Catalogul Surselor de Finanțare Societăți Comerciale – Mai 2023

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.
Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților.
 1. Sprijin de urgență pentru producătorii agricoli din sectorul cereale – NOU!
 2. Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională – NOU!
 3. AFCN – Apel de finanțare a proiectelor editoriale 2023 – NOU!
 4. Programul TRACE – NOU!
 5. Programul Lumea prin Culoare și Sunet – NOU!
 6. Intervenţiile aferente sectorului apicol 2023 – NOU!
 7. Sprijin pregătitor – NOU!
 8. Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum – NOU!
 9. Programul de susținere a producției de usturoi – NOU!
 10. Schema de ajutor de minimis – Sprijin în vederea implementării proiectelor privind construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor
 11. Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor
 12. Programul Rabla Clasic 2023
 13. Programul Rabla Plus 2023
 14. Programul Interreg Europe
 15. EIC Accelerator 2023
 16. Schema de minimis pentru incoming
 17. Programul RO – CULTURA
 18. Programul Erasmus+ 2023
 19. Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI)
 20. Ordonanță de Urgență prin care se instituie o schemă ce are ca obiectiv acordarea unui grant financiar operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate, a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
 21. Programul IMM PROD
 22. Programul RURAL INVEST
 23. Programul GARANT CONSTRUCT
 24. Programul INNOVATION
 25. Programul IMM INVEST ROMANIA
 26. Subprogramul AGRO IMM INVEST
 27. Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
 28. Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
 29. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023
 30. Eficiență energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari – ORDINUL 279
 31. Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor – ORDINUL 280
 32. Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă – Apel nelansat – NOU!
 33. Ține pasul – Apel nelansat – NOU!
 34. Stagii de practică pentru elevi – Apel nelansat – NOU!
 35. Stagii studenți – Apel nelansat – NOU!
 36. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban – Apel nelansat – NOU!
 37. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural – Apel nelansat – NOU! – Apel nelansat – NOU!
 38. Programul Tranziție Justă – Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului – Componenta Investiții pentru dezvoltarea IMM – Apel nelansat – NOU!
 39. Programul Tranziție Justă – Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului – Componenta Investiții pentru dezvoltarea IMM – Apel nelansat – NOU!
 40. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații – Apel nelansat – NOU!
 41. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare I – Confederații – Apel nelansat – NOU!
 42. COMUNITĂȚI DE SENIORI – Apel nelansat- NOU!
 43. Investiții tehnologice în IMM preformante – O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE PENTRU O ECONOMIE INTELIGENTĂ – Apel nelansat
 44. Programul național pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale – Apel nelansat
 45. AGRO-MEDIU ŞI CLIMĂ – Apel nelansat
 46. AGRICULTURA ECOLOGICĂ – Apel nelansat
 47. PLĂŢI PENTRU ZONE CARE SE CONFRUNTĂ CU CONSTRÂNGERI NATURALE SAU ALTE CONSTRÂNGERI SPECIFICE – Apel nelansat
 48. Schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile, în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare – Apel nelansat
 49. Schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare – Apel nelansat
 50. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei – Apel nelansat
 51. Hotărâre privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal – Apel nelansat
 52. Programul naţional multianual de microindustrializare – Apel nelansat
 53. Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – Apel nelansat
 54. Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat
 55. Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat

 Back to top of page

Sprijin de urgență pentru producătorii agricoli din sectorul cereale –NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Obiectivul programului:

Acordarea unei măsuri de sprijin de urgență pentru producătorii agricoli din sectorul cereale

Beneficiari eligibili:

 • producători agricoli persoane fizice
 • producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale
 • producători agricoli persoane juridice

Activități eligibile:

 • Compensarea cheltuielilor angajate de producătorii agricoli din sectorul cereale pentru depozitarea în spații de depozitare pentru produse agricole proprii sau depozitarea în custodie la terți, a cantităților de grâu obținute din producția proprie a anului 2022 și înregistrate în aceste spații la data de 01.02.2023

Valoarea grantului:

Buget total: 20.100.000 euro

Cuantumul unitar al grantului se exprimă în lei/tonă și se calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin raportarea sumelor prevăzute la cantitățile totale depozitate stabilite și comunicate ca fiind eligibile la plată după verificarea solicitărilor

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

11 mai 2023

Plățile sumelor reprezentând grantul se efectuează până la data de 30 septembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională –NOU!

