Catalogul Surselor de Finanțare Societăți Comerciale – Ianuarie 2024

 1. REGIUNEA CENTRU – SCALE UP PENTRU START-UP-URI ȘI MICROÎNTREPRINDERI – NOU!
 2. INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚII POMICOLE – NOU!
 3. INVESTIȚII ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC – NOU!
 4. ÎNFIINȚAREA SISTEMULUI DE IRIGAȚII – NOU!
 5. INVESTIȚII ÎN CONDIȚIONAREA,DEPOZITAREA ȘI PROCESAREA PRODUSELOR AGRICOLE ȘI POMICOLE – NOU!
 6. PROGRAMUL CERV – NOU!
 7. SPRIJINIREA INVESTIȚIILOR ÎN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE (BATERII) – NOU!
 8. Regiunea Centru – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă
 9. Regiunea Centru – Schemă de ajutor de stat și de minimis pentru investițiile din cadrul Intervenției 1.4.1 – Investiții tehnologice în IMM-uri
 10. Programul Tranziție Justă – Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului
 11. Fonduri disponibile pentru formarea profesională pri PS PAC 2027
 12. Fond de investiții pentru finanțarea startup-urilor din domeniul tehnologiei
 13. Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață
 14. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
 15. Programul Național Multianual de microindustrializare
 16. Finanțarea proiectelor care vizează sinergii cu acțiunile Orizont Europa și alte programe europene
 17. Ține pasul
 18. Hotărârea pentru acordarea sprijinului de urgență pentru fermierii din sectorul vegetal
 19. Stagii studenți
 20. Programul de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023 – 2024
 21. Stagii de practică pentru elevi
 22. Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere
 23. Perfecționarea recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente
 24. Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri – Păduri și protecția biodiversității
 25. Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile
 26. Programul Rabla Plus 2023
 27. Programul Rabla Clasic 2023
 28. PROIECTE ETAPIZATE DIN SECTORUL ENERGIEI – APEL NELANSAT – NOU!
 29. CREAREA UNEI REȚELE DE CENTRE DE ZI PENTRU COPIII EXPUȘI RISCULUI DE A FI SEPARAȚI DE FAMILIE – SESIUNEA II – APEL NELANSAT – NOU!
 30. DIGITALIZAREA SECTORULUI CULTURII SCRISE PRIN CREȘTEREA VOLUMULUI DE CARTE REALIZAT ÎN FORMAT ELECTRONIC ȘI MOBILIZAREA DE NOI AUDIENȚE PRIN UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DIGITALE – APEL NELANSAT – NOU!
 31. PROGRAMUL “CONSTRUCTPLUS” – APEL NELANSAT – NOU!
 32. SPRIJIN PENTRU ÎNTREPRINDERI NOU ÎNFIINȚATE INOVATOARE – APEL NELANSAT – NOU!
 33. Regiunea Centru – Trecerea de la idee la piața – sprijin pentru IMM – Apel nelansat
 34. Regiunea Centru – Platforma regională pilot de open-inovation în domeniul smart-city – Apel nelansat
 35. Regiunea Centru – Dezvoltarea capacităților private de CDI – Apel nelansat
 36. Programul Tranziție Justă Ghidul pentru sprijinirea tranziției forței de muncă – Apel nelansat
 37. Sprijinirea investițiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici, în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial – Apel nelansat
 38. Schema de ajutor de minimis destinată tranziției către economia circulară – Apel nelansat
 39. Subprogramul Parteneriate pentru Agenda Strategică Centre de Excelență – Apel nelansat
 40. Modernizarea infrastructurii de irigații – Apel nelansat
 41. Agro-mediu şi climă – Apel nelansat
 42. Sprijin pentru implementarea SDL – Apel nelansat
 43. Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului- Apel nelansat
 44. Programul național pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale – Apel nelansat
 45. Agricultura ecologică – Apel nelansat
 46. Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat
 47. Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat
 48. Încetarea temporară a activităților de pescuit în contextul urmărilor războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei – Apel nelansat
 49. Dezvoltarea infrastructurii pt managementul gunoiului de grajd și a altor deșeuri agricole compostabile – Apel nelansat
 50. Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate – Apel nelansat
 51. Schemă de ajutor de minimis în scopul refacerii potențialului forestier – Apel nelansat
 52. Sprijinirea investițiilor în întregul lanț valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice – Apel nelansat
 53. Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe – Apel nelansat