Catalogul Surselor de Finanțare ONG – Noiembrie 2023

 1. SCHEMĂ DE MINIMIS PENTRU SECTORUL CULTURAL INDEPENDENT (SC, ONG, PFA, ÎI) – NOU!
 2. PROGRAMUL WORTH II – NOU!
 3. TIMBRUL MONUMENTELOR ISTORICE – NOU!
 4. PRODUCEREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM – SECTOR PUBLIC – NOU!
 5. O regiune cu turism sustenabil – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A
 6. Programul Rabla Clasic 2023
 7. Programul Rabla Plus 2023
 8. Programul de accelerare StepFWD Together
 9. Ține pasul
 10. Stagii de practică pentru elevi
 11. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban
 12. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural
 13. Acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiază şi organizează proiecte de educaţie, cultura, sport, social, agrement și mediu în Municipiul Alba Iulia
 14. START ONG, ediția 2023
 15. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023
 16. O REGIUNE ATRACTIVĂ – DEZVOLTARE URBANĂ INTEGRATĂ – APEL NELANSAT – NOU!
 17. Platforma regională pilot de open-inovation în domeniul smart-city – Apel nelansat
 18. Învățământ primar și secundar – Apel nelansat
 19. Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu – proiecte etapizate – Apel nelansat
 20. Măsuri sistemice de planificare, monitorizare și control al calității programului de screening pentru boli hepatice cronice – etapa I – Apel nelansat
 21. Intervenții dedicate pacientului critic cu patologie vasculară cerebrală acută – Apel nelansat
 22. Subprogramul Parteneriate pentru Agenda Strategică Centre de Excelență – Apel nelansat
 23. Sprijin pentru implementarea SDL – Apel nelansat
 24. Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat
 25. Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat
 26. Soluții pentru comunitate – Apel nelansat