucția digitală (digitizarea) a obiectivului de patrimoniu. Complementar reconstrucției digitale a monumentului /sitului se pot realiza și alte activități de digitalizare:
 • Scanarea obiectivelor și utilizarea rezultatului pentru crearea unui tur virtual al sitului sau monumentului; scanarea unor documente/cărți vechi din zona respectivă și oferirea accesului specialiștilor/cercetătorilor la acestea
 • Crearea/utilizarea de aplicații pentru dispozitive mobile pentru vizitarea obiectivului/sitului în aer liber, sisteme pentru realizarea unui tur virtual
 • Sisteme de ghidaj al vizitării sitului (sistem de ghidaj al vizitatorilor prin coduri QR și audio ghiduri)

II.C Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului/sitului de patrimoniu vizat de intervenție, și, după caz, a activităților soft propuse.

II.D Creșterea capacității administrative:

Consultanță în planificare/elaborare de planuri/strategii, care să identifice nevoile specifice și posibilitățile de valorificare a activelor de patrimoniu existente pentru îmbunătățirea vieții comunității, ca parte a proiectelor promovate și în corelare strategiile de dezvoltare locală și regională

Instruire/formare pentru animarea și conștientizarea populației privind necesitatea protejării și valorificării patrimoniului cultural (de ex. campanii de conștientizare, întâlniri cu grupuri de actori locali, etc.)

Cooperare transfrontalieră și transnațională, inclusiv cu parteneri din statele care compun regiunea Dunării

Proiectele vor include obligatoriu: activități vizând infrastructura, de tipul celor menționate la punctul I.A și, complementar acestora, activități soft de tipul celor menționate la punctele II.A, II.B (cel puțin activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu) și II.C

Se vor finanța cu prioritate obiectivele de patrimoniu UNESCO situate în mediul rural.

Valoarea grantului:

Între 500.000 și 5.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

2%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Sprijin pregătitor – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Național de Dezvoltare Rurală, submăsura 19.1

Obiectivul programului:

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală în teritoriul vizat de parteneriat

Beneficiari eligibili:

 • un parteneriat existent autorizat conform OG 26/2000, cu modificările și completările ulterioare
 • un nou parteneriat – fără personalitate juridică

Activități eligibile:

Sunt eligibile cheltuielile realizate pentru următoarele activități :

 • Capitolul 1: activități de consultare, animare și grupuri de lucru în vederea elaborării SDL, inclusiv costurile de personal pentru aceste activități
 • Capitolul 2: consultanță tehnică și financiară în vederea elaborării SDL, inclusiv costuri de personal, achiziția de informații, date necesare elaborării SDL și studii ale zonei

Valoarea grantului:

Maximum 30.000 euro

 • Costurile pentru animare: se va acorda în funcție de numărul de locuitori existent la nivelul teritoriului vizat, respectiv 0,1 Euro/locuitor și nu va depăși 15.000 Euro. Pentru Parteneriatul cu o populație mai mare sau egală cu 150.000 locuitori valoarea sprijinului va fi de 15.000 euro.
 • Costurile legate de elaborarea strategiei se vor încadra în suma maximă de 15.000 de euro, indiferent de mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL. 

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:

Persoane fizice înscrise la Organismele de gestiune colectivă

Activități eligibile:

Activități culturale în România în oricare din domeniile culturale cuprinse în Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:

ONG cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural într-unul dintre domeniile culturale

Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 cu activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 4 la Schemă cu activitate cu conținut și caracter cultural într-unul din domeniile culturale înainte de 01.01.2020

Sunt eligibile și întreprinderile mari

Activități eligibile:

 • Măsura A: Organizatori de festivaluri și evenimente culturale
 • Măsura B: Librării
 • Măsura C: Edituri
 • Măsura D: Cinematografe

Valoarea grantului:

Maximum 1.800.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Soluții pentru comunitate – Apel nelansat

Finanțator:

Synevo

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea calității vieții oamenilor din comunitate din perspectiva educației, sănătății și mediului înconjurător

Beneficiari eligibili:

ONG-uri

Activități eligibile:

Educație

 • Diminuarea fenomenului de abandon școlar în rândul comunităților din mediul rural (grădiniță, școală primară, gimnaziu, liceu)
 • Îmbunătățirea condițiilor din unitățile de învățământ din medii defavorizate – asigurarea unor condiții optime (curățenie, toalete în școală), cabinet medical școlar, echipare laboratoare, bibliotecă, echipare săli de sport
 • Digitalizarea școlilor: echipamente, metode interactive de predare, metode interactive de formare a cadrelor didactice
 • Educație pentru un stil de viață sănătos (alimentație, activitate fizică, igienă, sănătate mintală, etc.)
 • Educație sexuală
 • Școli postliceale de asistenți medicali – susținerea unor idei diferite, programe de formare, finanțare pentru creșterea numărului de absolvenți, etc.
 • Educație pentru conștientizarea emoțiilor și gestionarea lor
 • Programe de consiliere în rândul elevilor pentru descoperirea aptitudinilor și îndrumare pentru următoarele etape școlare
 • Programe destinate tinerelor mame din mediul rural, care să vizeze creșterea și sănătatea copiilor
 • Programe de integrare în societate și dezvoltare personală a copiilor instituționalizați
 • Programe de justiție juvenilă alternativă și formare de specialiști în domeniu

   Sănătate

 • Programe de prevenție medicală în comunități defavorizate
 • Programe integrate în vederea îmbunătățirii stilului de viață al copiilor (de exemplu programe de prevenție medicală)
 • Programe de implementare a cursurilor de prim ajutor
 • Proiecte inovative cu aplicabilitate în sănătate
 • Programe integrate destinate recuperării diferitelor tipuri de dependență (droguri, alcool etc.)
 • Programe care să diminueze riscurile petrecerii unui timp îndelungat în fața dispozitivelor electronice (impact psihologic, postură, oftalmologie etc.)
 • Educație pro-sănătate
 • Programe de prevenție medicală în rândul copiilor instituționalizați

  Mediu

 • Proiecte menite să găsească soluții pentru realizarea mai multor spații verzi
 • Proiecte care pot diminua risipa de resurse (alimente, energie, apă etc.)
 • Programe de reciclare/reutilizare (educație, implementare, etc.)
 • Educatie pro-mediu

Valoarea grantului:

Maximum 15.000 euro

Contribuția benficiarului:

0%

Termen limită:

Ghid neactualizat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

Back to top of page