Catalogul Surselor de Finanțare PNRR – Mai 2023

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.
 1. Managementul deșeurilor –Construirea de insule ecologice digitalizate – NOU!
 2. Construirea și dezvoltarea unei rețele pilot de școli verzi – NOU!
 3. Acordarea de sprijin de stat pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere – NOU!
 4. Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie
 5. Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere
 6. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți
 7. Cabinete de planificare familială
 8. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația publică
 9. Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain)
 10. Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale – Păduri și protecția biodiversității
 11. Instrument de grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale
 12. Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri – Păduri și protecția biodiversități
 13. Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie
 14. Microbuze electrice pentru elevi – Apel nelansat – NOU!
 15. Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe – Apel nelansat – NOU!
 16. Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate – Apel nelansat – NOU!
 17. Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd – Apel nelansat – NOU!
 18. Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice – Apel nelansat
 19. Schema de granturi PNRAS runda a II-a – Apel nelansat
 20. Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate – Apel nelansat
 21. Dezvoltarea cloud-ului și migrarea în cloud – Apel nelansat
 22. Digitalizarea managementului eticii universitare – Apel nelansat
 23. Unități medicale mobile (caravane) – Apel nelansat
 24. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină – Apel nelansat
 25. Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și resurselor umane din sănătate – Apel nelansat
 26. Crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și economie – Apel nelansat
 27. Granturi pentru unitățile de învățământ pilot – Apel nelansat
 28. Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa – Apel nelansat
 29. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental – Apel nelansat
 30. Dezvoltarea programelor de mentorat Orizont Europa – Apel nelansat

 Back to top of page

Managementul deșeurilor – Construirea de insule ecologice digitalizate – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PNRR, Componenta C3, INVESTIȚIA I1.Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ, de orașe/comune, SUBINVESTIȚIA I1.B.

Obiectivul programului:

Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară

Beneficiari eligibili:

UAT (inclusiv subdiviziunile/sectoarele acestora) – municipiu și oraș, în a căror proprietate va rămâne infrastructura finanțată din fonduri europene prin PNRR

Activități eligibile:

 • Înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere), deșeuri de hârtie și carton, de plastic, deșeuri metalice, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale
 • Insulele ecologice digitalizate pot fi de două tipuri:

– Supraterane, care nu necesită construcții și montaj

– Subterane, care necesită lucrări de construcții și montaj

Insula ecologică: un set de containere sub/supraterane, protejate antivandalism și împotriva accesului neautorizat, digitalizate pentru acces cu card pentru persoanele fizice arondate, modul GSM pentru transmisie date, bază de date privind beneficiarii serviciului și interfață de facturare pentru toate UAT-urile beneficiare.

Numărul maxim de insule ecologice digitalizate depinde de numărul de locuitori ai UAT-ului beneficiar:

 • sub 20.000 locuitori – 25 insule ecologice digitalizate
 • între 20.001 și 50.000 locuitori – 50 insule ecologice digitalizate
 • între 50.001 și 100.000 locuitori – 100 insule ecologice digitalizate
 • între 100.001 și 200.000 locuitori – 200 insule ecologice digitalizate
 • peste 200.001 locuitori- 300 insule ecologice digitalizate

Valoarea grantului:

Maximum 50.000 euro/eco-insulă, fără TVA

Maximum 15 milioane de euro per beneficiar

Contribuția beneficiarului:

0%, fără TVA 

Termen limită:

20 iunie 2023, ora 12.00 

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Construirea și dezvoltarea unei rețele pilot de școli verzi – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:                                                                                                      

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15

Solicitanți eligibili:

Toate tipurile de UAT (comune, orașe, municipii, sectoare ale Municipiului București și județe).

Activități eligibile:

Reabilitarea unităților de învățământ existente și pentru construirea unor noi unități de învățământ, în vederea dobândirii de către acestea din urmă a statutului de „școală verde”.

Subcomponenta I: REABILITARE ENERGETICĂ

Reabilitarea de unități de învățământ care să intre în rețeaua școlilor verzi, investiția vizând o suprafață totală de 300.000 m2

Subcomponenta II: CONSTRUCȚII NOI

Construcția de unități de învățământ care să intre în rețeaua școlilor verzi, investiția vizând o suprafață totală de 46.400 m2

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

5 iulie 2023, ora 17:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Acordarea de sprijin de stat pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:                                                                                                      

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 2, Investiția 2, Subinvestiția I.2.A

Obiectivul programului:

Dezvoltarea capacităților de producție de material reproducător (specii de arbori și arbuști) adecvate pentru condițiile climatice viitoare modelate pentru România în cantități suficiente cu implicarea a Romsilva și a sectorului privat, în contextul în care Strategia Națională Forestieră 2020–2030 își propune descurajarea creării de pepiniere comerciale pentru monoculturi cu ciclu scurt de rotație/producție

Solicitanții eligibili:

Deținători publici sau privață de pădure, autorizați pentru producerea de material forestier de reproducere, producător autorizat de MFR, indiferent de mărimea sa

Activități eligibile:

înființarea/dezvoltarea/modernizarea capacităților de producție a puieților forestieri, precum și pentru producerea, prelucrarea și condiționarea semințelor forestiere

Valoarea grantului:

200.000 –  2.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

29 februarie 2024, sau până la epuizarea bugetului alocat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13, INVESTIȚIA 1

Obiectivul programului:

Crearea cca. 150 de servicii sociale de prevenire a separării copilului de familia sa, dintre care cel puțin 10% să se afle în comunitățile cu o populație romă semnificativă, la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor

Beneficiari eligibili:

Furnizorii publici de servicii sociale acreditați, care funcționează în comune, orașe și municipii, care pot depune proiecte individual/în parteneriat cu furnizori privați de servicii sociale acreditați din toate regiunile țării

Activități eligibile:

 • construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii sociale

Valoarea grantului:

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de:

 • 330.000 Euro fără TVA pentru 145 de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero
 • 484.000 Euro fără TVA pentru 5 clădiri care vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primara cu cel putin 20% mai mic
 • decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale

Contribuția beneficiarului:

0% (fără TVA)

Termen limită:

10 iunie 2023, ora 23.59

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

 

Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:                                                                                                      

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 2, Investiția 2, Subinvestiția I.2.B

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea rezilienței și a valorii de mediu a ecosistemelor forestiere, prin producerea și utilizarea unor puieți forestieri, în asortimentul de specii și ecotipuri adaptate la condițiile climatice viitoare modelate pentru România, care este în conformitate cu Strategia națională forestieră

Beneficiari eligibili: 

 • Orice deținător public și privat de păduri și/sau producător autorizat de material forestier de reproducere (MFR)

Activități eligibile:

 • Înființarea/dezvoltarea/modernizarea capacităților de producție a puieților forestieri, precum și pentru producerea, prelucrarea și condiționarea semințelor forestiere

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0%, fără TVA

Termen limită:

29 februarie 2024, ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului alocat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12, Investiția 2, Investiția specifică I2.3.

Obiectivul programului:

Extinderea capacității infrastructurii spitalicești dedicată îngrijirii pacientului critic neonatal

Beneficiari eligibili:

 • UAT
 • Parteneriate între UAT și entități cu personalitate juridică proprie care au în componență una sau mai multe unități sanitare, respectiv imobilul (clădire și teren) în care funcționează unitatea sanitară, liderul de proiect/parteneriat va fi Unitatea Administrativ Teritorială
 • Instituții centrale care dețin rețea proprie sanitară

Activități eligibile:

 • 124 de paturi adiționale (cazuri de grad 3) – inclusiv infrastructură și echipamente aferente
 • dotare cu echipamente medicale adecvate pentru 90 de paturi existente și îmbunătățirea programului de screening (investiții în beneficiul a 25 de unități spitalicești dintre cele 69 vizate pentru întreaga investiție); îmbunătățirea programului de screening, prin dotarea infrastructurii existente cu: mixer de aer-oxigen pentru sala de naștere și pentru cezariană, monitor SN, monitor SOC, ventilator de transport cu FiO2 reglabil 21-100%, incubator de transport, dispozitiv laser, retcam pentru transport, oftalmoscop indirect, inclusiv instrumente
 • construirea și dotarea a 8 centre regionale de formare (100 mp fiecare) pentru pacienții neonatali critici
 • achiziționarea a 12 unități mobile de terapie intensivă neonatală (nivel 3)

Valoarea grantului:

Buget total de 394.543.900 lei, echivalent 80.200.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

16 mai 2023, ora 16:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Cabinete de planificare familială

            INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12, INVESTIȚIA I.5

Obiectivul programului:

Dotarea și/sau reabilitarea a 119 de cabinete de planificare familială existente

Beneficiari eligibili:

Unitățile sanitare care au în administrare cabinetele de planificare familială

Activități eligibile:

 • Intervenții de reabilitare și reamenajare și vor primi dotări de aparatură medicală de laborator și imagistică (dispozitive de tip point-of-care plus analizor pentru detecția infecțiilor cu transmitere sexuală, ecograf cu ultrasunete echipat cu sonde ginecologice ultraportabile, microscop, echipamente IT, frigider, mijloace de transport biciclete)

Valoarea grantului:

Buget total de 49.342.000 fără TVA lei echivalent a 10.000.000 € fără TVA și se va realiza prin 4 metode:

I.1.5.a: 8.500.000 euro fără TVA (85% din total alocare) pentru apel competitiv de proiecte cu scopul de a selecta lista celor 119 cabinete de planificare familială beneficiare

 I1.5.b: 1.000.000 euro fără TVA (10% din alocare): campania Ministerului Sănătății de educația pentru sănătate, în special educația pentru sănătatea reproducerii implementată la nivel național cu prioritate în regiuni vulnerabile, cu un număr mare de sarcini în adolescență și un număr mare de boli transmitere sexuală

