Catalogul Surselor de Finanțare Societăți Comerciale – Iunie 2024

 1. PROGRAMUL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE – COMPETENȚE DIGITALE PENTRU PIAȚA MUNCII – NOU!
 2. PROGRAMUL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE – SPRIJIN PENTRU STIMULAREA OCUPĂRII PRIN FURNIZAREA DE MĂSURI ACTIVE ÎN PACHETE DE SERVICII INTEGRATE – NOU!
 3. PIDS – SERVICII COMUNITARE PENTRU COPII ȘI FAMILII IN VEDEREA PREVENIRII SEPARĂRII ȘI SUSȚINEREA REINTEGRĂRII – NOU!
 4. Programul ELECTRIC UP 2
 5. Planul Național de Redresare și Reziliență – Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe
 6. PNRR – Pedagogie digitală pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar
 7. Ministerul Energiei – Fondul pentru Modernizare Program-cheie nr.1 – Sprijinirea investițiilor în noi capacități de pr. energie electrică din surse regenerabile pt autoconsum
 8. Ministerul Energiei – Fondul pentru Modernizare Sprijinirea investițiilor în noi capacități de pr. energie electrică din surse regenerabile pt societăți și regii autonome
 9. Ministerul Finanțelor – Instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională
 10. PIDS – Sprijin pentru autoritățile publice locale in vederea gestionării situației așezărilor informale și asigurarea de locuințe sociale pentru persoanele vulnerabile cu accent pe persoanele provenite din așezările informale
 11. Planul Național de Redresare și Reziliență – Fabrici de reciclare
 12. Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de șanse- Programul Guvernamental Family Start
 13. EaSI – Ocuparea forței de muncă și inovarea socială – Acțiuni de dezvoltare a serviciilor de informații     privind performanța de impact
 14. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Modernizarea infrastructurii de irigații
 15. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Schemă de ajutor de stat pentru sectorul creșterii animalelor
 16. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare – Digitalizarea sectorului culturii scrise prin creșterea volumului de carte realizat în format electronic și mobilizarea de noi audiențe prin utilizarea instrumentelor digitale
 17. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovinelor de carne și al bubalinelor
 18. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin și avicol
 19. Regiunea Centru – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă
 20. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Înființarea sistemului de irigații
 21. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare – Finanțarea proiectelor care vizează sinergii cu acțiunile Orizont Europa și alte programe europene
 22. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Hotărârea pentru acordarea sprijinului de urgență pentru fermierii din sectorul vegetal
 23. Planul Național de Redresare și Reziliență – Perfecționarea recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente
 24. Planul Național de Redresare și Reziliență – Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri – Păduri și protecția biodiversității
 25. Planul Național de Redresare și Reziliență – Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile
 26. Administrația Fondului pentru Mediu – Programul Rabla Plus 2024
 27. Administrația Fondului pentru Mediu – Programul Rabla Clasic 2024
 28. PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ – APELUL PENTRU IDEI DE PROIECTE –  APEL NELANSAT – NOU!
 29. PEO – START UP NATION ROMÂNIA – APEL NELANSAT – NOU!
 30. PEO TINERI ANTREPRENORI PRIN START UP NATION 2024 – APEL NELANSAT – NOU!
 31. MEAT FINANȚĂRI PENTRU PROIECTELE DE INVESTIȚII PRIVATE DIN STAȚIUNILE BALNEARE ȘI BALNEOCLIMATERICE – APEL NELANSAT -NOU!
 32. PNRR SCHEMA DE GRANTURI SUB FORMĂ DE BONURI VALORICE PENTRU IMBUNĂTĂȚIREA EFICIEȚEI ENERGETICE A GOSPODĂRIILOR – APEL NELANSAT -NOU!
 33. Regiunea Centru Incubatoare și acceleratoare de afaceri – Apel nelansat
 34. PNRR Investiții în capacități de producție a energiei din biogaz pe bază de gunoi de grajd – Apel nelansat
 35. PEO Diversificarea și flexibilizarea serviciilor de suport socio-educațional în îngrijire și educație timpurie a copiilor – Apel nelansat
 36. PEO Măsuri active de ocupare pentru tineri, inclusiv pentru tineri NEET – Apel nelansat
 37. PCIDIF Digitalizarea culturii scrise prin creșterea volumului de carte realizat in format electronic – Apel nelansat
 38. Regiunea Centru Trecerea de la idee la piața – Sprijin pentru IMM – Apel nelansat
 39. Programul Educație și Ocupare – Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții – Apel nelansat
 40. Regiunea Centru – Participarea IMM și organizațiilor de CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare – Apel nelansat
 41. Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului – Programul Femeia antreprenor – Apel nelansat
 42. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare – Sprijin pentru proiecte de CDI pentru consorții tematice între parteneri publici-privați – Apel nelansat
 43. Programul Incluziune și Demnitate Socială – Centre multifuncționale , centre cu dotări sportive și culturale pentru copii – Apel nelansat
 44. Planul Național de Redresare și Reziliență – Listarea la bursă a întreprinderilor – Apelul II – Apel nelansat
 45. Regiunea Centru – Platforma regională pilot de open-inovation în domeniul smart-city – Apel nelansat
 46. Regiunea Centru – Dezvoltarea capacităților private de CDI – Apel nelansat
 47. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare – Sprijin pentru întreprinderi nou înființate inovatoare – Apel nelansat
 48. Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului – Schema de ajutor de minimis destinată tranziției către economia circulară – Apel nelansat
 49. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Agro-mediu şi climă – Apel nelansat
 50. Programul de Acvacultură și Pescuit – Sprijin pentru implementarea SDL – Apel nelansat
 51. Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului – Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului – Apel nelansat
 52. Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului – Programul național pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale – Apel nelansat
 53. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Agricultura ecologică – Apel nelansat
 54. Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime – Încetarea temporară a activităților de pescuit în contextul urmărilor războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei – Apel nelansat
 55. Planul Național de Redresare și Reziliență – Schemă de ajutor de minimis în scopul refacerii potențialului forestier – Apel nelansat