Catalogul Surselor de Finanțare Societăți Comerciale – August 2023

 1. Ține pasul – NOU!
 2. COMUNITĂȚI DE SENIORI – NOU!
 3. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații – NOU!
 4. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare I – Confederații – NOU!
 5. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban – NOU!
 6. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural – NOU!
 7. Stagii de practică pentru elevi – NOU!
 8. Stagii studenți – NOU!
 9. Programul CERV – Apel pentru promovarea implicării și participării cetățenilor
 10.  Programul național multianual INVESTALIM
 11. Programul ACCES 2023
 12. Schema de ajutor de minimis – Sprijin în vederea implementării proiectelor privind construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor
 13. Programul Rabla Clasic 2023
 14. Programul Rabla Plus 2023
 15. EIC Accelerator 2023
 16. Schema de minimis pentru incoming
 17. Programul RO – CULTURA
 18. Programul Erasmus+ 2023
 19. Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI)
 20. Ordonanță de Urgență prin care se instituie o schemă ce are ca obiectiv acordarea unui grant financiar operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate,  a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
 21. Programul IMM PROD
 22. Programul RURAL INVEST
 23. Programul GARANT CONSTRUCT
 24. Programul INNOVATION
 25. Programul IMM INVEST ROMANIA
 26. Subprogramul AGRO IMM INVEST
 27. Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
 28. Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
 29. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023
 30. Eficiență energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari – ORDINUL 279
 31. Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor – ORDINUL 280
 32. Transfer de cunoștințe – Apel nelansat – NOU!
 33. Investiții în condiționarea,depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole – Apel nelansat – NOU!
 34. Înființarea sistemului de irigații – Apel nelansat – NOU!
 35. Modernizarea infrastructurii de irigații – Apel nelansat – NOU!
 36. Investiții în sectorul zootehnic – Apel nelansat – NOU!
 37. Investiții în exploatații pomicole – Apel nelansat – NOU!
 38. Investiții tehnologice în IMM preformante – O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE PENTRU O ECONOMIE INTELIGENTĂ – Apel nelansat
 39. Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă – Apel nelansat
 40. Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi – Apel nelansat
 41. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – Apel nelansat
 42. Sprijin pentru implementarea SDL – Apel nelansat
 43. Programul Tranziție Justă – Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului – Componenta Investiții pentru dezvoltarea IMM – Apel nelansat
 44. Programul Tranziție Justă – Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului – Componenta Investiții pentru dezvoltarea IMM – Apel nelansat
 45. Programul național pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale – Apel nelansat
 46. AGRO-MEDIU ŞI CLIMĂ – Apel nelansat
 47. AGRICULTURA ECOLOGICĂ – Apel nelansat
 48. PLĂŢI PENTRU ZONE CARE SE CONFRUNTĂ CU CONSTRÂNGERI NATURALE SAU ALTE CONSTRÂNGERI SPECIFICE – Apel nelansat
 49. Schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile, în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare – Apel nelansat
 50. Schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare – Apel nelansat
 51. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei – Apel nelansat
 52. Hotărâre privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal – Apel nelansat
 53. Programul naţional multianual de microindustrializare – Apel nelansat
 54. Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – Apel nelansat
 55. Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat
 56. Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat