Catalogul Surselor de Finanțare PNRR – Septembrie 2023

 1. Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea MS – NOU!
 2. Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și resurselor umane din sănătate-NOU!
 3. Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice-NOU!
 4. Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)-NOU!
 5. Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere
 6. Construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești ale viitorului
 7. Modernizarea infrastructurii universitare pentru un spațiu academic echitabil
 8. Perfecționarea recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente
 9. Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri – Păduri și protecția biodiversității
 10. Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie
 11. Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile
 12. Schema De Minimis Pentru Accelerarea Digitalizării Producției Și Distribuției De Filme– Apel nelansat – NOU!
 13. Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) Runda a II-a – Școli mici – Apel nelansat
 14. Crearea de păduri urbane – Apel nelansat
 15. Asigurarea infrastructurii universitare – Apel nelansat
 16. Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe – Apel nelansat
 17. Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate – Apel nelansat
 18. Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd – Apel nelansat
 19. Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate – Apel nelansat
 20. Digitalizarea managementului eticii universitare – Apel nelansat
 21. Unități medicale mobile (caravane) – Apel nelansat
 22. Granturi pentru unitățile de învățământ pilot – Apel nelansat
 23. Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa – Apel nelansat
 24. Dezvoltarea programelor de mentorat Orizont Europa – de verificat nu se deschide hyperlinkul  Apel nelansat