Catalogul Surselor de Finanțare PNRR – Iunie 2022

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.
   1. Turism și cultură – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale – NOU!
   2. Turism și cultură – Modernizarea/crearea de muzee și memoriale – NOU!
   3. Granturi pentru digitalizarea universităților – NOU!
   4. Transport sustenabil – NOU!
   5. Fondul local – NOU!
   6. Valul renovării – Renovare integrată clădiri publice
   7. Valul renovării – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice
   8. Valul renovării: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale
   9. Valul renovării: Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială
   10. Valul renovării – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale
   11. Dezvoltarea programelor de mentorat Orizont Europa – Apel nelansat – NOU!
   12. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM – Apel nelansat – NOU!
   13. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență – Apel nelansat – NOU!
   14. Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri – Apel nelansat – NOU!
   15. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară – Apel nelansat – NOU!
   16. Lanț industrial de producție și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice – Apel nelansat – NOU!
   17. Managementul apei – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene – Apel nelansat – NOU!
   18. Managementul apei – Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale protejate – Apel nelansat – NOU!
   19. Managementul deșeurilor – Înființarea de centre de colectare cu aport voluntar – Apel nelansat – NOU!
   20. Managementul deșeurilor – Construirea de insule ecologice digitalizate – Apel nelansat – NOU!
   21. Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, selecţie publică de proiecte necompetitive – Apel nelansat – NOU!
   22. Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități; Selecție publică de proiecte competitive – Apel nelansat – NOU!
   23. Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe – Apel nelansat
   24. Sprijinirea investiţiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în termoficarea urbană – Apel nelansat
   25. Sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producția de hidrogen verde în instalații de electroliză – Apel nelansat
   26. Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, exceptate de la notificarea ajutorului de stat
   27. Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain) – Apel nelansat
   28. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare – Apel nelansat
   29. Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie – Apel nelansat
   30. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă – Apel nelansat

   Back to top of page

  Turism și cultură – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale – NOU!

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare: 

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C11, Investiția 1, Promovarea celor 12 rute turistice/culturale

  Obiectivul programului:

  Creșterea atractivității destinațiilor turistice selectate în urma dezvoltării a 12 rute turistice/culturale tematice în zonele rurale defavorizate din România și crearea de noi locuri de muncă în industria turistică.

  Beneficiari eligibili:

  • UAT sau parteneriate între acestea
  • Instituții publice, persoane juridice de drept public
  • Universități
  • Persoanele juridice de drept privat
  • Unități de cult recunoscute în România
  • Organizațiile neguvernamentale

  Activități eligibile:

  Modernizarea/reabilitarea obiectivelor (siturilor) turistice cu impact național și internațional, identificate în zonele de destinație optimă, respectiv:

  • Ruta castelelor
  • Ruta curiilor
  • Ruta culelor
  • Ruta bisericilor de lemn
  • Ruta mânăstirilor din zona Moldovei
  • Ruta Sfântului Ladislau
  • Ruta traseul castrelor romane
  • Ruta cetăților
  • Ruta satelor cu arhitectură tradițională
  • Refacerea peisajului cultural din Delta Dunării în vederea creșterii atractivității zonei

   – restaurarea, conservarea clădirilor, crearea de spații expoziționale (pot fi și construcții noi)

  – amenajarea acolo unde este necesar a unui drum de acces pentru primirea vizitatorilor

  Amenajarea drumurilor de acces reprezintă lucrări minime de intervenție care permit cel puțin accesul pietonilor. Nu se includ lucrări de asfaltare.

  Valoarea grantului:

  Variabilă

  Contribuția beneficiarului:

  Neprecizată

  Termen limită:

  30 iunie 2022, ora 24:00

  Informații suplimentare se pot găsi aici

   Back to top of page

  • Turism și cultură – Modernizarea/crearea de muzee și memoriale – NOU!

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare: 

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C11, Investiția I2, Modernizarea/crearea de muzee și memoriale

  Obiectivul programului:

  Dezvoltarea turismului cultural prin modernizarea/crearea muzeelor și memorialelor dedicate opresiunii și conflictelor

  Beneficiari eligibili:

  • UAT – Municipiile Timișoara, Satu Mare, Târgu Mureș și Sfîntu Gheorghe, după caz. Proiectele pot fi implementate în parteneriat cu Compania Națională de Investiții
  • Instituții publice/structuri guvernamentale în parteneriat cu CNI: – Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, – Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), – Muzeul de Istorie al Transilvaniei -din subordinea Ministerului Culturii
  • Unitate de cult (Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia – Schitul Înălțarea Sfintei Cruci)
  • Persoanele juridice de drept privat (definite prin OG nr. 26/2000), cu drepturi reale pentru care poate fi acordat dreptul de intervenție asupra obiectivului (avize/autorizație de construire)(Fundaţia Academia Civică în parteneriat cu Compania Națională de Investiții).

  Activități eligibile:

  • Mutra: Muzeul identităților și conflictelor transilvănene
  • Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România
  • Timișoara Capitală Europeană a Culturii: Memorialul Revoluției-decembrie 1989
  • Memorialul Victimelor (Sighetul Marmației)
  • Memorialul „Închisoarea tăcerii” Râmnicu Sărat și Centrul educațional privind Comunismului în România
  • Muzeul Industrializării forțate și al dezrădăcinării – Satu Mare
  • Râpa Robilor Aiud
  • Muzeul ororilor comunismului, Sfântu Gheorghe
  • Muzeul Fotografiei, Târgu Mureș

  Achiziție imobil (teren sau clădire);

  Inventariere, documentare, proiectare, reabilitare, restaurare, conservare și punerea în valoare a unor monumente/obiective/ansambluri reprezentative prin folosirea materialelor de construcții cu eficienta energetica și reducerea emisiilor cu efect de sera

  Construirea de muzee, spații expoziționale noi și dotarea acestora

  Digitalizarea obiectelor de patrimoniu și publicarea acestora online, asigurând accesul pentru toți cei interesați în patrimoniul acestor muzee

  Amenajare acces din DN/DJ spre monument/obiectiv

  Marcarea și semnalizarea rutei/obiectivelor incluse în cadrul rutei

  Dezvoltarea de infrastructură la scară mică (puncte de odihnă, locuri de belvedere)

  Ecologizare, igienizare și reabilitare peisagistică a zonelor cu impact negativ

  Marketing, management și digitalizare

  Dezvoltare și livrare ofertă culturală

  Valoarea grantului:

  Variabilă

  Contribuția beneficiarului:

  Neprecizată

  Termen limită:

  30 iunie 2022, ora 24:00

  Informații suplimentare se pot găsi aici

  Back to top of page

  • Granturi pentru digitalizarea universităților – NOU!