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Producerea energiei electrice

Solicitanți eligibili:

Persoane fizice

Unități de cult

Activități eligibile:

 • realizare sistemul de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, surplusul de energie fiind preluat în reţeaua naţională de distribuţie
 • instalare sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kW
 • panouri fotovoltaice – cu o putere însumată instalată de minimum 3kWp
 • invertor/invertoare – putere instalată – minimum 3,0 kW
 • structura de susţinere a sistemului – capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată
 • tablou electric alternativ – pentru racordul la instalaţia existentă
 • stocare informaţii privind cantitatea de energie electrică produsă, pe o perioadă de cel puţin 1 an de la data emiterii certificatului de racordare
 • colectare de la distanţă a informaţiilor, precum şi transmiterea acestora printr-un sistem de comunicare open source
 • compatibilitatea cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API
 • panourile fotovoltaice trebuie să respecte standardele obligatorii – SREN/IEC 61215 şi SREN/IEC 61730, să aibă garanţie – minimum 10 ani, să aibă garanţie privind deprecierea puterii – peste 90% în 10 ani şi peste 80% în 25 de ani
 • invertorul, care poate fi şi hibrid, trebuie să respecte standardul obligatoriu – SREN/IEC 62109

Valoarea grantului: 20.000 lei

Contribuția beneficiarului: 10%

Termen limită:

26 mai 2023, ora 23:59

Informații suplimentare se pot găsi aici    

 Back to top of page

AFCN – Apel de finanțare a proiectelor editoriale 2023 –NOU!

Finanțator:

Administrația Fondului Cultural Național

Obiectivul programului:

Sprijinirea proiectelor editoriale

Beneficiari eligibili:

 • Edituri şi redacții de publicații culturale
 • Persoane juridice de drept privat care desfăşoară activități editoriale (ex.: organizații nonguvernamentale, societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ș.a.)
 • Persoane juridice de drept public (Instituții publice care derulează proiecte editoriale)

Activități eligibile:

Carte

 • Promovarea limbajelor literare originale/inovatoare și a literaturii de debut
 • Susținerea temelor artistice și/sau interdisciplinare
 • Lucrări de non-ficțiune legate de cercetare și/sau educație

Reviste și publicații culturale

 • Susținerea multiculturalității
 • Promovarea abordărilor pluridisciplinare
 • Continuitatea în susținerea conținutului cultural

Poezie

 • Promovarea limbajelor literare originale/inovatoare și a debutului
 • Promovarea textelor pentru copii
 • Antologii

Valoarea grantului:

Carte – Maximum 60.000 lei

Reviste și publicații culturale – Maximum 40.000 lei

Ediții de poezie – Maximum 35.000 lei

Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%

Termen limită:

31 mai 2023, ora ora 24:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Programul TRACE – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană

Obiectivul programului:

Furnizarea de servicii de sustenabilitate, cum ar fi strategii, formare, activități și instrumente pentru IMM-urile din turism care doresc să își inoveze modelele de afaceri și să își consolideze performanța din perspectiva sustenabilității și a circularității

Beneficiari eligibili:

IMM-uri din sectorul turism și din sectorul cultural (arte, divertisment, recreere), dacă pot demonstra că activitatea lor are legătură cu sectorul turismului

Activități eligibile:

Implementarea Planurilor de durabilitate de către IMM din sectorul turism, preferabil din următoarele categorii:

 • 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare
 • 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe si perioade de scurtă durată
 • 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
 • 5610 – Restaurante
 • 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor
 • 7710 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule
 • 7721 – Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv

Valoarea grantului:

Maximum 7.200 euro

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

30 iunie 2023, 17:00 CET

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Programul Lumea prin Culoare și Sunet –NOU!

Finanțator:

Fundația Orange

Obiectivul programului:

Sprijinirea persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau auz într-o societate ce le oferă oportunități concrete pentru a-și atinge potențialul și a avea o viață autonomă

Beneficiari eligibili:

 • Organizații neguvernamentale (asociații, fundații sau federații)
 • Instituții educaționale
 • Instituții culturale

Activități eligibile:

Proiecte în domeniul:

 • Educației și angajabilității
 • Accesibilității și mobilității în spații publice
 • Culturii și participării la viața comunității

Vor avea prioritate proiectele cu impact și rezultate clare, cu o componentă digitală, inițiativele sustenabile și care propun soluții inovatoare de incluziune, cu acoperire naţională sau cu un număr cât mai mare de beneficiari.

Valoarea grantului:

 • Maximum 485.000 RON,  exclusiv pentru proiecte propuse în parteneriat de către mai multe organizații
 • Maximum 125.000 RON pentru proiecte depuse de o singură entitate

Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%

Termen limită:

26 mai 2023, ora 17.00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Intervenţiile aferente sectorului apicol 2023 –NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Obiectivul programului:

Sprijinul activității apicole în anul 2023

Beneficiari eligibili:

Apicultori şi organizaţii de apicultori

Activități eligibile:

Intervenții apicole pentru formele asociative

 • Servicii de consiliere, asistenţă tehnică, formare, informare şi schimb de bune practici, inclusiv prin colaborarea în reţea, pentru apicultori şi pentru organizaţiile de apicultori, compusă din:
  • „consultanță în apicultură”
  • „organizare de cursuri de perfecţionare în apicultură”
 • Promovare, comunicare şi marketing, inclusiv acţiuni de monitorizare a pieţei şi activităţi care vizează în special sensibilizarea consumatorilor în privinţa calităţii produselor apicole
 • Achiziţia de către formele asociative legal constituite de echipament pentru procesarea cerii în vederea obţinerii fagurilor artificiali, precum şi achiziţia de echipament pentru ambalarea mierii, compusă din:
  • „Achiziţia de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii în vederea obținerii fagurilor artificiali”
  • „Achiziţia de către formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii”