I1.5.c: 250.000 euro fără TVA (2,5% din alocare): campania Ministerului Sănătății de perfecționare și actualizare a cunoștințelor a personalului medical pentru planificare familială pentru angajații celor 119 centre beneficiare de actualizarea cunoștințelor și abilităților de specialitate

I1.5.d: 250.000 euro fără TVA (2,5% din alocare): Ministerul Sănătății va achiziționa 8 automobile electrice, câte 1 pentru fiecare regiune prin Ordin al ministrului sănătății. Automobilele se vor utiliza doar în scopul realizării activității specifice

Contribuția beneficiarului:

Minimum 0%

Termen limită:

16 mai 2023, ora 16:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația publică

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: 

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7, Investiția I18

Obiectivul programului:

Sprijinirea transformării digitale, creșterea productivității și rezilienței și reducerea erorilor și a timpului de prelucrare a cererilor (cetățenilor) adresate autorităților publice, prin adoptarea de soluții de automatizare a proceselor de lucru robotice (RPA) (automatizarea sarcinilor laborioase, repetitive și bazate pe norme).

Beneficiari eligibili:

 • Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR)
 • ADR poate depune proiectul în parteneriat cu o altă instituție publică

Activități eligibile:

 • Identificare instituții publice interesate să beneficieze de soluții RPA
 • Selectarea a minim 18 instituții publice care doresc să implementeze soluții RPA ca soluții la cheie oferite de către ADR
 • Realizarea de către consultant a soluțiilor tehnologice de tip RPA adecvate pentru automatizarea sarcinilor laborioase, repetitive, bazate pe reguli pentru instituțiile selectate
 • Sprijin implementare soluții RPA la instituțiile publice selectate
 • Activități de informare și publicitate obligatorii conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală (MIV)

Valoarea grantului:

Maximum 21.900.000 euro/proiect

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

11 mai 2023, ora 23:59

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

 

Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain) 

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7, Investiția de finanțare I.19

Obiectivul programului:

Încurajarea și sprijinirea formării și certificării competențelor digitale avansate ai angajaților IMMurilor

Solicitanți eligibili:

 • Organizații/federații/confederații patronale/sau uniuni patronale teritoriale – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial
 • asociații de întreprinderi ca beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională
 • camerele de comerț și industrie ca beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională

Activități eligibile:

 • Activitatea 1: Prezentare curriculă/e, design-ul de curs pentru îmbunătățirea gradului de cunoștințe/ competențe/aptitudini sau recalificarea angajaților din IMM-uri exclusiv în contextul sprijinului transformării digitale a IMM-urilor
 • Activitatea 2: Furnizarea de programe de formare profesională
 • Activitatea 3: Evaluarea competențelor profesionale

Valoarea grantului:

Maximum 17.000 euro/proiect

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată 

Termen limită:

29 decembrie 2023, ora 17:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale – Păduri și protecția biodiversității

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C2, INVESTIȚIA I1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, SUBINVESTIȚIA I1.B.

Obiectivul programului:

Refacerea potențialului forestier prin împădurirea suprafețelor din fondul forestier național afectate de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale

Beneficiari eligibili:

Orice deținător public sau privat al unui teren aflat în fondul forestier național afectat de acțiunea unor incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, pe o suprafață de minim 0,5 ha de împădurit, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestora

Deținători publici de teren de împădurit:

 • Regia Națională a Pădurilor – Romsilva
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”
 • Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”
 • Unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul public deținut de către acestea)
 • Alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora

Deținători privați de teren de împădurit:

 • persoane fizice
 • persoanele fizice autorizate
 • întreprinderile individuale
 • întreprinderile familiale
 • societățile comerciale
 • asociațiile și fundațiile
 • unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul privat deținut de către acestea)
 • alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora

Activități eligibile:

Servicii, materiale și lucrări necesare instalării și conducerii plantației până la atingerea stării de masiv: pregătire teren pentru plantare, împădurirea propriu-zisă, întreținerea plantațiilor, serviciile de asistență tehnică prestate de personalul silvic pentru plantația respectivă, care sunt cuprinse în devizul de execuție, costuri pentru refacere în cazul manifestării unor evenimente produse de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, constatate conform prevederilor legale de către autoritățile publice

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

23 ianuarie 2026, ora 23:59

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Instrument de grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 9, Investiția I3, Măsura 1

Obiectivul programului:

Digitalizarea IMM-urilor

Beneficiari eligibili:

Întreprinderi, societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, care se încadrează în categoria de IMM și au sediul social în România

Activități eligibile:

 • achiziții de hardware TIC
 • achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale
 • dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation
 • achiziții de tehnologii blockchain
 • achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality
 • achiziționare website de prezentare
 • achiziția de servicii de tip cloud și IoT
 • instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC
 • consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc.

Valoarea grantului:

 • Între 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere
 • Între 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică
 • Între 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie

Contribuția beneficiarului:

10% pentru întreprindere mică și mijlocie

Termen limită:

30 iunie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri – Păduri și protecția biodiversității

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C2, INVESTIȚIA I1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, SUBINVESTIȚIA I1.A.

Obiectivul programului:

Crearea de noi suprafețe împădurite

Beneficiari eligibili:

Orice deținător public sau privat de teren pretabil pentru împădurire, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestora

Deținători publici de teren pretabil pentru împădurire:

 • UAT (comune, orașe, municipii, consilii județene) pentru domeniul public deținut de către acestea
 • alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora

Deținători privați de teren pretabil pentru împădurire:

 • persoanele fizice
 • persoanele fizice autorizate
 • întreprinderile individuale
 • întreprinderile familiale
 • societățile comerciale
 • asociațiile și fundațiile
 • unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, consilii județene pentru domeniul privat deținut de către acestea)
 • alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora

Activități eligibile:

 • înființarea de plantații de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție
 • înființarea de plantații de arbori cu creștere rapidă întrebuințați pentru producerea de energie
 • înființarea de plantații de pomi de Crăciun

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

23 ianuarie 2026

Informații suplimentare se pot găsi aici

  Back to top of page

Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C9, Investiția de finanțare I9

Obiectivul programului:

Identificarea sursei de finanțare alternative pentru proiecte cu certificate de excelență în apelurile lansate prin Programul Orizont 2020 și Programul Orizont Europa, care permit implementarea proiectelor excepționale propuse de cercetători, impulsionând dezvoltarea carierelor acestora în instituții de cercetare din România

Solicitanți eligibili:

Persoane fizice

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli cercetător – salariu, alocația de mobilitate și alocația familială – și cheltuieli instituționale – costuri de cercetare, training și networking, management și regie

Pentru proiectele MSCA cu certificat de excelență în Programul Orizont 2020, se acordă sumă forfetară lunară pentru:

 • Cheltuieli salariale – max 4.880 EUR brut lunar, se indexează cu coeficientul de țară
 • Cheltuieli pentru mobilitatea cercetătorului – 600 EUR brut lunar
 • Cheltuieli pentru alocația familială (dacă este cazul) – 500 EUR brut lunar
 • Cheltuieli instituționale (cercetare, training și networking, management și regie) – max. 1.450 EUR brut lunar

Pentru proiectele MSCA cu certificat de excelență în Programul Orizont Europa, se acordă sumă forfetară lunară pentru:

 • Cheltuieli salariale – max. 5.080 EUR brut lunar, se indexează cu coeficientul de țară menționat în Programul de lucru aferent competiției MSCA
 • Cheltuieli pentru mobilitatea cercetătorului – 600 EUR brut lunar
 • Cheltuieli pentru alocația familială (dacă este cazul) – EUR brut lunar
 • Cheltuieli instituționale (cercetare, training și networking, management și regie) – 1.650 EUR brut lunar

Valoarea grantului:

 • Proiecte de tip „Burse individuale” („Individual Fellowship”) 141.768 euro brut pe o durată de 2 ani
 • Proiect de tip „Burse postdoctorale” („Postdoctoral Fellowships”) 149.568 euro brut pe o durată de 2 ani

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

  Back to top of page

Apeluri nelansate – Ghiduri supuse consultării publice

Microbuze electrice pentru elevi – Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:                                                                                                      

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevi, cu precădere în zonele izolate, cu populație scăzută, prin microbuze școlare „verzi” (electrice), prietenoase cu mediul și cu un consum energetic redus, facilitând astfel accesul copiilor la educație, prin protejarea mediului înconjurător în același timp

Solicitanți eligibili:

Unități administrativ-teritoriale județe

Activități eligibile:

Achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor

Valoarea grantului:

Maximum 6.097.560,97 de euro, fără TVA

Contribuția beneficiarului:

Minimum 2%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:                                                                                                      

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7, Investiția I11

Obiectivul programului:

Acoperirea accesului la internet de foarte mare viteză în zonele în care piața nu poate furniza aceste servicii pe cont propriu (sate, inclusiv zone defavorizate)

Solicitanți eligibili:

 • Companii mari de stat, întreprinderi mari sau parteneriate între acestea
 • Microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii (sau parteneriate între acestea și întreprinderi mari doar pentru operarea rețelei)

Activități eligibile:

 • Achiziționarea activelor corporale (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune)
 • Achiziţionarea aplicaţiilor software necesare
 • Realizarea construcțiilor speciale/instalațiilor necesare pentru proiect
 • Punerea în funcțiune a rețelei ce face obiectul proiectului
 • Informare și publicitate

Valoarea grantului:

Maximum 13.365.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansateApel nelansat – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:                                                                                                      

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 9, Investiția I3, Măsura 1

Obiectivul programului:

Sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate (cum ar fi inteligența artificială, datele și cloud computingul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantică, internetul obiectelor, securitatea cibernetică)

Solicitanți eligibili:

 • Microîntreprinderi
 • Întreprinderi mici și mijlocii

Activități eligibile:

 1. a) Investiții în active corporale și necorporale în cadrul unei investiții inițiale care sprijină întreprinderile în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate cum ar fi inteligența artificială, datele și cloud computing-ul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantică, internetul obiectelor, securitatea cibernetică precum:
 • achiziții de active corporale și necorporale (hardware pentru calculul de înaltă performanță și cuantică, echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice integrate cu soluții digitale, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation)
 • achiziții de tehnologii blockchain (ce favorizează în principal industria de producție și lanțul de aprovizionare prin automatizare, planificarea resurselor întreprinderii, schimb eficient de date, IoT (internetul obiectelor), IIoT (internetul industrial al obiectelor), Big Data, Cloud computing și inteligență artificială)
 • achiziții de active corporale și necorporale pentru securitatea cibernetică
 • achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality
 • achiziția de date și cloud computing (cu condiția ca aceste achiziții să poate fi încadrate la imobilizări necorporale)
 1. b) Investiții în cercetare industrială și dezvoltare experimentală privind dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate

Valoarea grantului:

 • Microîntreprinderi – maximum 000 euro
 • Întreprinderi mici – maximum 1.500.000 euro
 • Întreprinderi mijlocii –maximum 3.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd – Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:                                                                                                      

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 3, Investiția I2

Obiectivul programului:

Gestionarea sustenabilă a biodeșeurilor agricole, în special a celor provenite din activitățile zootehnice, prin creșterea gradului de valorificare a acestora în vederea reducerii poluării cu nitrați

Solicitanți eligibili:

 • UAT (inclusiv subdiviziunile/sectoarele acestora), organizate la nivel de municipiu, oraș și comună

Activități eligibile:

 • Înființarea și dotarea sistemelor integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd, precum și activități destinate modernizării sistemelor comunale integrate pentru comunitățile care dețin deja o platformă destinată colectării gunoiului de grajd

Valoarea grantului:

Valoarea maximă eligibilă:

 • Cost de cel mult 1.000.000 euro/platformă comunală nou înființată, echivalentul a 4.905.500 lei, fără TVA
 • Cost de cel mult 500.000 euro/platformă comunală modernizată, echivalentul a 2.452.750 lei, fără TVA

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:                                                                                                      

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13, Investiția I4

Obiectivul programului:

Acces la servicii de îngrijire pe termen lung de calitate pentru persoanele în vârstă prin intermediul unei rețele de centre de zi de asistență și reabilitare

Solicitanți eligibili:

  • județe
  • municipii
  • orașe
  • comune
 • asociații de dezvoltare intercomunitară înființate de autorități ale administrației publice locale aflate în proximitate, care doresc să înființeze și să furnizeze în comun aceste servicii

Partenerii eligibili:

 • furnizori de servicii sociale publici, acreditați:UAT, prin serviciile publice de asistență socială (SPAS) organizate ca direcții de asistență socială (în orașe și municipii), compartimente funcționale în aparatul de specialitate al primarului (comune) sau direcții generale de asistență socială și protecția copilului județene/locale ale sectoarelor municipiului București
 • furnizori de servicii sociale privați, acreditați: organizații neguvernamentale și culte care furnizează servicii sociale adresate persoanelor vârstnice
 • grupuri de acțiune locală înființate de autorități ale administrației publice locale aflate în proximitate, care doresc să înființeze și să furnizeze în comun aceste servicii

Activități eligibile:

 • construcția unei clădiri pentru înființarea de servicii sociale de tip centru de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice (cod 8810CZ-V-I), în complementaritate cu servicii de îngrijire la domiciliu asigurate prin echipe mobile proprii sau prin unități de îngrijire la domiciliu (cod 8810ID-I) pentru persoanele vârstnice;
 • echiparea/dotarea clădirii și a serviciilor sociale nou create;
 • operaționalizarea și susținerea funcționării servicii sociale nou create după finalizarea investiției pentru o perioadă de minim 1 lună, dar fără a depăși 30 iunie 2026;
 • acordarea serviciilor sociale prin centrele înființate în cadrul programului.
 • Amenajarea terenului pentru pregătirea amplasamentului, amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci și reamenajarea spațiilor verzi
 • Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații) care se execută pe amplasamentul obiectivului de investiție delimitat din punct de vedere juridic, precum și lucrări de racordare la rețelele de utilități)
 • Proiectare și asistență tehnică (studii de teren, documentații-suport și cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizații, expertizare tehnică, certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, proiectare și inginerie etc.)
 • Construcții, utilități generale și instalații aferente construcțiilor pentru înființarea centrului de zi de asistență și recuperare cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu sau în complementaritate cu o unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, cu respectarea cerințelor minime tehnice și funcționale din Anexa nr. 3
 • Dotări cu bunuri, mobilier, echipamente de specialitate, echipamente IT, aparatură electrocasnică, vehicule de transport pentru serviciile de îngrijire la domiciliu, materiale necesare pentru asigurarea funcționalităților și specificațiilor din standardele minime de calitate prevăzute în Ordinul MMSS nr. 29/2019, anexele 6 si 8, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv dotări exterioare (bănci, coșuri de gunoi, pergole, etc.)
 • Susținerea funcționării serviciilor sociale nou înființate, în funcție de bugetul disponibil rămas după finalizarea construcției, dar fără a depăși data de 30 iunie 2026, cu respectarea legislației specifice în vigoare la data obținerii licenței de funcționare

Valoarea grantului:

Maximum 1.233.239 euro / proiect

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Schema de granturi PNRAS runda a II-a – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:                                                                                                      

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15

Obiectivul programului:

Diminuarea riscului de abandon școlar, îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi în cadrul evaluărilor naționale, creșterea procentului de elevi care finalizează învățământul gimnazial, precum și pentru creșterea participării absolvenților învățământului gimnazial la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și a ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior la învățământul secundar superior

Solicitanți eligibili:

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de masă sau special, cu personalitate juridică, cu o rată de abandon școlar ridicată și performanță școlară scăzută la nivel gimnazial

Activități eligibile:

 • Identificarea și monitorizare a elevilor în risc de abandon școlar – MATE (obligatorii)
 • Prevenire, intervenție și compensare (obligatorii)
 • Activități pedagogice și de sprijin
 • Activități extra-curriculare și/sau extra-școlare
 • Informare, consiliere, asistență și educație a părinților/tutorilor legali
 • Activități specifice pentru copiii/tinerii care nu frecventează nicio formă de educație
 • Alte tipuri de activități care contribuie la prevenirea și reducerea abandonului școlar, în corelație cu nevoile identificate
 • Formarea profesorilor organizate în mediul fizic/online
 • Lucrări de amenajare minore, achiziționarea de bunuri (opționale)
 • Digitalizare proces educațional (obligatorii)

Valoarea grantului:

Maximum 300.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:                                                                                                      

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 9, Investiția I3, Măsura 1

Obiectivul programului:

Reprezintă crearea unui mediu sustenabil, predictiv și simplificat pentru derularea activității mediului de afaceri, creșterea accesului la finanțare, prin dezvoltarea de instrumente adaptate nevoilor întreprinderilor, cu accent inclusiv pe contribuția la schimbările climatice și tranziția digitală, creșterea capacității de inovare a sistemului CDI pentru crearea de sinergii cercetare– mediu de afaceri, precum și dezvoltarea premiselor necesare pentru reformarea sustenabilă a companiilor de stat.

Solicitanții eligibili:

Parteneriate:

Lider: Întreprinderi înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile, Legii nr. 1/2005 republicată privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv OUG nr. 6/2011 actualizată pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare și au sediul social în România.

Partener: IMM-uri înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile, Legii nr. 1/2005 republicată privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv OUG nr. 6/2011 actualizată pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare și au sediul social în România.

Activități eligibile:

5829 – Activități de editare a altor produse software

6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației

6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației

6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6312 – Activități ale portalurilor web

6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Valoarea grantului:

Maximum 3.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Dezvoltarea cloud-ului și migrarea în cloud – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: 

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7, Investiția I2

Obiectivul programului:

Modernizarea tehnologiilor utilizate în instituțiile publice astfel încât acestea să fie dezvoltate pentru cloud (cloud ready), dezvoltând, în același timp, noi aplicații native pentru migrația în cloud

Beneficiar eligibil:

 • Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR)

Activități eligibile:

 • Se va asigura, pe baza unor acorduri de parteneriat, pregătirea și migrarea în cloud-ul guvernamental a minim 30 de aplicații/sisteme informatice ce deservesc servicii digitale guvernamentale

Valoarea grantului:

Maximum 187.500.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Digitalizarea managementului eticii universitare – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: 

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15, Investiția 16

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea infrastructurii digitale în domeniul eticii și integrității academice, precum și dezvoltarea competențelor digitale avansate în rândul studenților și doctoranzilor privind cercetarea și însușirea unei conduite deontologice

Beneficiari eligibili:

Instituțiile de învățământ superior de stat sau particulare, acreditate sau autorizate provizoriu, precum și alte instituții organizatoare de studii de doctora

Activități eligibile:

 • Investiții în infrastructura digitală a universităților/instituțiilor organizatoare de studii de doctorat, pentru îmbunătățirea managementului universitar în vederea asigurării eticii și integrității academice
 • Investiții în formarea competențelor digitale ale membrilor comunității academice în domeniul eticii și integrității academice, prin programe de formare continuă (activități teoretice, activități practice și activități de evaluare)
 • Investiții în crearea unor resurse digitale necesare asigurării unei bune guvernări universitare

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

<

Unități medicale mobile (caravane) – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12, Investiția I1.2

Obiectivul programului:

Finanțarea a 8 unități spitalicești cu expertiză în domeniul oncologiei pentru achiziționarea a 10 unități mobile de screening

Beneficiari eligibili:

Orice entitate publică care deține o unitate sanitară în cadrul căreia există secție de specialitate în oncologie:

 • UAT-urilor, definite conform Legii administrației publice locale nr. 215 din 21 aprilie 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată cu modificările și completările ulterioare
 • Parteneriate între UAT și entități cu personalitate juridică proprie care au în componență una sau mai multe unități sanitare, respectiv imobilul în care funcționează unitatea sanitară. Liderul de proiect/parteneriat va fi Unitatea Administrativ Teritorială
 • Unități sanitare aflate în subordinea Instituțiilor centrale care dețin rețea proprie sanitară
 • Unități sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății

Activități eligibile:

Achiziționarea unităților de screening pentru cancerul mamar și cervical

Valoarea grantului:

Între 200.000 și 402.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0% fără TVA

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7, Investiția I3, Investiția specifică 3.2, Investiția specifică 3.3

Obiectivul programului:

Digitalizarea sistemului sanitar

Beneficiari eligibili:

 • APEL MS-732:
  • direcțiile de sănătate publică;
  • Agenția Națională a Medicamentului;
  • Școala Națională de Sănătate Publică și Management;
  • Ministerul Sănătății.
 • APEL MS-733: orice unitate sanitară publică aflată în subordinea:
  • UAT-urilor, definite conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Romîniei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Parteneriatelor dintre autoritățile și instituțiile pubice centrale și locale;
  • Altor autorități și instituții publice centrale, inclusiv instituții din sfera apărării, ordinii publice și siguranței naționale respectiv Academiei Române;
  • Ministerului Sănătății și altor ministere cu rețea sanitară proprie aflate în subordinea sau coordonarea acestora.

Activități eligibile:

 • Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea MS
 • Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitar

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și resurselor umane din sănătate – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12, Reforma 3

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și competențelor resursei umane din managementul serviciilor de sănătate

Solicitanți eligibili:

 • MS-R031
  • pentru cele 3 centre de dezvoltare a competențelor pentru personalul din sistemul public de sănătate: Universitățile de Medicină și Farmacie, membri Asociația Alianța Universitară G6-UMF
  • Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate, prin Ministerul Sănătății pentru Centrul de excelență în managementul serviciilor de sănătate
 • MS-R032
  • cursurile de formare privind managementul serviciilor de sănătate: Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate în parteneriat cu membrii Asociației Alianța Universitară G6-UMF
  • cursurile de formare privind managementul resurselor umane: membrii Asociației Alianța Universitară G6-UMF
  • programele de formare în materie de integritate: Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate în parteneriat cu membrii Asociației Alianța Universitară G6-UMF

Activități eligibile:

  • COD APEL: MS-R031 – 43.000.000 euro minim 3 noi centre de dezvoltare a competențelor pentru personalul din sistemul public de sănătate, minim 1 centru de excelență în managementul serviciilor de sănătate
 • COD APEL: MS-R032 – 34.100.000 euro:
  • cursuri de formare privind managementul serviciilor de sănătate pentru minim 1.000 persoane
  • cursuri de formare privind managementul resurselor umane pentru minim 1.000 persoane din instituții sanitare
  • programe de formare în materie de integritate pentru minim 3.000 persoane din instituțiile sanitare

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

0%, fără TVA

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și economie – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7, Investiția I.15

Obiectivul programului:

 1. a) Crearea unui „set de instrumente” pentru creșterea competențelor în materie de securitate cibernetică cu aplicabilitate în domeniile prioritare ale economiei și societății
 2. b) Dezvoltarea unui portofoliu de servicii de pregătire profesională în materie de securitate cibernetică specific pentru absolvenți și studenți

Beneficiari eligibili:

Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC)

Activități eligibile:

 • Dezvoltarea și evaluarea unui curriculum național de securitate cibernetică de către DNSC la nivel pre-universitar și universitar
 • Pregătirea în materie de securitate cibernetică a unui grup de 1.000 profesori anual, la nivel pre-universitar si universitar („train the trainer”), cu organizarea unui laborator specializat dedicat in fiecare județ, inclusiv în sectoarele Bucureștiului)
 • Acreditarea de furnizori de servicii de formare și pregătire profesională în materie de securitate cibernetică specific pentru absolvenți și studenți (din Romania si din UE), inclusiv derularea de programe pilot
 • Program național pentru analiza, revizuirea și documentarea nevoilor de competențe cibernetice și a consecințelor acestora asupra domeniilor prioritare ale economiei și societății
 • Evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică (operațional, tehnologie, competențe) pentru 1.000 de actori cheie economici și din administrația publică (inclusiv companii, IMM-uri, școli, spitale, organisme ale administrației publice centrale și locale)
 • Crearea si livrarea unui „set de instrumente si servicii guvernamentale” pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați

Valoarea grantului:

Maximum 25.000.000 euro fără TVA – finanțare PNRR

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Granturi pentru unitățile de învățământ pilot – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15, INVESTIȚIA 18

Obiectivul programului:

Susținerea pilotării unor intervenții educaționale inovative, a unor noi modele curriculare și de carieră didactică sau de management descentralizat

Beneficiari eligibili:

Unități de învățământ, individual sau în parteneriate

Pot aplica pentru finanțare toate unitățile din rețeaua națională de învățământ, publice sau private

Activități eligibile:

Inovare educațională sau de experimentare a unor măsuri individuale, specifice, pentru a testa abordări noi, inovative, de predare-învățare-evaluare, de dezvoltare a unui învățământ incluziv, de eficientizare a costurilor, de digitalizare sau de colaborare la nivel local.

Măsurile pilotate trebuie să aibă potențial de a îmbunătăți managementul școlar, performanțele elevilor, practicile de lucru în școli, starea de bine a participanților la procesul de educație, în general calitatea procesului didactic și trebuie să abordeze cel puțin două dintre următoarele priorități:

 • Managementul unității de învățământ, inclusiv finanțare alternativă
 • Elemente inovative la nivel de curriculum, plan-cadru, arii curriculare, programe școlare
 • Metode și standarde de evaluare a performanțelor elevilor
 • Metode de evaluare instituțională și asigurare a calității
 • Dezvoltarea carierei didactice

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 de euro pentru unitățile de învățământ care aplică individual și maximum 1.000.000 de euro pentru parteneriatele sau rețelele care implică mai multe unități de învățământ

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 9, INVESTIȚIA I.7

Obiectivul programului:

Creșterea vizibilității României la nivel internațional în domeniul cercetării și inovării

Beneficiari eligibili:

 • Organizații de cercetare-dezvoltare de drept public sau privat din România
 • Centre de Competență înființate prin Investiția 5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență pentru propuneri de proiecte în cadrul misiunilor Orizont Europa

Activități eligibile:

 • Cercetarea fundamentală (maximum 10% din bugetul solicitat)
 • Cercetarea industrială
 • Dezvoltarea experimentală
 • Studiile de fezabilitate
 • Activitățile de inovare

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7, INVESTIȚIA I1.

Obiectivul programului:

Realizarea infrastructurii Cloud-ului Guvernamental, folosind tehnologii de ultimă generație, cu un înalt grad de securitate cibernetică, eficiente din punct de vedere energetic, necesare asigurării găzduirii de sisteme informatice publice centrale și interoperabilității acestora, într-un mod unitar și standardizat

Beneficiari eligibili:

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR)

Servicul de Telecomunicații Speciale (STS)

Servicul Român de Informații (SRI)

Activități eligibile:

 1. Achiziția de servicii de implementare tehnica a Cloud-ului Guvernamental
 2. Achiziția de echipamente tehnologice si servicii/lucrări de amenajare spații pentru găzduirea infrastructurii IT de Cloud Guvernamental și racordarea la utilități (inclusiv avize, acorduri, autorizații, etc.), inclusiv instruire și formare
 3. Achiziția de echipamente IT&C și de securitate cibernetică, echipamente și instalații conexe necesare pentru dezvoltarea, funcționarea și operarea Cloud-ului Guvernamental, inclusiv servicii de instalare și punere în funcțiune (dacă nu sunt incluse în costul de achiziție al echipamentelor) inclusiv instruire și formare
 4. Achiziția de licențe și servicii software, aplicații specifice dezvoltării și funcționării și operării Cloud-ului Guvernamental (inclusiv dezvoltare/actualizare cod), inclusiv instruire și formare

Valoarea grantului:

Maximum 374.730.000 euro – finanțare PNRR, respectiv 1.866.155.400 lei

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare de pot găsi aici

 Back to top of page

Dezvoltarea programelor de mentorat Orizont Europa – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C9, INVESTIȚIA I6.

Obiectivul programului:

Susținerea financiară a cercetătorilor și a organizațiilor de cercetare-dezvoltare și inovare din România, prin acordarea de cupoane valorice (vouchere)

Beneficiari eligibili:

 • cercetători din organizații de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) publice sau private din România
 • organizațiile de cercetare-dezvoltare și inovare publice sau private din România, care au depus propuneri de proiecte lansate în Programul Orizont Europa și au trecut de etapa de eligibilitate
 • personal specializat în economie sau studii juridice din organizații de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) publice sau private din România, care în ultimii 5 ani au fost implicați într-un proiect Orizont 2020 sau Orizont Europa sau care vor fi implicați în scrierea de propuneri de proiecte Orizont Europa în următoarele 12 luni de la finalizarea stagiului de pregătire

Activități eligibile:

 • participare la scrierea de propuneri de proiect Orizont Europa;
 • participare la stagii în organizații CDI de succes din Uniunea Europeană
 • participare la cursuri de scriere de propuneri de proiect Orizont Europa și de management de proiecte Orizont Europa
 • participare la evenimente de brokeraj/matchmaking relevante european
 • utilizarea de servicii de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) ale Infrastructurii Luminii Extreme Fizic Nucleară (ELI-NP)

Toate activitățile eligibile trebuie să se desfășoare pe teritoriul Uniunii Europene

Valoarea grantului:

Maximum 10.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0%

Informații suplimentare se găsesc aici

 Back to top of page