Catalogul Surselor de Finanțare PNRR – Decembrie 2022

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.
 1. Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie
 2. Lanț industrial de producție și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice – NOU!
 3. Schema de Granturi Programul Național Reducerea Abandonului Școlar – runda 1 – NOU!
 4. Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural – Apel 1 – NOU!
 5. Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cul-tural – Apel 2 – NOU!
 6. Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru învățământ dual – NOU!
 7. Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri – Păduri și protecția biodiversității – NOU!
 8. Centre Comunitare Integrate Componenta 12 – INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești
 9. Componenta 3 – Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini ţintele de reciclare din pachetul de economie circulară – Managementul deșeurilor
 10. Managementul apei – Componenta 1 – Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente
 11. Cabinete de planificare familială – INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești
 12. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți
 13. Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie
 14. Turism și cultură – Apel nelansat – NOU!
 15. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar – Apel nelansat – NOU!
 16. Unități medicale mobile (caravane) – Apel nelansat – NOU!
 17. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – Apel nelansat – Investiția specifică: I2.1 – Infrastructură spitalicească publică nouă – Investiția specifică: I2.2 – Echipamente și aparatură medicală
 18. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină – Apel nelansat
 19. Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și resurselor umane din sănătate – Apel nelansat
 20. Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial – Apel nelansat
 21. Instrument de grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine imm-urile în adoptarea tehnologiilor digitale – Apel nelansat
 22. Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme – Apel nelansat
 23. Crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și economie – Apel nelansat
 24. Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale – Apel nelansat
 25. Granturi pentru unitățile de învățământ pilot – Apel nelansat
 26. Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale – Păduri și protecția biodiversității – Apel nelansat
 27. Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa – Apel nelansat
 28. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental – Apel nelansat
 29. Dezvoltarea programelor de mentorat Orizont Europa – Apel nelansat
 30. Managementul apei –Apel nelansat Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene
 31. Managementul apei –Apel nelansat – Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale protejate
 32. Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain) – Apel nelansat

 Back to top of page

Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13, INVESTIȚIA 1

Obiectivul programului:

Crearea cca. 150 de servicii sociale de prevenire a separării copilului de familia sa, dintre care cel puțin 10% să se afle în comunitățile cu o populație romă semnificativă, la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor

Beneficiari eligibili:

Furnizorii publici de servicii sociale acreditați, care funcționează în comune, orașe și municipii, care pot depune proiecte individual/în parteneriat cu furnizori privați de servicii sociale acreditați din toate regiunile țării

Activități eligibile:

 • construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii sociale

Valoarea grantului:

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de:

 • 330.000 Euro fără TVA pentru 145 de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero
 • 484.000 Euro fără TVA pentru 5 clădiri care vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primara cu cel putin 20% mai mic
 • decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale

Contribuția beneficiarului:

0% (fără TVA)

Termen limită:

9 ianuarie 2023, ora 23.59

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Lanț industrial de producție și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice – NOU!

Submăsura 1: Dezvoltarea de unități de producție în întregul lanț valoric al bateriilor (producție – asamblare – reciclare)

Submăsura 2: Dezvoltarea de unități de producție în întregul lanț valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice (producție – asamblare – reciclare)

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C6, Investiția I.4

Beneficiari eligibili:

IMM-uri (inclusiv întreprinderi nou-înființate) și microîntreprinderi, precum și întreprinderi mari

Activități eligibile:

 • Construirea de noi capacităţi de producţie şi/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor litiu-ion, care include orice combinație a activităților de:
  • producție de electrozi și/sau componente ale electrozilor și bateriilor
  • asamblarea electrozilor în baterii și testarea/condiționarea bateriilor
  • reciclarea bateriilor
 • Construirea de noi capacităţi de producţie şi/sau asamblare şi/sau reciclare a celulelor sau panourilor fotovoltaice, care include orice combinatie a activităților de:
  • producție de polisilicon și wafers
  • asamblare de celule și module fotovoltaice
  • reciclare a panourilor fotovoltaice (sau a unor elemente ale acestora)

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Minimum 60%

Termen limită:

28 decembrie 2022, ora 18:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

Submăsura 3: Dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) prin procedură de ofertare concurențială

Obiectivul programului:

Implementarea acțiunii de dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei electrice în baterii

Beneficiari eligibili:

IMM-urile cu activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: “Producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat” din clasificarea codurilor CAEN

Activități eligibile:

 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de stocare a energiei electrice în baterii
 • Construcţii care fac obiectul proiectului de stocare a energiei electrice in baterii

Valoarea grantului:

Maximum

 • 167.000 euro per MWh de stocare
 • 15.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiții

Termen limită:

28 decembrie 2022, ora 18:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Schema de Granturi Programul Național Reducerea Abandonului Școlar – runda 1 – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15

Obiectivul programului:

Reducerea abandonului școlar

Beneficiari eligibili:

Inspectoratul Școlar Județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Unitatea de învățământ

Activități eligibile:

 • Cheltuieli pentru servicii
 • Cheltuieli de natură salarială
 • Cheltuieli pentru evenimente și deplasări
 • Cheltuieli de formare a calendarelor didactice
 • Echipamente și Software
 • Cheltuieli mici lucrări de amenajare și mobilier
 • Cheltuieli pentru alte bunuri și servicii
 • Cheltuieli cu subvenții, ajutoare, premii

Valoarea grantului:

Neprecizată

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Neprecizat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural  – Apel 1 – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 11, Investiția I5

Obiectivul programului:

Accesul la cultură

Beneficiari eligibili:

Administrația Fondului Cultural Național

Organizații nonguvernamentale

Activități eligibile:

 • Capacitatea de a genera dezvoltare culturală durabilă și consolidarea ecosistemului cultural local
 • Dezvoltarea de abordări interdisciplinare, colaborative și/sau în coproducție
 • Promovarea incluziunii, a diversității și a toleranței

Valoarea grantului:

3.000.000 euro fără TVA

Între 20.000 și 40.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%

Termen limită:

23 decembrie 2022, ora 17:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural – Apel 2 – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 11, Investiția I5

Obiectivul programului:

Accesul la cultură

Beneficiari eligibili:

Unități de învățământ cu personalitate juridică, din localități cu o populație mai mică de 50.000 de locuitori.

Activități eligibile:

 • Capacitatea de a genera dezvoltare culturală durabilă și consolidarea ecosistemului cultural local
 • Dezvoltarea de abordări interdisciplinare, colaborative și/sau în coproducție
 • Promovarea incluziunii, a diversității și a toleranței

Valoarea grantului:

20.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

23 decembrie 2022, ora 17:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru învățământ dual – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15, INVESTIȚIA 6

Obiectivul programului:

Dezvoltarea unei educații duale centrate pe nevoile elevilor și studenților în strânsă legatură cu nevoile pieței muncii. Vor fi asigurate, în corelație cu piața muncii, diversificarea calificărilor, precum și creșterea numărului de absolvenți prin oferirea unui parcurs educațional complet pentru elevii înscriși în învățământul dual de nivel liceal, astfel încât aceștia să poată urma programele de învățământ universitar.

Beneficiari eligibili:

Consorții formate din instituție/instituții de învățământ superior, unitate/unități de învățământ profesional și tehnic, unitate/UAT, operatori economici, și alți parteneri relevanți pentru formarea și inserția absolvenților, de la nivel național sau european, pentru a sprijini angajatorii să joace un rol activ în domeniul formării profesionale a elevilor și a studenților

Activități eligibile:

Fiecare consorțiu va primi finanțare pentru a construi și operaționaliza campusuri integrate pentru învățământ dual care să asigure atât infrastructura necesară unei pregătiri profesionale eficiente și relevante pentru nevoile pieței muncii, cât și infrastructura socială necesară pentru creșterea atractivității învățământului profesional (spații de cazare, masă, activități sportive și alte activități recreative). Infrastructura acestor campusuri va îngloba o componentă de digitalizare.

Valoarea grantului:

338 de milioane de euro pentru cel puțin 10 consorții regionale integrate pentru învățământ dual.

Valoare maximă a unui proiect: 21,12 mil. Euro.

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

6 ianuarie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri – Păduri și protecția biodiversității – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C2, INVESTIȚIA I1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, SUBINVESTIȚIA I1.A.

Obiectivul programului:

Crearea de noi suprafețe împădurite

Beneficiari eligibili:

Orice deținător public sau privat de teren pretabil pentru împădurire, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestora

Deținători publici de teren pretabil pentru împădurire:

 • UAT (comune, orașe, municipii, consilii județene) pentru domeniul public deținut de către acestea
 • alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora

Deținători privați de teren pretabil pentru împădurire:

 • persoanele fizice
 • persoanele fizice autorizate
 • întreprinderile individuale
 • întreprinderile familiale
 • societățile comerciale
 • asociațiile și fundațiile
 • unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, consilii județene pentru domeniul privat deținut de către acestea)
 • alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora

Activități eligibile:

 • înființarea de plantații de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție
 • înființarea de plantații de arbori cu creștere rapidă întrebuințați pentru producerea de energie
 • înființarea de plantații de pomi de Crăciun

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

23 ianuarie 2026

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Centre Comunitare Integrate

Componenta 12 – INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12, Investiția 1, INVESTIȚIA SPECIFICĂ I.1.4

Obiectivul programului:

În cadrul sub-investiției 200 de centre comunitare integrate vor fi construite/reabilitate/modernizate/extinse infrastructura existentă și/sau dotate

Beneficiari eligibili:

Unitățile Administrativ-Teritoriale preselectate

Activități eligibile:

 • „Componenta echipamente și dotări” – selectare dintr-o listă de echipamente a pozițiilor care prezintă interes pentru beneficiar
 • „Componenta construcție/renovare” – grant financiar la dispoziția celor 200 de beneficiari preselectați pentru construcții noi sau renovări

Valoarea grantului:

 • Construcție/renovare: 684.603,99 lei fără TVA echivalentul a 140.700 € fără TVA
 • Mobilier și cheltuieli de publicitate: 14.597,1 lei fără TVA echivalentul a 3.000 € fără TVA
 • Dotări și echipamente: 278.804,61 lei fără TVA echivalentul a 57.300 € fără TVA

Contribuția beneficiarului:

0% (fără TVA)

Termen limită:

15 decembrie 2022, ora 16:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Componenta 3 – Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini ţintele de reciclare din pachetul de economie circulară – Managementul deșeurilor

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3, INVESTIȚIA I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune SUBINVESTIȚIA I1.D.

