Catalogul Surselor de Finanțare PNRR – Iunie 2023

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.

 1. Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare – Runda a doua –NOU!
 2. Microbuze electrice pentru elevi –NOU!
 3. Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice –NOU!
 4. Schema de granturi PNRAS runda a II-a –NOU!
 5. Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și resurselor umane din sănătate –NOU!
 6. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare –NOU!
 7. Managementul deșeurilor – Construirea de insule ecologice digitalizate
 8. Construirea și dezvoltarea unei rețele pilot de școli verzi
 9. Acordarea de sprijin de stat pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere
 10. Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere
 11. Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain)
 12. Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale – Păduri și protecția biodiversității
 13. Instrument de grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale
 14. Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri – Păduri și protecția biodiversității
 15. Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie
 16. Asigurarea infrastructurii universitare –Apel nelansat – NOU!
 17. Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe –Apel nelansat
 18. Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate –Apel nelansat
 19. Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd –Apel nelansat
 20. Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate –Apel nelansat
 21. Dezvoltarea cloud-ului și migrarea în cloud –Apel nelansat
 22. Digitalizarea managementului eticii universitare –Apel nelansat
 23. Unități medicale mobile (caravane) –Apel nelansat
 24. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină –Apel nelansat
 25. Crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și economie –Apel nelansat
 26. Granturi pentru unitățile de învățământ pilot –Apel nelansat
 27. Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa –Apel nelansat
 28. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental –Apel nelansat
 29. Dezvoltarea programelor de mentorat Orizont Europa –Apel nelansat