Catalogul Surselor de Finanțare ONG – Octombrie 2023

 1. O regiune cu turism sustenabil – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A
 2.  Programul Rabla Clasic 2023
 3.  Programul Rabla Plus 2023
 4.  Programul de accelerare StepFWD Together
 5.  Ține pasul
 6.  Stagii de practică pentru elevi
 7.  Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban
 8.  Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural
 9.  Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile
 10.  Acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiază şi organizează proiecte de educaţie, cultura, sport, social, agrement și mediu în Municipiul Alba Iulia
 11.  START ONG, ediția 2023
 12.  Programul Erasmus+ 2023
 13.  Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023
 14.  Platforma regională pilot de open-inovation în domeniul smart-city – Apel nelansat – NOU!
 15.  Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu – proiecte etapizate – Apel nelansat – NOU!
 16.  Măsuri sistemice de planificare, monitorizare și control al calității programului de screening pentru boli hepatice cronice – etapa I – Apel nelansat – NOU!
 17.  Intervenții dedicate pacientului critic cu patologie vasculară cerebrală acută – Apel nelansat – NOU!
 18.  Învățământ primar și secundar – Apel nelansat
 19.  Subprogramul Parteneriate pentru Agenda Strategică Centre de Excelență – Apel nelansat
 20.  Sprijin pentru implementarea SDL – Apel nelansat
 21.  Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat
 22.  Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat
 23. Soluții pentru comunitate – Apel nelansat