Catalogul Surselor de Finanțare ONG – Ianuarie 2024

 1. MĂSURI SISTEMICE DE PLANIFICARE, MONITORIZARE ȘI CONTROL AL CALITĂȚII PROGRAMULUI DE SCREENING PENTRU BOLI HEPATICE CRONICE – ETAPA I – NOU!
 2. CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII PENTRU A ÎNDEPLINI CERINȚELE DIRECTIVELOR DE MEDIU – PROIECTE ETAPIZATE – NOU!
 3. PROGRAMUL CERV – NOU!
 4. Regiunea Centru – O regiune cu turism sustenabil – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A
 5. Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor în cadrul sectorului agricol și industriei alimentare
 6. Fonduri disponibile pentru formarea profesională prin PS PAC 2027
 7. Programul de accelerare StepFWD Together
 8. Producerea energiei din surse regenerabile pentru autocosum – Sector public
 9. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023
 10. Programul Rabla Clasic 2023
 11. Programul Rabla Plus 2023
 12. CREȘTEREA ROLULUI CULTURII ÎN SOCIETATE PRIN VALORIFICAREA AVANTAJELOR DIGITALIZĂRII – APEL NELANSAT – NOU!
 13. PRIMUL STUDENT DIN FAMILIE – APEL NELANSAT – NOU!
 14. Regiunea Centru – Învățământ primar și secundar – Apel nelansat
 15. Intervenții dedicate pacientului critic cu patologie vasculară cerebrală acută – Apel nelansat
 16. Regiunea Centru – O regiune atractivă – dezvoltare urbană integrată – Apel nelansat
 17. Regiunea Centru – Platforma regională pilot de open-inovation în domeniul smart-city – Apel nelansat
 18. Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat
 19. Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa – Apel nelansat
 20. Dezvoltarea programelor de mentorat Orizont Europa – Apel nelansat
 21. Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat
 22. Schemă de granturi pentru construcția de campusuri școlare rurale – Apel nelansat
 23. Sprijin pentru implementarea SDL – Apel nelansat
 24. Subprogramul Parteneriate pentru Agenda Strategică Centre de Excelență – Apel nelansat