Obiectivul programului:

Dezvoltare management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de reciclare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară

Beneficiari eligibili:

Operatori economici

Activități eligibile:

Construirea instalațiilor noi de reciclare a deșeurilor colectate separat

Valoarea grantului:

Maximum 8.400.000 euro/proiect

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

14 aprilie 2023, ora 12:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Managementul apei

Componenta 1 – Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 1, INVESTIȚIA 3.

Obiectivul programului:

Creșterea gradului de acces al populației la serviciul public de apă și canalizare

Beneficiari eligibili:

Operatorul de servicii de utilităţi publice/operatorul regional de servicii de utilităţi publice din sectorul de apă/apă uzată, în parteneriat cu Unitățile Administrativ-Teritoriale (UAT)

Activități eligibile:

 • branșarea gospodăriilor la sistemul public existent de alimentare cu apă
 • racordarea gospodăriilor la sistemul public existent de canalizare

Valoarea grantului:

168.000.000 Euro

Contribuția beneficiarului:

Minimum 0% (fără TVA)

Termen limită:

15 decembrie 2022, ora 23:59

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Cabinete de planificare familială

            INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12, INVESTIȚIA I.5

Obiectivul programului:

Dotarea și/sau reabilitarea a 119 de cabinete de planificare familială existente

Beneficiari eligibili:

Unitățile sanitare care au în administrare cabinetele de planificare familială

Activități eligibile:

 • Intervenții de reabilitare și reamenajare și vor primi dotări de aparatură medicală de laborator și imagistică (dispozitive de tip point-of-care plus analizor pentru detecția infecțiilor cu transmitere sexuală, ecograf cu ultrasunete echipat cu sonde ginecologice ultraportabile, microscop, echipamente IT, frigider, mijloace de transport biciclete)

Valoarea grantului:

Buget total de 49.227.000 fără TVA lei echivalent a 10.000.000 € fără TVAa și se va realiza prin 4 metode:

I.1.5.a: 41.842.950 lei fără TVA, echivalent a 8.500.000 € fără TVA (85% din total alocare) pentru apel competitiv de proiecte cu scopul de a selecta lista celor 119 cabinete de planificare familială beneficiare

 I1.5.b: 4.922.700 lei fără TVA echivalent a 1.000.000 € fără TVA (10% din alocare): campania Ministerului Sănătății de educația pentru sănătate, în special educația pentru sănătatea reproducerii implementată la nivel național cu prioritate în regiuni vulnerabile, cu un număr mare de sarcini în adolescență și un număr mare de boli transmitere sexuală

I1.5.c: 1.230.675 lei fără TVA echivalent a 250.000 € fără TVA (2,5% din alocare): campania Ministerului Sănătății de perfecționare și actualizare a cunoștințelor a personalului medical pentru planificare familială pentru angajații celor 119 centre beneficiare de actualizarea cunoștințelor și abilităților de specialitate

I1.5.d: 1.230.675 lei fără TVA echivalent a 250.000 € fără TVA (2,5% din alocare): Ministerul Sănătății va achiziționa 8 automobile electrice, câte 1 pentru fiecare regiune prin Ordin al ministrului sănătății. Automobilele se vor utiliza doar în scopul realizării activității specifice

Contribuția beneficiarului:

Minimum 0%

Termen limită:

31 martie 2023, ora 16:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12, Investiția 2, Investiția specifică I2.3.

Obiectivul programului:

Extinderea capacității infrastructurii spitalicești dedicată îngrijirii pacientului critic neonatal

Beneficiari eligibili:

 • UAT
 • Parteneriate între UAT și entități cu personalitate juridică proprie care au în componență una sau mai multe unități sanitare, respectiv imobilul (clădire și teren) în care funcționează unitatea sanitară, liderul de proiect/parteneriat va fi Unitatea Administrativ Teritorială
 • Instituții centrale care dețin rețea proprie sanitară

Activități eligibile:

 • 124 de paturi adiționale (cazuri de grad 3) – inclusiv infrastructură și echipamente aferente
 • dotare cu echipamente medicale adecvate pentru 90 de paturi existente și îmbunătățirea programului de screening (investiții în beneficiul a 25 de unități spitalicești dintre cele 69 vizate pentru întreaga investiție); îmbunătățirea programului de screening, prin dotarea infrastructurii existente cu: mixer de aer-oxigen pentru sala de naștere și pentru cezariană, monitor SN, monitor SOC, ventilator de transport cu FiO2 reglabil 21-100%, incubator de transport, dispozitiv laser, retcam pentru transport, oftalmoscop indirect, inclusiv instrumente
 • construirea și dotarea a 8 centre regionale de formare (100 mp fiecare) pentru pacienții neonatali critici
 • achiziționarea a 12 unități mobile de terapie intensivă neonatală (nivel 3)

Valoarea grantului:

Buget total de 394.543.900 lei, echivalent 80.200.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

3 martie 2023, ora 16:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C9, Investiția de finanțare I9

Obiectivul programului:

Identificarea sursei de finanțare alternative pentru proiecte cu certificate de excelență în apelurile lansate prin Programul Orizont 2020 și Programul Orizont Europa, care permit implementarea proiectelor excepționale propuse de cercetători, impulsionând dezvoltarea carierelor acestora în instituții de cercetare din România

Solicitanți eligibili:

Persoane fizice

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli cercetător – salariu, alocația de mobilitate și alocația familială – și cheltuieli instituționale – costuri de cercetare, training și networking, management și regie

Pentru proiectele MSCA cu certificat de excelență în Programul Orizont 2020, se acordă sumă forfetară lunară pentru:

 • Cheltuieli salariale – max 4.880 EUR brut lunar, se indexează cu coeficientul de țară
 • Cheltuieli pentru mobilitatea cercetătorului – 600 EUR brut lunar
 • Cheltuieli pentru alocația familială (dacă este cazul) – 500 EUR brut lunar
 • Cheltuieli instituționale (cercetare, training și networking, management și regie) – max. 1.450 EUR brut lunar

Pentru proiectele MSCA cu certificat de excelență în Programul Orizont Europa, se acordă sumă forfetară lunară pentru:

 • Cheltuieli salariale – max. 5.080 EUR brut lunar, se indexează cu coeficientul de țară menționat în Programul de lucru aferent competiției MSCA
 • Cheltuieli pentru mobilitatea cercetătorului – 600 EUR brut lunar
 • Cheltuieli pentru alocația familială (dacă este cazul) – EUR brut lunar
 • Cheltuieli instituționale (cercetare, training și networking, management și regie) – 1.650 EUR brut lunar

Valoarea grantului:

 • Proiecte de tip „Burse individuale” („Individual Fellowship”) 141.768 euro brut pe o durată de 2 ani
 • Proiect de tip „Burse postdoctorale” („Postdoctoral Fellowships”) 149.568 euro brut pe o durată de 2 ani

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Apeluri nelansate – Ghiduri supuse consultării publice

Turism și cultură – Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: 

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C11, Investiția 1, Promovarea celor 12 rute turistice/culturale

Obiectivul programului:

Creșterea atractivității destinațiilor turistice selectate în urma dezvoltării a 12 rute turistice/culturale tematice în zonele rurale defavorizate din România și crearea de noi locuri de muncă în industria turistică.

Beneficiari eligibili:

 • UAT sau parteneriate între acestea
 • Instituții publice, persoane juridice de drept public
 • Universități
 • Persoanele juridice de drept privat
 • Unități de cult recunoscute în România
 • Organizațiile neguvernamentale

Activități eligibile:

Modernizarea/reabilitarea obiectivelor (siturilor) turistice cu impact național și internațional, identificate în zonele de destinație optimă, respectiv:

 • Ruta castelelor
 • Ruta curiilor
 • Ruta culelor
 • Ruta bisericilor de lemn
 • Ruta mânăstirilor din zona Moldovei
 • Ruta Sfântului Ladislau
 • Ruta traseul castrelor romane
 • Ruta cetăților
 • Ruta satelor cu arhitectură tradițională
 • Refacerea peisajului cultural din Delta Dunării în vederea creșterii atractivității zonei

– restaurarea, conservarea clădirilor, crearea de spații expoziționale (pot fi și construcții noi)

– amenajarea acolo unde este necesar a unui drum de acces pentru primirea vizitatorilor

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Estimat 15.01.2023 – 15.02.2023

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

Back to top of page

Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar – Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15

Beneficiari eligibili:

Autoritățile administrației publice locale, constituite la nivel județean, respectiv prin intermediul consiliilor județene și a Consiliului Municipiului București

Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, inclusiv cele care funcționează în cadrul instituțiilor de învățământ superior

Cluburile

Cluburile sportive și palatele copiilor

Centrele județene de asistență psihopedagogică

Activități eligibile:

Dotare cu echipamente TIC, mobilier și materiale educaționale și sportive

 • digitalizarea mediilor de învățare din învățământul preuniversitar – achiziționare echipamente informatice necesare procesului didactic,
 • dotarea laboratoarelor de informatică din școlile din rețeaua de educație națională de la toate nivelurile, inclusiv din palatele copiilor, cluburi și cluburi sportive, precum și din rețeaua de învățământ profesional și tehnic,
 • dotarea cu mobilier a sălilor de clasă și a spațiilor sportive din palatele și cluburile sportive,
 • echiparea cabinetelor, a cabinetelor de asistență psihopedagogică și a laboratoarelor de științe precum și înființarea unora noi, în situația în care există spații disponibile în unitatea de învățământ sau în alte tipuri de instituții eligibile în cadrul apelului (palate, cluburi, cluburi sportive).

Toate bunurile și echipamentele achiziționate prin viitoarele proiecte de către CJ/CGMB vor fi oferite spre folosință gratuită beneficiarilor finali ai investițiilor, pentru a fi utilizate exclusiv pentru activități didactice, sportive și extrașcolare cu elevii/copiii.

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Unități medicale mobile (caravane) – Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12, Investiția I1.2

Obiectivul programului:

Finanțarea a 8 unități spitalicești cu expertiză în domeniul oncologiei pentru achiziționarea a 10 unități mobile de screening

Beneficiari eligibili:

Orice entitate publică care deține o unitate sanitară în cadrul căreia există secție de specialitate în oncologie:

 • UAT-urilor, definite conform Legii administrației publice locale nr. 215 din 21 aprilie 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată cu modificările și completările ulterioare
 • Parteneriate între UAT și entități cu personalitate juridică proprie care au în componență una sau mai multe unități sanitare, respectiv imobilul în care funcționează unitatea sanitară. Liderul de proiect/parteneriat va fi Unitatea Administrativ Teritorială
 • Unități sanitare aflate în subordinea Instituțiilor centrale care dețin rețea proprie sanitară
 • Unități sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății

Activități eligibile:

Achiziționarea unităților de screening pentru cancerul mamar și cervical

Valoarea grantului:

Între 200.000 și 402.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0% fără TVA

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – Apel nelansat

 • Investiția specifică: I2.1 – Infrastructură spitalicească publică nouă
 • Investiția specifică: I2.2 – Echipamente și aparatură medicală

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12, Investiția I2

Obiectivul programului:

Dezvoltarea infrastructurii sanitare

Beneficiari eligibili:

 • UAT
 • Parteneriate dintre autoritățile și instituțiile pubice centrale și locale
 • Alte autorități și instituții publice centrale, inclusiv instituții din sfera apărării, ordinii publice și siguranței naționale respectiv Academiei Române
 • Ministerul Sănătății și alte ministere cu rețea sanitară proprie din subordinea/coordonarea acestora

Activități eligibile:

Construcția și dotarea unităților de infrastructură sanitară

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7, Investiția I3, Investiția specifică 3.2, Investiția specifică 3.3

Obiectivul programului:

Digitalizarea sistemului sanitar

Beneficiari eligibili:

 • APEL MS-732:
  • direcțiile de sănătate publică;
  • Agenția Națională a Medicamentului;
  • Școala Națională de Sănătate Publică și Management;
  • Ministerul Sănătății.
 • APEL MS-733: orice unitate sanitară publică aflată în subordinea:
  • UAT-urilor, definite conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Romîniei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Parteneriatelor dintre autoritățile și instituțiile pubice centrale și locale;
  • Altor autorități și instituții publice centrale, inclusiv instituții din sfera apărării, ordinii publice și siguranței naționale respectiv Academiei Române;
  • Ministerului Sănătății și altor ministere cu rețea sanitară proprie aflate în subordinea sau coordonarea acestora.

Activități eligibile:

 • Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea MS
 • Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și resurselor umane din sănătate – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12, Reforma 3

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și competențelor resursei umane din managementul serviciilor de sănătate

Solicitanți eligibili:

 • MS-R031
  • pentru cele 3 centre de dezvoltare a competențelor pentru personalul din sistemul public de sănătate: Universitățile de Medicină și Farmacie, membri Asociația Alianța Universitară G6-UMF
  • Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate, prin Ministerul Sănătății pentru Centrul de excelență în managementul serviciilor de sănătate
 • MS-R032
  • cursurile de formare privind managementul serviciilor de sănătate: Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate în parteneriat cu membrii Asociației Alianța Universitară G6-UMF
  • cursurile de formare privind managementul resurselor umane: membrii Asociației Alianța Universitară G6-UMF
  • programele de formare în materie de integritate: Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate în parteneriat cu membrii Asociației Alianța Universitară G6-UMF

Activități eligibile:

  • COD APEL: MS-R031 – 43.000.000 euro minim 3 noi centre de dezvoltare a competențelor pentru personalul din sistemul public de sănătate, minim 1 centru de excelență în managementul serviciilor de sănătate
 • COD APEL: MS-R032 – 34.100.000 euro:
  • cursuri de formare privind managementul serviciilor de sănătate pentru minim 1.000 persoane
  • cursuri de formare privind managementul resurselor umane pentru minim 1.000 persoane din instituții sanitare
  • programe de formare în materie de integritate pentru minim 3.000 persoane din instituțiile sanitare

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

0%, fără TVA

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 6, Măsura de investiții I5

Obiectivul programului:

Solicitanți eligibili:

Operatorii economici: microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mari, entități cu personalitate juridică

Activități eligibile:

 • Instalaţii/echipamente specifice pentru întreprinderi din industrie, în scopul obţinerii de economii de energie primară, pe baza auditului și bilanţului energetic (ex: motoare, transformatoare, compresoare de aer, pompe, instalaţii/echipamente/sisteme de ventilaţie, sisteme de încălzire/răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de cǎldură, pompe de căldură (tbd), convertoare de frecvenţă, baterii de condensatoare, sisteme integrate de management al consumului de energie şi altele)
 • Construcţii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de eficienţă energetică

Valoarea grantului:

1.200.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Minimum 40%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Instrument de grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care  să sprijine imm-urile în adoptarea tehnologiilor digitale – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 9, Investiția I3, Măsura 1

Obiectivul programului:

Digitalizarea IMM-urilor

Beneficiari eligibili:

Întreprinderi, societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria de IMM și au sediul social în România

Activități eligibile:

 • achiziții de hardware TIC
 • achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale
 • dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation
 • achiziții de tehnologii blockchain
 • achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality
 • achiziționare website de prezentare
 • achiziția de servicii de tip cloud și IoT
 • instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC
 • consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc.

Valoarea grantului:

 • Între 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere
 • Între 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică
 • Între 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie

Contribuția beneficiarului:

10% pentru întreprindere mică și mijlocie

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 11, Investiția I7

Obiectivul programului:

Accelerarea tranziției digitale a producătorilor și distribuitorilor de filme din România prin creșterea capacităților de producție digitală, distribuție, marketing și promovare, inclusiv tehnologii de arhivare digitală

Beneficiari eligibili:

Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și alte persoane juridice

Activități eligibile:

 • Managementul proiectului
 • Dezvoltarea de conținut digital
 • Instruirea personalului pentru a obține abilități digitale pentru editare și/sau postproducție pentru produse digitale

Valoarea grantului:

Maximum 100.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se găsesc aici

Back to top of page

Crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și economie – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7, Investiția I.15

Obiectivul programului:

 1. a) Crearea unui „set de instrumente” pentru creșterea competențelor în materie de securitate cibernetică cu aplicabilitate în domeniile prioritare ale economiei și societății
 2. b) Dezvoltarea unui portofoliu de servicii de pregătire profesională în materie de securitate cibernetică specific pentru absolvenți și studenți

Beneficiari eligibili:

Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC)

Activități eligibile:

 • Dezvoltarea și evaluarea unui curriculum național de securitate cibernetică de către DNSC la nivel pre-universitar și universitar
 • Pregătirea în materie de securitate cibernetică a unui grup de 1.000 profesori anual, la nivel pre-universitar si universitar („train the trainer”), cu organizarea unui laborator specializat dedicat in fiecare județ, inclusiv în sectoarele Bucureștiului)
 • Acreditarea de furnizori de servicii de formare și pregătire profesională în materie de securitate cibernetică specific pentru absolvenți și studenți (din Romania si din UE), inclusiv derularea de programe pilot
 • Program național pentru analiza, revizuirea și documentarea nevoilor de competențe cibernetice și a consecințelor acestora asupra domeniilor prioritare ale economiei și societății
 • Evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică (operațional, tehnologie, competențe) pentru 1.000 de actori cheie economici și din administrația publică (inclusiv companii, IMM-uri, școli, spitale, organisme ale administrației publice centrale și locale)
 • Crearea si livrarea unui „set de instrumente si servicii guvernamentale” pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați

Valoarea grantului:

Maximum 25.000.000 euro fără TVA – finanțare PNRR

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7, Investiția I.17

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea competențelor digitale de bază ale comunităților cu acces limitat la formare digitală și ale grupurilor marginalizate

Beneficiari eligibili:

 • Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT județ)
 • Consorții formate din solicitanții menționați mai sus și bibliotecile județene/municipale/orășenești/rurale (din județ) și/sau autoritățile publice locale pentru bibliotecile de pe raza unității administrativ-teritoriale
 • Municipiul București și/sau Biblioteca Metropolitană București

Activități eligibile:

 • Renovarea bibliotecilor și echiparea cu calculatoare și echipamente tehnice, pentru a fi transformate în huburi de dezvoltare a competențelor digitale, respectiv makerspace
 • Echiparea bibliotecilor cu echipamente informatice noi sau modernizate
 • Realizarea de cursuri de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale pentru 100.000 de cetățeni din comunitățile defavorizate
 • Activități de informare și publicitate obligatorii conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală (MIV)

Valoarea grantului:

Maximum 4.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Granturi pentru unitățile de învățământ pilot – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15, INVESTIȚIA 18

Obiectivul programului:

Susținerea pilotării unor intervenții educaționale inovative, a unor noi modele curriculare și de carieră didactică sau de management descentralizat

Beneficiari eligibili:

Unități de învățământ, individual sau în parteneriate

Pot aplica pentru finanțare toate unitățile din rețeaua națională de învățământ, publice sau private

Activități eligibile:

Inovare educațională sau de experimentare a unor măsuri individuale, specifice, pentru a testa abordări noi, inovative, de predare-învățare-evaluare, de dezvoltare a unui învățământ incluziv, de eficientizare a costurilor, de digitalizare sau de colaborare la nivel local.

Măsurile pilotate trebuie să aibă potențial de a îmbunătăți managementul școlar, performanțele elevilor, practicile de lucru în școli, starea de bine a participanților la procesul de educație, în general calitatea procesului didactic și trebuie să abordeze cel puțin două dintre următoarele priorități:

 • Managementul unității de învățământ, inclusiv finanțare alternativă
 • Elemente inovative la nivel de curriculum, plan-cadru, arii curriculare, programe școlare
 • Metode și standarde de evaluare a performanțelor elevilor
 • Metode de evaluare instituțională și asigurare a calității
 • Dezvoltarea carierei didactice

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 de euro pentru unitățile de învățământ care aplică individual și maximum 1.000.000 de euro pentru parteneriatele sau rețelele care implică mai multe unități de învățământ

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale – Păduri și protecția biodiversității – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C2, INVESTIȚIA I1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, SUBINVESTIȚIA I1.B.

