Catalogul Surselor de Finanțare Societăți Comerciale – Iulie 2023

 1. Programul CERV – Apel pentru promovarea implicării și participării cetățenilor – NOU!
 2. Programul național multianual INVESTALIM – NOU!
 3. Schemă de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor – NOU!
 4. Programul ACCES 2023 – NOU!
 5. Intervenţiile aferente sectorului apicol 2023
 6. Schema de ajutor de minimis – Sprijin în vederea implementării proiectelor privind construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor
 7. Programul Rabla Clasic 2023
 8. Programul Rabla Plus 2023
 9. EIC Accelerator 2023
 10. Schema de minimis pentru incoming
 11. Programul RO – CULTURA
 12. Programul Erasmus+ 2023
 13. Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI)
 14. Ordonanță de Urgență prin care se instituie o schemă ce are ca obiectiv acordarea unui grant financiar operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate,  a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
 15. Programul IMM PROD
 16. Programul RURAL INVEST
 17. Programul GARANT CONSTRUCT
 18. Programul INNOVATION
 19. Programul IMM INVEST ROMANIA
 20. Subprogramul AGRO IMM INVEST
 21. Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
 22. Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
 23. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023
 24. Eficiență energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari – ORDINUL 279
 25. Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor – ORDINUL 280
 26. Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi – Apel nelansat – Apel nelansat – NOU!
 27. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – Apel nelansat – NOU!
 28. Sprijin pentru implementarea SDL – Apel nelansat
 29. Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă – Apel nelansat
 30. Ține pasul – Apel nelansat
 31. Stagii de practică pentru elevi – Apel nelansat
 32. Stagii studenți – Apel nelansat
 33. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban – Apel nelansat
 34. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural – Apel nelansat
 35. Programul Tranziție Justă – Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului – Componenta Investiții pentru dezvoltarea IMM – Apel nelansat
 36. Programul Tranziție Justă – Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului – Componenta Investiții pentru dezvoltarea IMM – Apel nelansat
 37. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații – Apel nelansat
 38. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare I – Confederații – Apel nelansat
 39. COMUNITĂȚI DE SENIORI – Apel nelansat
 40. Investiții tehnologice în IMM preformante – O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE PENTRU O ECONOMIE INTELIGENTĂ – Apel nelansat
 41. Programul național pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale – Apel nelansat
 42. AGRO-MEDIU ŞI CLIMĂ – Apel nelansat
 43. AGRICULTURA ECOLOGICĂ – Apel nelansat
 44. PLĂŢI PENTRU ZONE CARE SE CONFRUNTĂ CU CONSTRÂNGERI NATURALE SAU ALTE CONSTRÂNGERI SPECIFICE – Apel nelansat
 45. Schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile, în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare – Apel nelansat
 46. Schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare – Apel nelansat
 47. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei – Apel nelansat
 48. Hotărâre privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal – Apel nelansat
 49. Programul naţional multianual de microindustrializare – Apel nelansat
 50. Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – Apel nelansat
 51. Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat
 52. Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat