Catalogul Surselor de Finanțare PNRR – Noiembrie 2023

 1. CARTEA DE IDENTITATE ELECTRONICĂ ȘI  SEMNĂTURA DIGITALĂ CALIFICATĂ – NOU!
 2. ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII LICEELOR CU PROFIL PREPONDERENT AGRICOL – NOU!
 3. SISTEME INTEGRATE DE COLECTARE SI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD – NOU!
 4. PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR (PNRAS) RUNDA A II-A – ȘCOLI MICI – NOU!
 5. PROGRAMUL PRIMA CONECTARE LA SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE – NOU!
 6. SCHEME DE FINANȚARE PENTRU BIBLIOTECI PENTRU A DEVENI HUB-URI DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR DIGITALE – NOU!
 7. Crearea de păduri urbane
 8.  Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea MS
 9.  Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și resurselor umane din sănătate
 10.  Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)
 11. Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere
 12.  Perfecționarea recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente
 13.  Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri – Păduri și protecția biodiversității
 14.  Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie
 15.  Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile
 16.  Schema De Minimis Pentru Accelerarea Digitalizării Producției Și Distribuției De Filme
 17.  FORMAREA PROFESIONIȘTILOR DIN EDUCAȚIA TIMPURIE – APEL NELANSAT -NOU!
 18.  SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS ÎN SCOPUL REFACERII POTENȚIALULUI FORESTIER – APEL NELANSAT -NOU!
 19.  SPRIJINIREA INVESTIȚIILOR ÎN ÎNTREGUL LANȚUL VALORIC AL CELULELOR ȘI PANOURILOR FOTOVOLTAICE – APEL NELANSAT – NOU!
 20.  SPRIJINIREA INVESTIȚIILOR ÎN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE (BATERII ) – APEL NELANSAT –    NOU!
 21.  Schemă de granturi pentru construcția de campusuri școlare rurale – Apel nelansat
 22. Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) runda a II-a – Apel nelansat
 23.  Asigurarea infrastructurii universitare – Apel nelansat
 24.  Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe – Apel nelansat
 25.  Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate – Apel nelansat
 26.  Digitalizarea managementului eticii universitare – Apel nelansat
 27.  Unități medicale mobile (caravane) – Apel nelansat
 28.  Granturi pentru unitățile de învățământ pilot – Apel nelansat
 29.  Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului  Orizont Europa – Apel nelansat
 30. Dezvoltarea programelor de mentorat Orizont Europa – Apel nelansat