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15

  Obiectivul programului:

  Îmbunătățirea infrastructurii digitale și dezvoltarea competențelor studenților și ale cadrelor didactice universitare

  Beneficiari eligibili:

  Instituțiile de învățământ superior acreditate, de stat și particulare

  Activități eligibile:

  • crearea si operaționalizarea centrelor digitale universitare
  • actualizarea, dezvoltarea și implementarea de programe de formare în domeniul competențelor digitale/competențelor digitale avansate
  • dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților pentru meserii emergente
  • dezvoltarea de programe de orientare profesională pentru studenți în vederea acoperirii nevoilor din perspectiva ocupațiilor emergente
  • dezvoltarea de programe de formare a noilor competențe de predare/evaluare în sistem hibrid

  Valoarea grantului:

  • Se calculează prin însumarea unei sume forfetare pentru dotări de bază (2 milioane de euro/universitate eligibilă) și valoarea produsului costului mediu per student x nr. total de studenți fizici de nivel licență, master, doctorat din universitatea eligibilă.
  • Plafonul pentru costul mediu/student licență/master/doctorat este 200 euro/student, corelat cu 534.000 studenți înmatriculați în anul universitar 2021-2022 la toate ciclurile de studii, toate formele de învățământ, cu taxă și fără taxă, înregistrați la 1 octombrie 2021.
  • Valoarea maximă a grantului = 2 mil euro + (200 euro x total nr studenți ciclu licență, master și doctorat din cadrul universității beneficiare).

  Contribuția beneficiarului:

  Neprecizată

  Termen limită:

  Universitățile eligibile pot transmite online proiectele începând cu data de 09.06.2022, ora 08:00, până cel târziu pe 17.06.2022

  Informații suplimentare se pot găsi aici

  Back to top of page

  • Transport sustenabil – NOU!

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C4

  Obiectivul programului:

  Sporirea sustenabilității sectorului transporturilor din România prin sprijinirea tranziției verzi și digitale a sectorului

  Beneficiari eligibili:

  • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin direcțiile de specialitate
  • Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere/Compania Națională de Investiții Rutiere, în calitate de administrator al infrastructurii naționale de transport, sub autoritatea MTI, structurile regionale din subordinea CNAIR/CNIR, inclusiv parteneriate între acestea și CNIR/CNAIR
  • Compania Națională de Căi Ferate “CSF” SA (CFR), în calitate de administrator al infrastructurii naționale de transport feroviar, care funcționează sub autoritatea MTI, structurile regionale din subordinea CFR, inclusiv parteneriate între acestea și CFR
  • Alte companii/unități aflate în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea MTI
  • Alte autorități ale administrației publice centrale
  • Metrorex
  • Autorități publice locale (UAT), individual sau constituite într-o asociație de dezvoltare intercomunitară (ADI) sau entități juridice care au drept scop realizarea proiectelor de transport desemnate conform legii, sau parteneriate între acestea și administratorul infrastructurii de transport feroviar (CFR)
  • Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF)
  • Operatori de transport feroviar de călători, în baza contractelor de servicii publice încheiate cu ARF
  • Parteneriate

  Activități eligibile:

  Modificări ale reglementărilor pentru stimularea transportului rutier cu emisii zero, îmbunătățirea guvernanței companiilor de stat din sectoarele transporturilor, îmbunătățirea siguranței rutiere, promovarea transportului public curat, promovarea transferului modal către transportul feroviar și către transportul pe căile navigabile interioare.

  Valoarea grantului:

  Alocare totală de 7.620 mil. Euro

  Contribuția beneficiarului:

  Neprecizată

  Termen limită:

  Depunerea a început în 2 iunie 2022

  Informații suplimentare se găsesc aici

  Back to top of page

  • Fondul local – NOU!

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 398/26.IV.2022

  Obiectivul programului:

  Susținerea transformării durabile urbane și rurale prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale

  Solicitanți eligibili:

  UAT și subdiviziunile UAT: municipii reședință de județ, municipiul București, alte municipii, orașe, comune, județe, reprezentate prin consiliile județene

  Parteneriate între UAT, care fac parte și din asociații de dezvoltare intercomunitară (ADI), Consilii Județene, MDLPA

  Activități eligibile:

  • I.1 – Mobilitate urbană durabilă, care conține patru investiții:
  • I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)
  • I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)
  • I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice
  • I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan
  • I.2 – Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ
  • I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale
  • I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană

  Valoarea grantului:

  Variabilă

  Contribuția beneficiarului:

  Minimum 0% (fără TVA)

  Termen limită:

   Prima rundă de atragere de fonduri

  • Începerea depunerii de proiecte: 16 mai 2022, ora 10:00
  • Închiderea depunerii de proiecte: 30 iunie 2022, ora 23:59

  A doua rundă de atragere de fonduri

  • Începerea depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10:00
  • Închiderea depunerii de proiecte: 30 septembrie 2022, ora 23:59

   Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

   Back to top of page 

  • Valul renovării – Renovare integrată clădiri publice

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5, Axa 2, Operațiunea B.1

  Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 290 bis, din 25 martie 2022

  Obiectivul programului:

  Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică)

  Solicitanți eligibili:

  • Autorități publice centrale: ministere, organe de specialitate din subordinea/în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituții publice din subordinea/coordonarea Guvernului, ori a ministerelor, autorităţi administrative autonome, instituția prefectului
  • Autorități și instituții publice locale:

  UAT (județ, municipiu reședință de județ, municipiu, orașe, comune), Municipiul București +sectoarele

  Instituții publice și servicii publice organizate ca instituții publice de interes local/județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea UAT

  • Parteneriate între entitățile menționate

  Activități eligibile:

  • Lucrări de consolidare seismică a clădirilor existente
  • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
  • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
  • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, utilizarea surselor regenerabile de energie
  • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior
  • Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri
  • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri
  • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald
  • Modernizare sisteme tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente
  • Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (instalații de oxigen)
  • Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale
  • Alte tipuri de lucrări
  • Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată
  • Lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale), aplicabile după caz

  Valoarea grantului:

  • cost unitar pentru lucrările de consolidare seismică de 500 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA
  • cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 440 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA
  • cost unitar pentru lucrările conexe de 500 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA

  Contribuția beneficiarului:

  Minimum 0% (fără TVA)

  Termen limită:

  A doua rundă

  Data deschidere apel de proiecte: 1 august 2022

  Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10.00

  Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 octombrie 2022, ora 23.59

  Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022

  Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

   

  Back to top of page

  • Valul renovării – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 290 bis, din 25 martie 2022

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5, Axa 2, Operațiunea B.2

  Obiectivul programului:

  Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică)

  Solicitanți eligibili:

  • Autoritățile publice centrale: ministerele, organe de specialitate din subordinea/coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului/ ministerelor, autorităţile administrative autonome, instituția prefectului
  • Autoritățile și instituțiile publice locale:
  • UAT (județ, municipiu reședință de județ, municipiu), Municipiul București și sectoarele
  • Instituții publice și servicii publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale
  • Parteneriate între entitățile de mai sus, condiția să aparțină aceluiași județ

  Activități eligibile:

  • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
  • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
  • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, utilizarea surselor regenerabile de energie
  • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior
  • Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri
  • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri
  • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald
  • Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente
  • Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată)
  • Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen)
  • Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale
  • Alte tipuri de lucrări
  • Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu putere peste 22 kW), cu două puncte de încărcare/stație

  Valoarea grantului:

  • cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 440 Euro/mp arie desfășurată, fără TVA
  • cost unitar pentru lucrările de renovare aprofundată de 500 Euro/mp arie desfășurată, fără TVA
  • cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste 22 kW) cu câte două puncte de încărcare/stație de 25.000 Euro/stație

  Contribuția beneficiarului:

  Minimum 0% (fără TVA)

  Termen limită:

  A doua rundă

  Data deschidere apel de proiecte: 1 august 2022

  Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10.00

  Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 octombrie 2022, ora 23.59

  Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022

  Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

  Back to top of page

  • Valul renovării: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5, Axa 1, Operațiunea A.1

  Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 290 bis, din 25 martie 2022

  Obiectivul programului:

  Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare seismică

  Solicitanți eligibili:

  UAT: comună, oraș, Municipiul București sectoarele

  Activități eligibile:

  • Lucrări de consolidare seismică a clădirilor existente
  • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
  • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
  • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; Utilizarea surselor regenerabile de energie
  • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior
  • Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri
  • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri
  • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald
  • Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente
  • Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată
  • Alte tipuri de lucrări
  • Lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale), aplicabile după caz

  Valoarea grantului:

  • cost unitar pentru lucrările de consolidare seismică de 500 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA
  • cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 200 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA
  • cost unitar pentru lucrările conexe de 500 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA

  Contribuția beneficiarului:

  Minimum 0% (fără TVA)

  Termen limită:

  A doua rundă

  Data deschidere apel de proiecte: 1 august 2022

  Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10.00

  Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 octombrie 2022, ora 23.59

  Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022

  Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

  Back to top of page

  • Valul renovării: Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5, Axa 1, Operațiunea A.2

  Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 290 bis, din 25 martie 2022

  Obiectivul programului:

  Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

  Solicitanți eligibili:

  UAT-uri din mediul rural și urban

  Activități eligibile:

  • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
  • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
  • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, utilizarea surselor regenerabile de energie
  • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior
  • Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri
  • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri
  • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald
  • Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente
  • Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată)
  • Alte tipuri de lucrări

  Valoarea grantului:

  Cost unitar per componentă (bloc de locuințe) pentru lucrările de renovare moderată de 200 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA

  Contribuția beneficiarului:

  Minimum 0% (fără TVA)

  Termen limită:

  A doua rundă

  Data deschidere apel de proiecte: 1 august 2022

  Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10.00

  Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 octombrie 2022, ora 23.59

  Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022

   Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

  Back to top of page

  • Valul renovării – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5, Axa 1, Operațiunea A.3

  Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 290 bis, din 25 martie 2022

  Obiectivul programului:

  Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare seismică)

  Solicitanți eligibili:

  UAT: comună, oraș, Municipiul București sectoarele

  Activități eligibile:

  • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
  • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
  • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, utilizarea surselor regenerabile de energie
  • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior
  • Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri
  • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri
  • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald
  • Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente
  • Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată
  • Alte tipuri de lucrări
  • Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație

  Valoarea grantului:

  • Cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 200 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA
  • cost unitar pentru lucrările de renovare aprofundată de 250 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA
  • cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) cu câte două puncte de încărcare/stație de 25.000 Euro/stație

  Contribuția beneficiarului:

  Minimum 0% (fără TVA)

  Termen limită:

  A doua rundă

  Data deschidere apel de proiecte: 1 august 2022

  Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10.00

  Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 octombrie 2022, ora 23.59

  Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022

  Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

  Apeluri nelansate

  Back to top of page

  • Dezvoltarea programelor de mentorat Orizont Europa – Apel nelansat – NOU!

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7, INVESTIȚIA I6.

  Obiectivul programului:

  Susținerea financiară a cercetătorilor și a organizațiilor de cercetare-dezvoltare și inovare din România, prin acordarea de cupoane valorice (vouchere)

  Beneficiari eligibili:

  • cercetători din organizații de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) publice sau private din România
  • organizațiile de cercetare-dezvoltare și inovare publice sau private din România, care au depus propuneri de proiecte lansate în Programul Orizont Europa și au trecut de etapa de eligibilitate
  • personal specializat în economie sau studii juridice din organizații de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) publice sau private din România, care în ultimii 5 ani au fost implicați într-un proiect Orizont 2020 sau Orizont Europa sau care vor fi implicați în scrierea de propuneri de proiecte Orizont Europa în următoarele 12 luni de la finalizarea stagiului de pregătire

  Activități eligibile:

  • participare la scrierea de propuneri de proiect Orizont Europa;
  • participare la stagii în organizații CDI de succes din Uniunea Europeană
  • participare la cursuri de scriere de propuneri de proiect Orizont Europa și de management de proiecte Orizont Europa
  • participare la evenimente de brokeraj/matchmaking relevante european
  • utilizarea de servicii de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) ale Infrastructurii Luminii Extreme Fizic Nucleară (ELI-NP)

  Toate activitățile eligibile trebuie să se desfășoare pe teritoriul Uniunii Europene

  Valoarea grantului:

  Maximum 10.000 euro

   Contribuția beneficiarului:

  0%

   Informații suplimentare se găsesc aici

   Back to top of page

  • Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM –– Apel nelansat – NOU!

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7, INVESTIȚIA I10.

  Obiectivul programului:

  Promovarea științei în rândul tinerilor, atragerea acestora spre cercetare

  Beneficiari eligibili:

  Propunerile de proiecte sunt elaborate de consorții formate din cel puțin 2/3 din numărul de instituții de învățământ superior de stat (dar nu mai puțin de 3 universități), localizate în aceeași regiune de dezvoltare (NORD-VEST, CENTRU, NORD-EST, SUD-EST, SUD–MUNTENIA, BUCUREȘTI–ILFOV, SUD-VEST OLTENIA, VEST)

  Activități eligibile:

  • Orientare în cariera de cercetător
  • Promovarea cercetării și atragerea tinerilor în cariera de cercetător
  • Activități în rețea
  • Management de proiect

  Valoarea grantului:

  Variabilă

  Contribuția beneficiarului:

  Neprecizată

  Termen limită:

  Apel nelansat

  Informații suplimentare se pot găsi aici

  Back to top of page

  • Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență –Apel nelansat – NOU!

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7, INVESTIȚIA I5.

  Obiectivul programului:

  Lansarea unei competiții naționale pentru proiecte CDI cu scopul stabilirii și operaționalizării a 5 centre de competență la nivel național pentru domeniile de importanță strategică adresate de misiunile Orizont Europa

  Beneficiari eligibili:

  Unităţi de drept public, cu personalitate juridică din sistemul de cercetare dezvoltare de interes naţional:

  • institute naţionale de cercetare-dezvoltare
  • institute, centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei Române şi de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramură
  • instituţii de învăţământ superior acreditate sau structuri de cercetare – dezvoltare ale acestora.

  Unităţi şi instituţii de drept privat:

  • unităţi de cercetare-dezvoltare organizate ca societăţi comerciale
  • societăţi comerciale, precum şi structuri ale acestora legal constituite, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea
  • instituţii de învăţământ superior private acreditate sau structuri de cercetaredezvoltare ale acestora
  • organizaţii neguvernamentale, fara scop patrimonial, care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea

   Activități eligibile:

  Cercetare și inovare, echipamente de cercetare modernizate, activități de diseminare și activități de sprijin (studii privind implementarea fiecărei misiuni în România), costuri legate de drepturile de proprietate intelectuală

   Valoarea grantului:

  Buget eligibil maximum 5 milioane EUR/proiect și cu un număr minim de 5 parteneri (5 organizații publice de cercetare, dezvoltare și inovare și 5 organizații private de cercetare, dezvoltare și inovare). Buget maxim pentru IMM-uri de 200.000 EUR și buget maxim pentru o organizație publică de cercetare, dezvoltare și inovare de 500.000 EUR

  Bugetul investiției

  5 milioane EUR x 5 misiuni =25 milioane EUR

  Contribuția beneficiarului:

  IMM-urile cofinanțează activitățile de cercetare și inovare cu 25%

  Termen limită:

  Apel nelansat

  Informații suplimentare se pot găsi aici

   Back to top of page

  • Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri –Apel nelansat – NOU!

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7, I.19

  Obiectivul programului:

  Sprijinirea IMM-urile din România să își recalifice forța de muncă în domenii tehnice cheie (prgramare/coding, data analytics, cyber-security, computer-assisted design, additive manufacuring). Intervenția vizează creșterea competitivității forței de muncă și a firmelor.

  Beneficiari eligibili:

  Autoritatea pentru Digitalizarea României

  Activități eligibile:

  • Dezvoltare/achiziție platformă cu următoarele funcționalități: depunere solicitări de sprijin din partea IMM-urilor, e-learning, inclusiv modul de testare

  ADR va selecta parteneri care vor pune la dispoziție curricule și programe de formare ce răspund nevoilor de îmbunătățirea a nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini sau recalificarea angajaților din IMM-urile în următoarele domenii:

  • Internet of things
  • Big data
  • Învățarea automată
  • Inteligența artificială
  • Automatizarea proceselor robotice
  • Blockchain
  • Cyber-Physical Systems
  • Additive manufacturing

   Condiții minime ale partenerilor:

  • acreditarea ca formatori
  • curricula propusă va luaîn considerare domeniile menționate
  • prețul curriculei și al formării trebuie să fie rezonabil (justificat) acesta fiind un criteriu pentru selecția partenerilor
  • pot fi și parteneri transnaționali

   

  •  Selectarea IMM-urilor cu nevoi de îmbunătățire a nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini sau de recalificare a angajaților
  •  Realizarea formării profesionale a angajaților din IMM-uri și evaluarea competențelor profesionale obținute în urma formării în domeniile stabilite
  •  Plata ajutorului de minimis

  ADR va plăti partenerii în baza dovezilor privind realizarea formării și evaluării competențelor profesionale (obținute în urma formării) ale angajaților IMM-urilor selectate

  Valoarea grantului:

  Bugetul total estimat este de 36.000.000 euro – finanțare PNRR, din care 34.000.000 euro reprezintă valoarea totală nerambursabilă a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți

  Contribuția beneficiarului:

  Neprecizată

  Termen limită:

  Se preconizează lansarea apelului de proiecte în luna septembrie 2022

  Informații suplimentare se pot găsi aici

   Back to top of page

  • Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești
   I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară –Apel nelansat – NOU!

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C12, Investiția I

  Obiectivul programului:

  Reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de (asocieri de) cabinete de asistență medicală primară (medici de familie) cu facilități de screening, diagnostic precoce și monitorizare a pacienților cronici, prioritizând cabinetele din mediul rural și din urbanul mic (inclusiv zone marginalizate/defavorizate și inclusiv pentru zonele defavorizate cu populație majoritar romă sau comunități rome, după caz). Dotarea va cuprinde (fără a fi considerată lista exhaustivă): aparatură de laborator de tip ”point of care”, echipamente medicale de tipul: electrocardiograf, ecograf, mobilier medical și instrumentar medical; vor fi alocate, de asemenea, fonduri pentru renovarea clădirii cu scopul conformării la normele igienico-sanitare și al creșterii eficienței energetice.

  Beneficiari eligibili:

  Orice entitate publică sau privată care are în componență cabinete de asistență medicală primară (medici de familie) care au contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești

  Activități eligibile:

  „Componenta echipamente”

  Ministerul Sănătății va derula o achiziție publică centralizată în vederea achiziționării echipamentelor/dotărilor menționate în Anexa 2 – Listă echipamente/dotări pentru cabinete. Beneficiarul va transmite o solicitare pentru livrarea echipamentelor/Dotărilor cu 30 de zile înainte de intervalul săptămânal pentru livrare solicitat. Notă: în cadrul acestei componente, beneficiarul nu va primi o alocare financiară sub formă de grant de investiții ci echipamentele/dotările fizice ca urmare a achiziției centralizată realizată de Ministerul Sănătății și livrate în conformitate cu solicitarea beneficiarului.

  „Componenta Renovare”

  Sunt acceptate doar lucrările de renovare care nu implică obținerea unei autorizații de construcție. În conformitate cu art. 11, alin. 1 din Legea 50/1991 cu modificările și completările ulterioare categoriile de lucrări pentru care nu este necesară eliberarea unei autorizații de construcție sunt (fără a fi considerată listă exhaustivă):

  • Amenajări interioare: tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje interioare, precum și pardoseli interioare;
  • Instalații și sanitare: reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare de apă, electricitate, termice, canalizare și sanitare;
  • Amenajări exterioare: reparații la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje, alte finisaje exterioare atunci când nu se schimbă aspectul inițial sa;
  • Eficiență energetică: lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice în interior și înlocuirea tâmplăriei exterioare atunci când nu se schimbă aspectul, culoarea sau golul acestora;
  • Reparații la învelitoare: reparații la acoperișuri, învelitori respectiv lucrări de hidroizolație atunci când nu se schimbă forma acestora;
  • Energie Regenerabilă: montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere respectiv de producere a energiei electrice din surse regenerabile/eficiente energetic. Componenta de renovare este recomandat să conțină lucrări cu scopul conformării la normele igienico-sanitare și al creșterii eficienței energetice.