Obiectivul programului:

Refacerea potențialului forestier prin împădurirea suprafețelor situate în fondul forestier național care au fost afectate de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale

Beneficiari eligibili:

Orice deținător public sau privat al unui teren aflat în fondul forestier național ce a fost afectat de acțiunea unor incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, pe o suprafață de minim 0,5 ha de împădurit, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestora

Deținători publici de teren de împădurit:

 • Regia Națională a Pădurilor – Romsilva
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”
 • Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”
 • Unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul public deținut de către acestea)
 • Alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora

Deținători privați de teren de împădurit:

 • persoane fizice
 • persoanele fizice autorizate
 • întreprinderile individuale
 • întreprinderile familiale
 • societățile comerciale
 • asociațiile și fundațiile
 • unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul privat deținut de către acestea)
 • alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora

Activități eligibile:

Servicii, materiale și lucrări necesare instalării și conducerii plantației până la atingerea stării de masiv: pregătire teren pentru plantare, împădurirea propriu-zisă, întreținerea plantațiilor, serviciile de asistență tehnică prestate de personalul silvic pentru plantația respectivă, care sunt cuprinse în devizul de execuție, costuri pentru refacere în cazul manifestării unor evenimente produse de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, constatate conform prevederilor legale de către autoritățile publice

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 9, INVESTIȚIA I.7

Obiectivul programului:

Creșterea vizibilității României la nivel internațional în domeniul cercetării și inovării

Beneficiari eligibili:

 • Organizații de cercetare-dezvoltare de drept public sau privat din România
 • Centre de Competență înființate prin Investiția 5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență pentru propuneri de proiecte în cadrul misiunilor Orizont Europa

Activități eligibile:

 • Cercetarea fundamentală (maximum 10% din bugetul solicitat)
 • Cercetarea industrială
 • Dezvoltarea experimentală
 • Studiile de fezabilitate
 • Activitățile de inovare

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7, INVESTIȚIA I1.

Obiectivul programului:

Realizarea infrastructurii Cloud-ului Guvernamental, folosind tehnologii de ultimă generație, cu un înalt grad de securitate cibernetică, eficiente din punct de vedere energetic, necesare asigurării găzduirii de sisteme informatice publice centrale și interoperabilității acestora, într-un mod unitar și standardizat

Beneficiari eligibili:

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR)

Servicul de Telecomunicații Speciale (STS)

Servicul Român de Informații (SRI)

Activități eligibile:

 1. Achiziția de servicii de implementare tehnica a Cloud-ului Guvernamental
 2. Achiziția de echipamente tehnologice si servicii/lucrări de amenajare spații pentru găzduirea infrastructurii IT de Cloud Guvernamental și racordarea la utilități (inclusiv avize, acorduri, autorizații, etc.), inclusiv instruire și formare
 3. Achiziția de echipamente IT&C și de securitate cibernetică, echipamente și instalații conexe necesare pentru dezvoltarea, funcționarea și operarea Cloud-ului Guvernamental, inclusiv servicii de instalare și punere în funcțiune (dacă nu sunt incluse în costul de achiziție al echipamentelor) inclusiv instruire și formare
 4. Achiziția de licențe și servicii software, aplicații specifice dezvoltării și funcționării și operării Cloud-ului Guvernamental (inclusiv dezvoltare/actualizare cod), inclusiv instruire și formare

Valoarea grantului:

Maximum 374.730.000 euro – finanțare PNRR, respectiv 1.866.155.400 lei

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare de pot găsi aici

Back to top of page

Dezvoltarea programelor de mentorat Orizont Europa – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C9, INVESTIȚIA I6.

Obiectivul programului:

Susținerea financiară a cercetătorilor și a organizațiilor de cercetare-dezvoltare și inovare din România, prin acordarea de cupoane valorice (vouchere)

Beneficiari eligibili:

 • cercetători din organizații de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) publice sau private din România
 • organizațiile de cercetare-dezvoltare și inovare publice sau private din România, care au depus propuneri de proiecte lansate în Programul Orizont Europa și au trecut de etapa de eligibilitate
 • personal specializat în economie sau studii juridice din organizații de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) publice sau private din România, care în ultimii 5 ani au fost implicați într-un proiect Orizont 2020 sau Orizont Europa sau care vor fi implicați în scrierea de propuneri de proiecte Orizont Europa în următoarele 12 luni de la finalizarea stagiului de pregătire

Activități eligibile:

 • participare la scrierea de propuneri de proiect Orizont Europa;
 • participare la stagii în organizații CDI de succes din Uniunea Europeană
 • participare la cursuri de scriere de propuneri de proiect Orizont Europa și de management de proiecte Orizont Europa
 • participare la evenimente de brokeraj/matchmaking relevante european
 • utilizarea de servicii de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) ale Infrastructurii Luminii Extreme Fizic Nucleară (ELI-NP)

Toate activitățile eligibile trebuie să se desfășoare pe teritoriul Uniunii Europene

Valoarea grantului:

Maximum 10.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0%

Informații suplimentare se găsesc aici

Back to top of page

Managementul apei –Apel nelansat

Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1, INVESTIȚIA 1

Obiectivul programului:

Creșterea gradului de acces al populației, în special în zonele rurale, la serviciul public de apă și canalizare

Beneficiari eligibili:

 • UAT și asociațiile acestora (ADI);
 • Operatorii Regionali (OR)/Operatori Locali (OL) din sectorul de apă/apă uzată;
 • Parteneriate între tipurile de solicitanți menționați anterior.

Activități eligibile:

 • Lucrări de extindere a rețelelor existente de distribuție a apei
 • Extindere rețea de distribuție a apei – utilizarea de către reţeaua din proiect a unor elemente din cadrul reţelelor apă existente (ex: gospodării de apă, rezervoare, staţii de tratare, staţii de pompare, rețele de alimentare cu apă, etc.)

Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există.

 • Lucrări de extindere a rețelelor de apă uzată și reabilitare a rețelelor de apă uzată
 • Extindere apă uzată – utilizarea de către reţeaua din proiect a unor elemente din cadrul reţelelor de apă uzată existente (ex: staţii de epurare, bazine de decantare, aerare, rețele de apă uzată etc.)

Pentru îndeplinirea cerinței de net zero energy use pentru noile conectări, este obligatoriu ca încărcarea suplimentară aferentă să fie colectată preponderent gravitațional și ca extinderea să fie însoțită de măsuri de reducere a nivelului de infiltrații în rețelele existente pentru menținerea acelorași capacități ale echipamentelor și același consum de energie/sistem. Reabilitarea rețelelor de canalizare existente se va face doar împreună cu extinderea acestora.

Proiectele privind extinderea/modernizarea infrastructurii de apă/apă uzată vor prevedea în mod obligatoriu branșamentele la rețelele de alimentare cu apă și racordurile la rețelele de apă uzată, inclusiv elementele de construcție ale acestora, cheltuielile aferente acestora până la limita de proprietate fiind cheltuieli eligibile.

Nu sunt eligibile activitățile de construire a stațiilor de epurare a apei uzate sau a stațiilor de tratare în vederea potabilizării.

La finalul investiției este obligatoriu să rezulte un sistem de apă și apă uzată de aceiași lungime, funcțional și autorizat.

Valoarea grantului:

Maximum

 • Cost unitar de 110.595,22 euro/km, fără TVA, pentru extinderea rețelelor de distribuție a apei
 • Cost unitar de 165.505,68 euro/km, fără TVA, pentru extinderea rețelelor de apă uzată fără reabilitare
 • Cost unitar de 272.368,45 euro/km, fără TVA, pentru reabilitarea rețelelor de apă uzată

Contribuția beneficiarului:

0%, fără TVA

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Managementul apei –Apel nelansat – Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale protejate

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1, INVESTIȚIA 2

Obiectivul programului:

Creșterea gradului de acces al populației, în special în zonele rurale, la serviciul public de apă și canalizare

Beneficiari eligibili:

 • UAT și asociațiile acestora (ADI)
 • Operatorii Regionali (OR)/Operatori Locali (OL) din sectorul de apă/apă uzată
 • Parteneriate între tipurile de solicitanți menționați anterior

Activități eligibile:

 • Înființarea sistemelor individuale adecvate (SIA) de colectare și epurare a apelor uzate
 • Înființarea sistemelor publice inteligente alternative (SPIA) pentru procesarea apelor uzate
 • Înființarea sistemelor centralizate de colectare a apelor uzate
 • Înființarea sistemelor de distribuție a alimentării cu apă

Valoarea grantului:

Maximum

 • Cost unitar de 2.232,00 euro/SIA, fără TVA, pentru sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate
 • Cost unitar de 26.784,00 euro/ SPIA, fără TVA, pentru sistemele publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate
 • Cost unitar de 165.505,68 euro/km, fără TVA, pentru înființarea rețelelor de apă uzată
 • Cost unitar de 110.595,22 euro/km, fără TVA, pentru înființarea rețelelor de alimentare cu apă

Contribuția beneficiarului:

0%, fără TVA

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain) – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7, Investiția de finanțare I.19

Obiectivul programului:

Încurajarea și sprijinirea formării și certificării competențelor digitale avansate ai angajaților IMMurilor

Solicitanți eligibili:

 • Organizații/federații/confederații patronale/sau uniuni patronale teritoriale – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial
 • asociații de întreprinderi ca beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională
 • camerele de comerț și industrie ca beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională

Activități eligibile:

Activitatea 1: Prezentare curriculă/e, design-ul de curs pentru îmbunătățirea gradului de cunoștințe/ competențe/aptitudini sau recalificarea angajaților din IMM-uri exclusiv în contextul sprijinului transformării digitale a IMM-urilor

Activitatea 2: Furnizarea de programe de formare profesionala

Activitatea 3: Evaluarea competențelor profesionale

Valoarea grantului:

Maximum: 1.000.000 euro

Un solicitant poate depune maxim 2 proiecte

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page