Intervenții apicole pentru apicultori

 • Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei, din care achiziţie de medicamente
 • Raţionalizarea transhumanţei compusă din:
  • „Achiziţionarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral”
  • „Achiziţionarea de accesorii apicole”
  • „Achiziţionarea de unelte apicole și echipamente de protecţie”
  • „Achiziționarea de vehicule tractabile, respectiv remorci apicole, precum și echipamente de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral”
 • Repopularea stupilor din Uniune, inclusiv ameliorarea albinelor, compusă din:
  • „achiziţionarea mătci și/sau familii de albine”
  • „achiziționarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare”
 • Acţiuni de sprijinire a laboratoarelor de analiză a produselor apicole, a pierderilor de albine sau a scăderii productivităţii, precum şi a substanţelor cu potenţial toxic pentru albine

Valoarea grantului:

Variabilă

Buget total: 12.163.260 euro

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

4 august 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Sprijin pregătitor – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Național de Dezvoltare Rurală, submăsura 19.1

Obiectivul programului:

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală în teritoriul vizat de parteneriat

Beneficiari eligibili:

 • parteneriat existent autorizat conform OG 26/2000, cu modificările și completările ulterioare
 • parteneriat nou – fără personalitate juridică

Activități eligibile:

 • Capitolul 1: consultare, animare și grupuri de lucru în vederea elaborării SDL, inclusiv costurile de personal pentru aceste activități
 • Capitolul 2: consultanță tehnică și financiară în vederea elaborării SDL, inclusiv costuri de personal, achiziția de informații, date necesare elaborării SDL și studii ale zonei

Valoarea grantului:

Maximum 30.000 euro

 • Costurile pentru animare: 0,22 Euro/locuitor și nu va depăși 15.000 Euro. Pentru parteneriatul cu o populație mai mare sau egală cu 150.000 locuitori valoarea sprijinului va fi de 15.000 euro.
 • Elaborare strategie: max. 15.000 de euro, indiferent de mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL.

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

31 mai 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum –NOU!

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Acordarea unui sprijin pentru susținerea producției de cartof de consum

Beneficiari eligibili:

 • producătorii agricoli persoane fizice
 • producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale
 • producătorii agricoli societăți agricole
 • producătorii agricoli persoane juridice

Activități eligibile:

 • să utilizeze o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv
 • să obțină o producție de minimum 15 tone/ha de pe suprafața înscrisă în program, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 17 noiembrie a anului de cerere
 • să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum, în anul 2023
 • să facă dovada producției minime realizate prin documente justificative, în funcție de forma de organizare, respectiv: copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică / factura / fila/filele din carnetul de comercializare

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

19 mai 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Programul de susținere a producției de usturoi –NOU!

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Producția calitativă și cantitativă de usturoi românesc pentru consum

Beneficiari eligibili:

Producători agricoli persoane fizice, producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, producători agricoli persoane juridice

Activități eligibile:

 • Utilizarea unei suprafețe cultivate cu usturoi de minim 3.000 mp și obținerea unei producții de minim 3 kg usturoi/10 mp
 • Depunerea cererilor până la data de 31 mai inclusiv, iar valorificarea producției se va face în perioada 1 iunie – 21 noiembrie inclusiv
 • Documentele justificative, respectiv copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factura/fila/filele din carnetul de comercializare, se vor depune până la data de 29 noiembrie inclusiv

Valoarea grantului:

3.000 euro/ha și se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

31 mai 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Schema de ajutor de minimis – Sprijin în vederea implementării proiectelor privind construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor

Finanțator:

Fondul pentru mediu

Obiectivul programului:

Sprijinirea operatorilor economici în vederea realizării de lucrări pregătitoare necesare investiţiilor

Beneficiari eligibili:

Operatori economici autorizați să desfășoare cel puţin una dintre activităţile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:

 • 3821 – tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
 • 3822 – tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
 • 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate
 • 3831 – demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
 • 3811 – colectarea deşeurilor nepericuloase
 • 3812 – colectarea deşeurilor periculoase

Activități eligibile:

Proiectare, studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții, proiectul tehnic și alte documentații tehnico-economice, plata arhitecților, a inginerilor, asistență tehnică (inclusiv plata consultanților, dar exceptând organizarea procedurilor de achiziție) și organizare de șantier, taxe legale pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare, informare și publicitate

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

Finanțator:

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)

Obiectivul programului:

Plăți pentru angajamente de silvomediu

Beneficiari eligibili:

Proprietari (inclusiv UAT) de păduri din fondul forestier național

Activități eligibile:

 • Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște, pentru care beneficiarul primește 38 euro/an/ha pentru întreaga suprafață inclusă în angajament;
 • Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care beneficiarul primește 137 euro/an/ha pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2 (acest pachet poate fi accesat numai împreună cu Pachetul 1).