  Valoarea grantului:

  Variabilă

  Contribuția beneficiarului:

  0%

  Termen limită:

  Data lansării apelului: 01 iulie 2022

  Data închiderii apelului: 30 decembrie 2022, ora 16:00 (ora României) sau până la epuizarea fondurilor.

  Data limită de implementare a proiectelor: 30 iunie 2023.

  Informații suplimentare se pot găsi aici

  Back to top of page

  • Lanț industrial de producție și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice –Apel nelansat – NOU!

  Submăsura 1: Dezvoltarea de unități de producție în întregul lanț valoric al bateriilor (producție – asamblare – reciclare)

  Submăsura 2: Dezvoltarea de unități de producție în întregul lanț valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice (producție – asamblare – reciclare)

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C6, Investiția I.4

  Beneficiari eligibili:

  IMM-uri (inclusiv întreprinderi nou-înființate) și microîntreprinderi, precum și întreprinderi mari

  Activități eligibile:

  • Construirea de noi capacităţi de producţie şi/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor litiu-ion, care include orice combinație a activităților de:
   • producție de electrozi și/sau componente ale electrozilor și bateriilor
   • asamblarea electrozilor în baterii și testarea/condiționarea bateriilor
   • reciclarea bateriilor
  • Construirea de noi capacităţi de producţie şi/sau asamblare şi/sau reciclare a celulelor sau panourilor fotovoltaice, care include orice combinatie a activităților de:
   • producție de polisilicon și wafers
   • asamblare de celule și module fotovoltaice
   • reciclare a panourilor fotovoltaice (sau a unor elemente ale acestora)

  Valoarea grantului:

  Variabilă

  Contribuția beneficiarului:

  Minimum 60%

  Termen limită:

  30 iunie 2022 – 30 iunie 2023

   Informații suplimentare se pot găsi aici

  Back to top of page

  Submăsura 3: Dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) prin procedură de ofertare concurențială

  Obiectivul programului:

  Implementarea acțiunii de dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei electrice în baterii

  Beneficiari eligibili:

  IMM-urile care au înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: “Producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat” din clasificarea codurilor CAEN

  Activități eligibile:

  • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de stocare a energiei electrice în baterii
  • Construcţii care fac obiectul proiectului de stocare a energiei electrice in baterii

  Valoarea grantului:

  Maximum

  • 167.000 euro per MWh de stocare
  • 15.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiții

  Termen limită:

  30 iunie 2022 – 31 august 2022

  Informații suplimentare se pot găsi aici

   Back to top of page

  • Managementul apei – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene – Apel nelansat – NOU!

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1, INVESTIȚIA 1

  Obiectivul programului:

  Creșterea gradului de acces al populației, în special în zonele rurale, la serviciul public de apă și canalizare

  Beneficiari eligibili:

  • UAT și asociațiile acestora (ADI);
  • Operatorii Regionali (OR)/Operatori Locali (OL) din sectorul de apă/apă uzată;
  • Parteneriate între tipurile de solicitanți menționați anterior.

   Activități eligibile:

  • Lucrări de extindere a rețelelor existente de distribuție a apei
  • Extindere rețea de distribuție a apei – utilizarea de către reţeaua din proiect a unor elemente din cadrul reţelelor apă existente (ex: gospodării de apă, rezervoare, staţii de tratare, staţii de pompare, rețele de alimentare cu apă, etc.)

  Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există.

  • Lucrări de extindere a rețelelor de apă uzată și reabilitare a rețelelor de apă uzată
  • Extindere apă uzată – utilizarea de către reţeaua din proiect a unor elemente din cadrul reţelelor de apă uzată existente (ex: staţii de epurare, bazine de decantare, aerare, rețele de apă uzată etc.)

  Pentru îndeplinirea cerinței de net zero energy use pentru noile conectări, este obligatoriu ca încărcarea suplimentară aferentă să fie colectată preponderent gravitațional și ca extinderea să fie însoțită de măsuri de reducere a nivelului de infiltrații în rețelele existente pentru menținerea acelorași capacități ale echipamentelor și același consum de energie/sistem. Reabilitarea rețelelor de canalizare existente se va face doar împreună cu extinderea acestora.

  Proiectele privind extinderea/modernizarea infrastructurii de apă/apă uzată vor prevedea în mod obligatoriu branșamentele la rețelele de alimentare cu apă și racordurile la rețelele de apă uzată, inclusiv elementele de construcție ale acestora, cheltuielile aferente acestora până la limita de proprietate fiind cheltuieli eligibile.

  Nu sunt eligibile activitățile de construire a stațiilor de epurare a apei uzate sau a stațiilor de tratare în vederea potabilizării.

  La finalul investiției este obligatoriu să rezulte un sistem de apă și apă uzată de aceiași lungime, funcțional și autorizat.

  Valoarea grantului:

  Maximum

  • Cost unitar de 110.595,22 euro/km, fără TVA, pentru extinderea rețelelor de distribuție a apei
  • Cost unitar de 165.505,68 euro/km, fără TVA, pentru extinderea rețelelor de apă uzată fără reabilitare
  • Cost unitar de 272.368,45 euro/km, fără TVA, pentru reabilitarea rețelelor de apă uzată

  Contribuția beneficiarului:

  0%, fără TVA

  Termen limită:

  Apel nelansat

  Informații suplimentare se pot găsi aici

  Back to top of page

  • Managementul apei – Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de I.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale protejate – Apel nelansat – NOU!

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1, INVESTIȚIA 2

  Obiectivul programului:

  Creșterea gradului de acces al populației, în special în zonele rurale, la serviciul public de apă și canalizare

  Beneficiari eligibili:

  • UAT și asociațiile acestora (ADI)
  • Operatorii Regionali (OR)/Operatori Locali (OL) din sectorul de apă/apă uzată
  • Parteneriate între tipurile de solicitanți menționați anterior

  Activități eligibile:

  • Înființarea sistemelor individuale adecvate (SIA) de colectare și epurare a apelor uzate
  • Înființarea sistemelor publice inteligente alternative (SPIA) pentru procesarea apelor uzate
  • Înființarea sistemelor centralizate de colectare a apelor uzate
  • Înființarea sistemelor de distribuție a alimentării cu apă

  Valoarea grantului:

   Maximum

  • Cost unitar de 2.232,00 euro/SIA, fără TVA, pentru sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate
  • Cost unitar de 26.784,00 euro/ SPIA, fără TVA, pentru sistemele publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate
  • Cost unitar de 165.505,68 euro/km, fără TVA, pentru înființarea rețelelor de apă uzată
  • Cost unitar de 110.595,22 euro/km, fără TVA, pentru înființarea rețelelor de alimentare cu apă

  Contribuția beneficiarului:

  0%, fără TVA

  Termen limită:

  Apel nelansat

  Informații suplimentare se pot găsi aici 

  Back to top of page

  • Managementul deșeurilor – Înființarea de centre de colectare cu aport voluntar –Apel nelansat – NOU!

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3, INVESTIȚIA I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune SUBINVESTIȚIA I1.A.

  Obiectivul programului:

  Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară

  Beneficiari eligibili:

  UAT, asociațiile de dezvoltare intercomunitară (ADI-uri), dar și alte asocieri de UAT-uri

  Activități eligibile:

  • Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar (CAV)
  • Asigurarea colectării separate a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem door-to-door
  • Colectarea de deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări

  Valoarea grantului:

  Maximum 800.000 euro/CAV, fără TVA

  Maximum 15 milioane de euro per beneficiar

  Contribuția beneficiarului:

  0%, fără TVA

  Termen limită:

  Apel nelansat

  Informații suplimentare se pot găsi aici

  Back to top of page

  • Managementul deșeurilor – Construirea de insule ecologice digitalizate – Apel nelansat – NOU!

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3, INVESTIȚIA I1.Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, SUBINVESTIȚIA I1.B.

  Obiectivul programului:

  Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară

  Beneficiari eligibili:

  UAT (inclusiv subdiviziunile/sectoarele acestora) – municipiu și oraș, în a căror proprietate va rămâne infrastructura finanțată din fonduri europene prin PNRR

  Activități eligibile:

  • Înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere), pentru următoarele fluxuri de deșeuri colectate separat: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic, deșeuri metalice, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale
  • Insulele ecologice digitalizate pot fi de două tipuri:

  – Supraterane, care nu necesită construcții și montaj

  – Subterane, care necesită lucrări de construcții și montaj

  Insula ecologică este compusă dintr-un un set de containere sub sau supraterane, protejate antivandalism și împotriva accesului neautorizat, digitalizate pentru acces cu card pentru persoanele fizice arondate, modul GSM pentru transmisie date, bază de date privind beneficiarii serviciului și interfață de facturare pentru toate UAT-urile beneficiare. Fiecare insulă ecologică va deservi în medie 200 de locuitori/apartamente.

  Numărul maxim de insule ecologice digitalizate care poate fi solicitat în cerere este în funcție de numărul de locuitori ai UAT-ului beneficiar, astfel:

  • sub 20.000 locuitori – 25 insule ecologice digitalizate
  • între 20.001 și 50.000 locuitori – 50 insule ecologice digitalizate
  • între 50.001 și 100.000 locuitori – 100 insule ecologice digitalizate
  • între 100.001 și 200.000 locuitori – 200 insule ecologice digitalizate
  • peste 200.001 locuitori- 300 insule ecologice digitalizate 

  Valoarea grantului:

  Maximum 14.550 euro/eco-insulă, fără TVA

  Maximum 15 milioane de euro per beneficiar

  Contribuția beneficiarului:

  0%, fără TVA

  Termen limită:

  Apel nelansat

  Informații suplimentare se pot găsi aici

  Back to top of page

  • Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, selecţie publică de proiecte necompetitive –Apel nelansat – NOU!

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C13, INVESTIȚIA 2, I2.1

  Obiectivul programului:

  Creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate

  Beneficiari eligibili:

  Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau UAT, prin serviciile publice de asistenţă socială (SPAS)/ direcțiile de asistență socială (DAS)

  Parteneri eligibili sunt:

  • furnizori de servicii sociale privaţi, acreditați în condiţiile legii: organizații neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi
  • furnizori de servicii sociale publici, acreditaţi în condiţiile legii: unități administrativteritoriale (UAT), prin serviciile publice de asistenţă socială (SPAS)

  Activități eligibile:

  • Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități

  Principalele activităţi desfăşurate în serviciile sociale de tip centru de zi, centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu și centrul de servicii de asistență și suport cuprind cel puțin următoarele:

  • informare şi consiliere;
  • dezvoltarea abilităților pentru viață independentă;
  • abilitare și reabilitare;
  • integrare socială;
  • pregătire pentru muncă;
  • terapie ocupațională, terapii de recuperare, alte terapii;
  • sprijin pentru integrarea în muncă (inclusiv munca asistată);
  • după caz: servicii specializate în funcție de nevoile specifice și individuale ale persoanelor cu dizabilități etc.
  • activități culturale și sportive.

  Termen limită:

  Termen estimat lansare apel de proiecte: 10 august 2022

  Termen estimat evaluare proiecte: 10 august 2022 – 10 noiembrie 2022

  Termen estimat semnare contracte de finanțare: 11 noiembrie 2022 – 15 decembrie 2022

  Informații suplimentare se pot găsi aici

  Back to top of page

  • Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități; Selecție publică de proiecte competitive –Apel nelansat – NOU!

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C13, INVESTIȚIA 2, I2.2

  Obiectivul programului:

  Creșterea numărului de servicii în comunitate

  Beneficiari eligibili:

  Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau UAT, prin serviciile publice de asistenţă socială (SPAS)/direcțiile de asistență socială (DAS)

  Parteneri eligibili sunt:

  • furnizori de servicii sociale privaţi, acreditați în condiţiile legii: organizații neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi
  • furnizori de servicii sociale publici, acreditaţi în condiţiile legii: UAT, prin serviciile publice de asistenţă socială (SPAS)/direcțiile de asistență socială (DAS)

  Activități eligibile:

  • Construirea, dotarea și asigurarea funcționării unui număr de 55 de servicii comunitare de tip: centre de zi, centre de servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii și centre de servicii de asistență și suport, care vor asigura activități pentru un număr de aprox. 4870 persoane cu dizabilități timp de 4 ani

  Principalele activităţi desfăşurate în serviciile sociale de tip centru de zi, centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu și centrul de servicii de asistență și suport cuprind cel puțin următoarele:

  • informare şi consiliere;
  • dezvoltarea abilităților pentru viață independentă;
  • abilitare și reabilitare;
  • integrare socială;
  • pregătire pentru muncă;
  • terapie ocupațională, terapii de recuperare, alte terapii;
  • sprijin pentru integrarea în muncă (inclusiv munca asistată);
  • după caz: servicii specializate în funcție de nevoile specifice și individuale ale persoanelor cu dizabilități etc. – activități culturale și sportive.

  Valoarea grantului:

  Variabilă

  Contribuția beneficiarului:

  Neprecizată

  Termen limită:

  Termen estimat lansare apel de proiecte: 30 august 2022

  Termen estimat evaluare proiecte: 01 septembrie 2022-29 noiembrie 2022

  Termen estimat semnare contracte de finanțare: 02 decembrie 2022 – 31 decembrie 2022

  Informații suplimentare se pot găsi aici

   Back to top of page

  • Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe – Apel nelansat

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15

  Obiectivul programului:

  Creșterea capacității sistemului de învățământ de cuprindere, în serviciile de educație timpurie antepreșcolară, a 19% din copiii de 0-3 ani până în 2026, prin investiții în infrastructură, respectiv construirea a cel puțin 110 de creșe, eficiente energetic, la nivel național, pentru asigurarea unui serviciu de educație timpurie standard la 5.000 de locuitori.

  Solicitanți eligibili:

  • unitățile administrativ-teritoriale, respectiv:
   • municipii reședință de județ, municipiul București
   • alte municipii
   • orașe
   • comune
  • subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor

  Activități eligibile:

  Construirea, echiparea și operaționalizarea a 120 creșe (suplimentat cu 10 creșe, medii și mari)

  Valoarea grantului:

  Valoarea totală eligibilă – 299 mil.euro (buget total)

  Contribuția beneficiarului:

  0%

  Termen limită:

  Prima rundă de atragere de fonduri a început în data de 30 mai 2022, solicitanții având la dispoziție o lună pentru depunerea cererilor de finanțare, respectiv 30 iunie 2022.

  Informații suplimentare se pot găsi aici

  Back to top of page

  • Sprijinirea investiţiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în termoficarea urbană – Apel nelansat

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C6

  Obiectivul programului:

  Contribuție la realizarea unei decarbonări adânci prin investiţii în unități/centrale de producţie a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență, în sectorul încălzirii centralizate, flexibile, prin gaz natural, pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile/cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, oferind centralelor posibilitatea să atingă pe durata de viaţă economică, pragul de maximum 250g CO2 eq/KWh

  Solicitanți eligibili:

  Societăţi (întreprinderi mici, mijlocii și mari) constituite conform Legii nr. 31/1990 sau conform Legii 346/2004 cu obiect de activitate producerea energiei electrice și termice în cogenerare (CHP) în termoficarea urbană

  UAT

  Activități eligibile:

  • Achiziţionare instalaţii/echipamente pentru construcția/modernizarea centralelor de cogenerare flexibile si de înaltă eficiență în termoficarea urbană, pe gaz
  • Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei prin cogenerare de înaltă eficiență în termoficarea urbană, aferente unităților de cogenerare construite/modernizate

  Valoarea grantului:

  Maximum 50.000.000 euro/proiect de investiții

  Contribuția beneficiarului:

  0%

  Termen limită:

  Apel nelansat

  Informații suplimentare se pot găsi aici

  Back to top of page

  • Sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producția de hidrogen verde în instalații de electroliză – Apel nelansat

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C6

  Obiectivul programului:

  Punere în funcţiune a capacității de minimum 100 MW de producție hidrogen verde în instalații de electroliză, cu cantitate generată estimată de cel puțin 10.000 de tone de hidrogen regenerabil până în 31 decembrie 2025

  Solicitanți eligibili:

  • Operatori de producție, transport și distribuție gaz natural
  • Întreprinderi mici, mijlocii și mari producătoare de energie electrică
  • Întreprinderi mici, mijlocii și mari producătoare/consumatoare de hidrogen
  • UAT, inclusiv asocieri/parteneriate formate din solicitanți menționați în categoriile enunțate
  • IMM și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate constituite în baza Legii nr. 31/1990 sau constituite conform legislației specifice statului membru provenient
  • Institute naționale de cercetare-dezvoltare în domeniul energiei

  Activități eligibile:

  • Achiziţionare instalaţii/echipamente pentru construire capacități noi, inclusiv extinderea capacității de producție a hidrogenului verde
  • Capacitatea de stocare
  • Activități cu caracter general

  Valoarea grantului:

  Maximum 50.000.000 euro/proiect de investiții

  Contribuția beneficiarului:

  Minimum 0%

  Termen limită:

  Apel nelansat

  Informații suplimentare se pot găsi aici

  Back to top of page

  • Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, exceptate de la notificarea ajutorului de stat

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C6

  Obiectivul programului:

  Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, cu termen de finalizare a proiectelor, respectiv conectare la rețea – luna iunie 2024

  Solicitanți eligibili:

  Schema de ajutor de stat prin procedură de ofertare concurențială se adresează microîntreprinderilor, IMM, și întreprinderilor mari, inclusiv întreprinderi nou înființate, cu activitate înscrisă în statutul societăţii, principală sau între altele, activitate privind producerea de energie electrică (în scopul comercializării și/sau consumului propriu în cadrul societății sau grupului de societăți), corespunzătoare diviziunii 35: “Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică și care au depus la Ministerul Energiei oferta înaintea demarării lucrărilor

  Activități eligibile:

  1. Realizare capacităţi noi de producere energie electrică din surse eoliene, cu/fără instalații de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având maximum 20% din valoarea ajutorului de stat
  2. Realizare capacităţi noi de producere energie electrică din surse solare, cu/fără instalații de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având maximum 20% din valoarea ajutorului de stat
  • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără stocare
  • Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără stocare

  Nu sunt eligibile proiectele care propun doar capacitate de stocare – realizarea de capacități noi de producție a energiei electrice vizează crearea de instalații noi de producție, cu/fără instalații de stocare integrate, acolo unde nu au existat până în prezent

  Nu sunt eligibile proiectele propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere energie din surse eoliene/solare și nici proiectele care vizează extinderea unor unități de producție de energie electrică

  Valoarea grantului:

  Valoarea ajutorului de stat acordat în cadrul schemei pe MW instalat este de maximum:

  Energie eoliană

  1.300.000 Euro/MW- pentru capacități instalate între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv)

  650.000 Euro/MW- pentru capacități instalate mai mari de 1 MW

  Energie solară

  750.000 Euro/MW – pentru capacități instalate între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv)

  425.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW

  Valoarea maximă a ajutorului 15.000.000 euro/întreprindere/proiect de investiții

  Contribuția beneficiarului:

  Variabilă

   Termen limită:

  22 iunie 2022, ora 17:00                                                                                                    

  Informații suplimentare se pot găsi aici

   Back to top of page 

  • Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain) – Apel nelansat

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7, Investiția de finanțare I.19

  Obiectivul programului:

  Încurajarea și sprijinirea formării și certificării competențelor digitale avansate ai angajaților IMMurilor

  Solicitanți eligibili:

  • Organizații/federații/confederații patronale/sau uniuni patronale teritoriale – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial
  • asociații de întreprinderi ca beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională
  • camerele de comerț și industrie ca beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională

  Activități eligibile:

  Activitatea 1: Prezentare curriculă/e, design-ul de curs pentru îmbunătățirea gradului de cunoștințe/ competențe/aptitudini sau recalificarea angajaților din IMM-uri exclusiv în contextul sprijinului transformării digitale a IMM-urilor

  Activitatea 2: Furnizarea de programe de formare profesionala

  Activitatea 3: Evaluarea competențelor profesionale

  Valoarea grantului:

  Maximum: 1.000.000 euro

  Un solicitant poate depune maxim 2 proiecte

  Contribuția beneficiarului:

  Neprecizată

  Termen limită:

  Apel nelansat

  Informații suplimentare se pot găsi aici

   Back to top of page 

  • Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare – Apel nelansat

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C9, Investiția de finanțare I8

  Obiectivul programului:

  Atragere resurse umane înalt specializate din afara României în vederea recuperării decalajelor României față de media UE şi de țările din regiune

  Solicitanți eligibili:

  Persoane fizice, cercetători din afara României, români/străini, pentru care începerea, continuarea sau revenirea la o carieră de cercetare în România reprezintă o alternativă viabilă

  Cheltuieli eligibile:

  • cheltuieli cu personalul:salarii și venituri asimilate salariilor, pentru cercetătorii, tehnicienii și alți membri ai personalului auxiliar dacă sunt angajați în proiect, contribuții aferente salariilor și veniturilor asimilate acestora
  • cheltuieli cu logistica:
   • cheltuieli de capital: instrumentele și echipamentele utilizate în proiect și pe durata acestei utilizări. Dacă instrumentele/echipamentele nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în proiect, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate
   • achiziționare de materiale, consumabile și alte produse similare
   • cercetări contractuale, cunoștințe și brevete cumpărate/obținute cu licență din surse externe, și costuri de servicii de consultanță și servicii echivalente folosite exclusiv pentru proiect
   • costuri de exploatare, suportate direct ca urmare a proiectului: cheltuieli pentru diseminare în regim ”acces deschis” a rezultatelor proiectului
  • cheltuieli de deplasare: maxim 2,5% din cheltuielile cu personalul/logistica
  • cheltuieli de regie:maxim 15% din cheltuielile cu personalul, cheltuielil/deplasare, exceptând valoarea imobilizărilor corporale

  Valoarea grantului:

  Maximum 8.900.000 RON

  Contribuția beneficiarului:

  Neprecizată

  Termen limită:

  Apel nelansat

  Informații suplimentare se pot găsi aici

   Back to top of page 

  • Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie – Apel nelansat

  Finanțator:

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Program de finanțare:

  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C9, Investiția de finanțare I9

  Obiectivul programului:

  Identificarea sursei de finanțare alternative pentru proiecte cu certificate de excelență în apelurile lansate prin Programul Orizont 2020 și Programul Orizont Europa, care permit implementarea proiectelor excepționale propuse de cercetători, impulsionând dezvoltarea carierelor acestora în instituții de cercetare din România

  Solicitanți eligibili:

  Persoane fizice

  Cheltuieli eligibile:

  • cheltuieli cercetător – salariu, alocația de mobilitate și alocația familială – și cheltuieli instituționale – costuri de cercetare, training și networking, management și regie

  Pentru proiectele MSCA cu certificat de excelență în Programul Orizont 2020, se acordă sumă forfetară lunară pentru:

  • Cheltuieli salariale – max 4.880 EUR brut lunar, se indexează cu coeficientul de țară
  • Cheltuieli pentru mobilitatea cercetătorului – 600 EUR brut lunar
  • Cheltuieli pentru alocația familială (dacă este cazul) – 500 EUR brut lunar
  • Cheltuieli instituționale (cercetare, training și networking, management și regie) – max. 1.450 EUR brut lunar

  Pentru proiectele MSCA cu certificat de excelență în Programul Orizont Europa, se acordă sumă forfetară lunară pentru:

  • Cheltuieli salariale – max. 5.080 EUR brut lunar, se indexează cu coeficientul de țară menționat în Programul de lucru aferent competiției MSCA
  • Cheltuieli pentru mobilitatea cercetătorului – 600 EUR brut lunar
  • Cheltuieli pentru alocația familială (dacă este cazul) – EUR brut lunar
  • Cheltuieli instituționale (cercetare, training și networking, management și regie) – 1.650 EUR brut lunar

  Valoarea grantului:

  • Proiecte de tip „Burse individuale” („Individual Fellowship”) 141.768 euro brut pe o durată de 2 ani
  • Proiect de tip „Burse postdoctorale” („Postdoctoral Fellowships”) 149.568 euro brut pe o durată de 2 ani

  Contribuția beneficiarului:

  Neprecizată

  Termen limită:

  Apel nelansat

  Termenul de lansare a competiției este 31.11.2023

  Informații suplimentare se pot găsi aici

   Back to top of page 

  • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă – Apel nelansat

  Finanțator:

  Guvernul României

  Obiectivul programului:

  Asigurarea ameliorării stării economiei naţionale după criza generată de COVID-19, creşterea economică şi crearea de locuri de muncă necesare pentru incluziunea forţei de muncă, sprijinirea tranziţiei verzi şi a celei digitale pentru promovarea creşterii durabile.

  Solicitanți eligibili:                                                                                                           

  • ministere de resort, singure sau în parteneriate interinstituţionale sau împreună cu autorităţi publice centrale/locale sau asociaţii de dezvoltare comunitare
  • instituţii de învăţământ superior de stat şi autorităţi publice locale din municipii reşedinţă de judeţ, municipii şi oraşe, autorităţile publice central
  • unităţile sanitare
  • instituţiile de învăţământ superior de stat şi institute de cercetare-dezvoltare din România
  • operatorii de apă şi canalizare
  • autorităţile publice locale ale localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane
  • Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă
  • Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţile subordonate
  • instanţele de judecată, parchete etc.
  • instituţiile şi autorităţile publice centrale
  • Autoritatea pentru Digitalizarea României, autorităţile publice centrale şi locale

  Activități eligibile:

  Elaborare documentaţii tehnico-economice cu finanţare din bugetul de stat, prin ordonator principal de credite MIPE, pentru pregătirea proiectelor de infrastructură în următoarele domenii:

  • adaptarea la schimbări climatice
  • mobilitate urbană, regenerare urbană, turism şi cultură, ecologizare platforme

  industriale, investiţii în infrastructura educaţională

  • domeniul sănătăţii
  • cercetare în domeniul transferului tehnologic pentru extindere/reabilitare/modernizare clădiri, inclusiv clădiri noi, dotare cu echipamente/ utilaje/dotări independente
  • apă-canalizare
  • proiecte de infrastructură edilitară destinate localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane
  • creşterea rezilienţei comunităţilor în situaţii de urgenţă prin extinderea reţelei

  de subunităţi de intervenţie din structura inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă

  • constituirea unor depozite regionale şi crearea stocurilor de materiale şi tehnică – inclusiv medicală, pentru gestionarea unor situaţii cu impact mare şiprobabilitate scăzută generate de manifestarea riscurilor
  • proiecte de infrastructură din sistemul judiciar şi sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, inclusiv digitalizare
  • domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi securităţii cibernetice
  • proiecte de transformare/tranziţie digitală, inclusiv prin robot process automation, a serviciilor administraţiei publice centrale şi locale

  Valoarea grantului:

  În funcţie de valoarea estimată a proiectului de investiţii publice, dar nu mai mult de 3% din valoarea estimată a acestuia.

  Contribuția beneficiarului:

  Neprecizată

  Termen limită:

  Neprecizat

  Informații suplimentare se pot găsi aici

   Back to top of page