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

9 iunie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Programul Rabla Clasic 2023

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Stimulare a înnoirii Parcului auto național

Beneficiari eligibili:

Persoane fizice

Persoane juridice

UAT-uri

Instituții publice

Activități eligibile:

Achiziţionarea autoturismelor noi cu tehnologii nepoluante care oferă o alternativă mai ecologică, economică și convenabilă pentru transport, în special în contextul în care se dorește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a dependenței de combustibili fosili

Valoarea grantului:

Prima de casare: 7.000 lei, respectiv 10.000 lei în cazul predării a 2 autovehicule uzate – pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 155 g CO_2/km în sistem WLTP.

Ecobonusuri:

 • 1.500 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu sistem de propulsie de maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP
 • 1.500 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu motorizare GPL/GNC
 • 3.000 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu sistem de propulsie hibrid
 • 1.500 lei pentru fiecare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani și/sau cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară

7000 de lei primă de casare pentru motociclete noi cu sistem de propulsie maximum 120 g CO_2/km în sistem WMTC – se casează autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 7.000 lei și posibile ecobonusuri:

 • 1.500 lei pentru autovehiculul nou motocicletă cu generare maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC
 • 1.500 lei pentru casare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani și/sau norma de poluare Euro 3 sau inferioară

Instituțiile publice și UAT pot beneficia de prima de casare de 7.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, fără să predea autovehiculul uzat. Pentru două autovehicule uzate de prima de casare se ridică la 10.000 lei.

Valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Clasic este de 120 de zile de la data emiterii, timp în care beneficiarii vor derula toate procedurile specifice de achiziție a autovehiculului nou.

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

20 septembrie 2024

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Programul Rabla Plus 2023

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic

Beneficiari eligibili:

Persoane fizice

Persoane juridice

UAT-uri

Instituții publice

Activități eligibile:

Ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul nou pentru cel puţin unui autovehicul uzat. Se pot preda maximum două autovehicule uzate.

Valoarea grantului:

 • 51. 000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, excepție motocicleta cu generare de 80 g CO2/km în sistem WLTP pentru un autovehicul uzat
 • 54. 000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate
 • 1.500 lei ecobonus pentru fiecare autovehicul de 15 ani și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară casat

Ecotichetul se acordă pentru autovehicul electric a cărui valoare nu depășește suma de 75.000 euro, cu TVA inclus

Instituțiile publice și UAT beneficiază de ecotichet de 120.000 lei pentru autovehicul nou, fără să predea un autovehicul uzat.

Ecotichetul pentru o motocicletă electrică este 26.000 lei, se poate adăuga ecobonus de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul de cel puțin 15 ani și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Plus: 120 de zile de la data emiterii

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

20 septembrie 2024

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Programul Interreg Europe

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea implementării politicilor de dezvoltare regională, inclusiv a programelor din obiectivul Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică, prin promovarea schimbului de experiență, abordărilor inovatoare și consolidarea capacităților în legătură cu identificarea, diseminarea și transferul de bune practici în rândul actorilor din politica regională

Beneficiari eligibili:

 • Autoritățile publice
 • Organisme de drept public

Activități eligibile:

 • Proiecte de cooperare interregională
 • Platforma de învățare a politicilor

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

2%

Termen limită:

9 iunie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

EIC Accelerator 2023

Finanțator:

Comisia Europeană, prin programul Orizont Europa

Specificații:

EIC primește candidaturi de la inovatori din toate statele membre ale UE și din țările asociate la programul Orizont Europa. Sunt binevenite, în special, candidaturile din partea startup-urilor și a IMM-urilor cu femei CEO. Companiile selectate beneficiază de coaching, mentorat, acces la investitori și corporații etc.

Criterii de eligibilitate:

 • singură companie clasificată ca IMM și stabilită într-un stat membru/într-o țară asociată;
 • companie unică clasificată ca întreprindere mică cu capitalizare medie (până la 499 de angajați), dintr-un stat membru/țară asociată, dar propunerea poate fi doar în scopuri de extindere rapidă;
 • una sau mai multe persoane fizice (inclusiv antreprenori individuali) sau persoane juridice:
 • dintr-un stat membru/țară asociată care înființează un IMM/o întreprindere mică cu capitalizare medie, într-un stat membru sau într-o țară asociată până la momentul semnării contractului EIC Accelerator sau dacă se acordă doar capitalul propriu, cel mai târziu, când se convine asupra componentei de investiții;
 • intenționează să investească într-un IMM/într-o întreprindere mică cu capitalizare medie într-un stat membru/țară asociată și care poate depune o cerere în numele acelei întrepreinderi, cu condiția să existe un acord prealabil cu compania. Contractul va fi semnat numai cu firma beneficiară;
 • dintr-o țară terță neasociată care intenționează să înființeze un IMM (inclusiv start-up-uri)/să mute un IMM existent într-un stat membru/țară asociată. Compania trebuie să dovedească stabilirea efectivă într-un stat membru/țară asociată în momentul depunerii propunerii complete. 

Beneficiari eligibili:

 • start-up-uri și IMM-uri (inclusiv spin-outs);
 • persoane fizice (care intenționează să lanseze un start-up/IMM);
 • întreprinderi mici cu capitalizare medie (mai puțin de 499 de angajați).

Sunt binevenite, în special, cererile din partea start-up-urilor și IMM-urilor ce au femei drept director general.

Valoarea grantului:

Bugetul total indicativ:1135,7 milioane euro, din care 409,3 milioane euro Next Generation EU

 • 611,7 milioane euro pentru Accelerator Open;
 • 523,5 milioane euro pentru Accelerator Challenges.

Contribuția beneficiarului:

 • grant pentru dezvoltarea tehnologiei – până la 2,5 milioane euro;
 • investiții pentru extindere și alte activități – de la 0,5 milioane de euro până la 15 milioane euro.

Termen limită:

 • 11 ianuarie 2023;
 • 22 martie 2023;
 • 7 iunie 2023;
 • 4 octombrie 2023.

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Schema de minimis pentru incoming

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Atragerea unui număr cât mai mare de turiști de peste hotare

Beneficiari eligibili:

Operatorii economici

Activități eligibile:

 • 40 euro pentru fiecare turist străin care a achiziționat și plătit, în anul anterior depunerii, printr-o agenție organizatoare de turism de incoming în România, direct sau printr-un partener extern, un sejur turistic sau circuit de cel puțin 4 nopți de cazare în România
 • Suplimentar 2 euro pentru fiecare noapte petrecută în plus, peste cele 4, în cadrul aceluiași sejur sau circuit turistic

Operatorii economici vor depune trimestrial contractele cu partenerii externi care să indice numărul de turiști străini, contractele directe cu turiștii străini, voucherul eliberat de către agenție, semnat și ștampilat de către unitatea de cazare, precum și dovada prestării serviciilor de cazare de către unitatea de cazare și numărul turiștilor, după cum urmează:

 • pentru trimestrul I până la data de 1 mai;
 • pentru trimestrul II până la data de 1 august;
 • pentru trimestrul III până la data de 1 noiembrie;
 • pentru trimestrul IV până la data de 1 februarie a anului următor.

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Programul RO – CULTURA

Finanțator:

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Obiectivul programului:

Întărirea cooperării bilaterale între artiști din România și Statele Donatoare, (1-4 săptămâni) în România sau unul dintre Statele Donatoare.

Beneficiari eligibili:

Entități private, comerciale sau necomerciale sau ONG înființate ca persoane juridice în România sau în unul dintre Statele Donatoare

Activități eligibile:

Colaborarea artiștilor la o nouă creație artistică într-un spațiu de cooperare stabilit de comun acord

Domeniile artistice eligibile

 • arte performative
 • arte vizuale
 • muzică
 • literatură
 • abordări interdisciplinare

Valoarea grantului:

Artiști români/ucraineni care se deplasează în Statele Donatoare

În funcție de perioadă: 1250 EUR/1 săptămână – 4000 EUR/4 săptămâni.

Sumă acordată:

 • În Norvegia – 600 euro;
 • În Islanda – 900 euro;
 • În Liechtenstein – 500 euro.

Artiști din Statele Donatoare care se deplasează în România

În funcție de perioadă: 750 EUR/1 săptămână – 3000 EUR/ 4 săptămâni.

Suma acordată: În România – 800 euro.

Contribuția beneficiarului:

 

Termen limită:

30 septembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Programul Erasmus+ 2023

Finanțator:

Uniunea Europeană

Obiectivul programului:

Sprijinirea, prin învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă de calitate, la coeziunea socială, la stimularea inovării și la consolidarea identității europene și a cetățeniei active

Beneficiari eligibili:

Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului

Activități eligibile:

 1. Acțiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării:
 • Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării și tineretului
 • Activități de tineret
 • Acțiunea pentru incluziune DiscoverEU
 • Schimburi virtuale în domeniul învățământului superior și al tineretului
 • Mobilitatea personalului în domeniul sportului
 1. Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperarea între organizații și instituții
 • Parteneriate pentru cooperare:
 • Parteneriate de cooperare
 • Parteneriate la scară mică
 • Parteneriate pentru excelență:
 • Centre de excelență profesională
 • Acțiunea Erasmus Mundus
 • Parteneriate pentru inovare:
 • Alianțe pentru inovare
 • Proiecte orientate spre viitor (1) JO L 189, 28.5.2021, p. 1. C 444/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 23.11.2022
 • Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale, al tineretului și al sportului
 • Evenimente sportive europene non-profit
 1. Acțiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare
 • Tineretul european împreună
 1. Acțiunile Jean Monnet:
 • Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior
 • Acțiunea Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

 • Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățări: februarie 2023 – aprilie 2023 
 • Acțiunea-cheie 2: Cooperarea între organizații și instituții: februarie 2023 – octombrie 2023
 • Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare: februarie 2023 – martie 2023
 • Acțiunile Jean Monnet: 14 februarie 2023, ora 17:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI)

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de răspândirea virusului SARS-CoV-2, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:

 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală
 • ONG înscrise în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. ONG poate sa aibă sau nu activitate economică
 • Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 cu activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 2 la Schemă care a fost înființată și a desfășurat activitate cu conținut și caracter cultural în domeniile culturale înainte de 01.01.2020

Activități eligibile:

Solicitantul desfășoară activitate cu caracter și conținut cultural în România în oricare din domeniile culturale (sau conexe) cuprinse în prezenta Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită:

30 iunie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Ordonanță de Urgență prin care se instituie o schemă ce are ca obiectiv acordarea unui grant financiar operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate,  a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Acordarea unui grant financiar operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate,  a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

Beneficiari eligibili:

Operatori economici

Activități eligibile:

 • Constituirea unor stocuri materie primă pentru procesare, astfel:

14.280 tone de grâu, sau 14.280 tone porumb, sau 9.615 tone de floarea-soarelui, sau 10.000 tone lapte crud materie primă, sau pentru obținerea de furaje combinate 15.600 tone constituite din grâu și/sau orz și/sau porumb și/sau soia și/sau rapiță

Valoarea grantului:

500.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Programul IMM PROD

Finanțator:

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/18.III.2022

Obiectivul programului:

Acordare de garanții guvernamentale pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri

Solicitanți eligibili:

 • IMM-uri din sectorul de producție, inclusiv start-upuri:
 • IMM-uri care își diversifică activitatea într-un sector productiv, inclusiv start-upuri
 • Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale care își desfășoară activitatea sau optează pentru reconversia activității către producție
 • Forme de organizare a profesiilor liberale cu activități de producție din zona urbană

Activități eligibile:

 • achiziție de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție
 • achiziție/amenajare terenuri și achiziție/construcție hale destinate producției
 • achiziție echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare
 • achiziție echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiență energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare
 • finanțare capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale și mărfuri (în cazul companiilor producătoare care dețin propriile lanțuri de distribuție) și a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producție

Valoarea grantului:

Bugetul este de 268.544.792 lei, pentru un număr de 2.550 de beneficiari

Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%

Termen limită:

31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Programul RURAL INVEST

Finanțator:

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii 

Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/18.III.2022

Obiectivul programului:

Garanții guvernamentale IMM-urilor care localizează producția în mediul rural și urban mic pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone

Solicitanți eligibili:

Entități cu activitate în producție/de producție în mediul rural și urban mic (IMM, start-upuri, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, întreprinzătorii debutanți în afaceri cu activitatea în producție, profesii liberale care pot desfășura activități productive)

Activități eligibile:

 • achiziție terenuri agricole/achiziție părți sociale ale întreprinderilor din domeniul agriculturii pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare
 • dotare/retehnologizare și automatizare
 • aliniere la obiective de mediu care să genereze eficiență și independență energetică
 • refinanțare credite de investiții și/sau credite pentru capital de lucru
 • adeverințe de depozitare pentru producătorii de cereale
 • agricultură, industrie alimentară, piscicultură și acvacultură

Valoarea grantului:

Bugetul este de 530.583.333 lei, pentru un număr estimat de 4.286 de beneficiari

Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%

Termen limită:

31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Programul GARANT CONSTRUCT

Finanțator:

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/18.III.2022

Obiectivul programului:

Acordare garanții guvernamentale până la 90% din valoarea finanțărilor, IMM-urilor din sectorul construcțiilor pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor, pentru firme implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu

Solicitanți eligibili:

IMM, inclusiv start-up care desfășoară/diversifică activitatea în domeniul construcțiilor

Activități eligibile:

 • achiziție echipamente/utilaje de construcții, logistică industrială inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții
 • construcție/achiziție/amenajare hale pentru uz propriu, demarare activități noi în sectorul construcții
 • achiziți echipamente, softuri, consultanță pentru transformare digitală a IMM-urilor care derulează contracte în sectorul construcții
 • achiziție echipamente pentru alinierea la obiectivele de mediu care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare
 • finanțare capital de lucru pentru achiziție materiale de construcții, combustibil, energie, plată salarii pentru IMM care derulează contracte în sectorul construcții

Valoarea grantului:

Bugetul este de 495.572.822 lei, pentru un număr de 4.165 de beneficiari

Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%

Termen limită: 31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Programul INNOVATION

Finanțator:

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/18.III.2022

Obiectivul programului:

Sprijinirei invenții, susținerea activităților la export ale IMM (stimulare exporturilor româneşti, susţinere tranzacţii internaţionale şi investiţii româneşti în străinătate), stimularea comerțului on-line și a digitalizării, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare și cofinanțarea investițiilor strategice în complementaritate cu HG 807/2014

Solicitanți eligibili:

IMM-uri, inclusiv start-upuri, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate in cadrul programului/schemei de ajutor de stat

Activități eligibile:

 • stimularea exporturilor româneşti
 • susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate
 • stimularea comertului on-line și a digitalizarii
 • retehnologizarea companiilor locale
 • achiziții software și certificate de e-commerce și de administrare a unei firme
 • obținerea brevetelor de invenție privind produse, strategii, mediu, digitalizare

Valoarea grantului:

Bugetul este de 214.550.000 lei, pentru un număr de 1.835 de beneficiari

Contribuția beneficiarului:

Minimum 20%

Termen limită: 31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Programul IMM INVEST ROMANIA

Finanțator:

FNGCIMM

Obiectivul programului:

Acordare facilităţi de garantare de către stat pentru credite acordate IMM şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie de către instituţiile de credit

Solicitanți eligibili:

Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii

Activități eligibile:                                                                                                            

Acordarea de garanţii de stat pentru una dintre următoarele categorii de credite:

 • Unul/mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin MFP, – 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate este 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este 5.000.000 lei, pentru credite de investiţii 10.000.000 lei
 • unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat de stat de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare de 500.000 lei pentru microîntreprinderi/1.000.000 lei pentru întreprinderile mici

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului:

Termen limită: 31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Subprogramul AGRO IMM INVEST

Finanțator:

FNGCIMM

Obiectivul programului:

Acordare facilităţi de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar de către instituţiile de credit

Solicitanți eligibili:

Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii

Activități eligibile:                                                                                                            

 • Finanţare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investiţii

Grant acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar include şi componentă nerambursabilă de 10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia încadrării în plafonul specificat

Valoarea grantului:

Maximum 345.000 euro pentru sectorul pescuitului şi acvaculturii

Maximum 290.000 euro pentru domeniul producţiei primare de produse agricole

Maximum 2.300.000 euro pentru sectorul alimentar

Contribuția beneficiarului:

Termen limită: 31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale, Susţinerea producătorilor de film, în vederea creşterii producţiei autohtone de film, Crearea de noi locuri de muncă în industriile creative şi cele conexe, Promovarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea în circuitul mondial de valori, Sprijinirea formării profesionale în domeniul industriei filmului

Solicitanți eligibili:

Întreprinderi româneşti/străine înregistrate şi funcţionând conform legii din România/ţara de origine, după caz, care:

 • au obiect principal de activitate producţia cinematografică, în cazul întreprinderilor române, sunt înscrise în Registrul cinematografic
 • deţin calitatea de producător, coproducător şi/sau de prestator de servicii de producţie şi produc filme de ficţiune de scurt, mediu şi lungmetraj, miniserii sau seriale de televiziune, filme destinate distribuţiei direct pe suport video sau internet sau orice alt tip de suport, documentare artistice, filme de animaţie, parţial sau în întregime pe teritoriul României

Activități eligibile:

 • Achiziția, închirierea, fabricarea de bunuri și/sau servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor de film și producției de film în România, precum și cu onorariile, salariile și alte plăți către persoane fizice aferente implementării proiectului
 • Cuantumul alocării poate crește cu 10% dacă producția promovează o zonă geografică, un oraş sau România, destinațiile și obiectivele turistice românești din zona geografică sau orașul promovat, sau limba, tradițile și obiceiurile românești
 • Cuantumul alocării poate crește cu 5% pentru co-producții, producțiile transfrontaliere finanțate de producători provenind din mai mult de un stat membru sau care implică producători din mai multe state

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului:

Minim 55%

Termen limită: 31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Finanțator:

Guvernul României

Instituită prin:

Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare

Obiectivul programului:

Dezvoltare regională prin investiții care generează minim 100 de locuri de muncă și încurajarea participării întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti

Solicitanți eligibili:

Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât şi întreprinderi mari

Activități eligibile:

Costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă

Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

 • locuri de muncă create direct de un proiect de investiţii
 • locuri de muncă create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia
 • fiecare loc de muncă creat se menține pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată

Criterii de eligibilitate:

 • investiţii iniţiale
 • crearea a cel puțin 100 locuri de muncă
 • să fie viabile şi să determine eficienţa economică a întreprinderii, conform planului de afaceri

Imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi

Este permisă realizarea investiţiei și a locurilor de muncă în mai multe locaţii

Valoarea grantului:

Maxim 37,5 milioane euro – pentru Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

Maxim a 26,25 milioane euro – pentru Regiunile Vest şi Ilfov

Maxim 7,5 milioane euro – pentru Regiunea Bucureşti

Contribuția beneficiarului:

Termen limită: 31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:                                                                                                   

Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor și perfecționarea tehnologiilor de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare

Solicitanți eligibili:

 • Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România
 • Instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă
 • Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale
 • Asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii interprofesionale

Activități eligibile:

 • Promovare vinuri prin submăsura de promovare a vinurilor produse în UE prin acţiuni de informare în state membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viței-de-vie
 • Restructurare şi reconversie podgorii
 • Asigurare recolta
 • Investiţii
 • Distilarea subproduselor

Operațiunile principale din cadrul programului de investiții pentru care se acordă finanțare sunt:

 • construcție imobile destinate vinificației (crame), laboratoare pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare
 • renovare/reabilitarea/modernizare clădiri pentru recepție, producție, ambalare, depozitare, laboratoare pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și săli de degustare
 • achiziții, inclusiv prin leasing financiar, instalații/echipamente aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului:

Minimum 50%

Termen limită:

Depunere continuă

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Eficiență energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari – ORDINUL 279

Apelul de proiecte: Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile

Apelul de proiecte: Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile – clasa CAEN 10, 11 (parțial)

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritară 11, Prioritatea de investiții 4b, Obiectivul Specific 11.1

Obiectivul programului:

Măsuri de eficiență energetică și reducerea consumului

Beneficiari eligibili:

 • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și
 • Întreprinderi mari

Activități eligibile:

 • măsuri de eficienţă energetică şi reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri şi construcţiile anexe, cu excepţia clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităţilor de producţie, de servicii ale IMM-urilor şi întreprinderilor mari, prin intervenţii la sistemele de utilităţi ale clădirilor, precum şi achiziţii de echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru producerea de energie necesare clădirilor şi construcţiilor anexe
 • echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obţinerea de energie din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, destinate consumului propriu de energie a întreprinderilor, care se încadrează în capacitatea de producţie specifică prosumatorului conform legii

Valoarea grantului:

Între 50.000 și 200.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici 

 Back to top of page

Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor – ORDINUL 280

Apelul de proiecte: Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile

Apelul de proiecte: Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile – clasa CAEN 10,11 (parțial)

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritară 11, Prioritatea de investiții 4b, Obiectivul Specific 11.1

Obiectivul programului:

Măsuri de eficiență energetică și reducerea consumului

Beneficiari eligibili:

 • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și
 • Întreprinderi mari

Activități eligibile:

 • echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului definit conform legii.
 • investiții în lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, înțelegând prin aceasta adăugarea la instalațiile de cogenerare/trigenerare existente a unor instalații noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie

Valoarea grantului:

Între 50.000 euro – 500.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

APELURI NELANSATE – GHIDURI SUPUSE CONSULTĂRII PUBLICE

Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă –Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Regiunea Centru 2021 – 2027, Prioritatea de investiții 2, OS 1.2, OS 1.4, Acțiunea 2.2

Obiectivul programului:

Ajutor financiar nerambursabil pentru achiziția de soluții digitale avansate de producție/servicii și administrare a afacerii, precum și pentru instruirea angajaților în vederea operării acestor soluții 

Beneficiari eligibili:

 • microîntreprinderilor din mediul urban
 • întreprinderilor mici din mediul urban și rural
 • întreprinderilor mijlocii din mediul urban și rural

Activități eligibile:

 • adoptarea tehnologiilor digitale pentru a îmbunătăți procesele interne ale companiei: gestiunea materii prime pentru producție, a producției în sine, creșterea calității serviciilor oferite și a interacțiunii cu clienții, inclusiv simplificarea și eficientizarea activităților logistice prin produse și sisteme specializate de la sisteme de gestiune și analiză a datelor (de ex. RPA, CRM, PLM, ERP etc.), produse și sisteme VR/AR, până la colectarea datelor prin IoT și utilizarea acestor date în linii de producție automatizate, inclusiv soluții particularizate pentru probleme sau nișe specifice
 • dezvoltarea soluțiilor ce includ inteligențe artificiale simple (ex. algoritmi cu răspunsuri previzibile: Reactive AI – filtre spam, motoare de recomandări inclusiv motoare integrate în chat bots) și a celor bazate pe inteligențe complexe (ex. algoritmi cu memorie limitată: automatizarea vehiculelor, text-to-image, sisteme “chat bots” complexe cu memorie limitată) și dezvoltare tehnologiilor AI de ultimă generație pentru soluții inovative (Theory of Mind AI)
 • dezvoltarea comunicării digitale cu furnizorii/clienții, (de ex. sisteme de e-facturare, sisteme pentru circuit digitalizat de comandă etc.)
 • instruirea în vederea utilizării instrumentelor digitale achiziționate

Valoarea grantului:

Între 20.000 și 300.000 euro 

Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Ține pasul –Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Educație și Ocupare (PEO), Prioritatea P09

Obiectivul programului:

Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității

Solicitanți eligibili:

Furnizorii de formare profesională continuă autorizați, publici și privați și furnizorii de servicii de consiliere și orientare profesională autorizați

Activități eligibile:

 • Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor și angajaților privind importanța participării la FPC
 • Consilierea profesională a angajaților pentru încurajarea participării la programele de FPC
 • Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru persoanele care ocupă funcții de management
 • Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru angajați în vederea actualizării competențelor specifice ca urmare a evoluțiilor tehnologice și a apariției de noi competențe (recalificare, recalificare evolutivă)

Valoarea grantului:

Între 201.000 și 1.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici 

 Back to top of page

Stagii de practică pentru elevi –Apel nelansat-NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Educație și Ocupare (PEO), Prioritatea P08

Obiectivul programului:

Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic

Solicitanți eligibili:

 • Structuri/agenţii/organisme relevante, subordonate/coordonate de către Ministerul Educației
 • Angajatori
 • Asociaţii profesionale
 • Camere de comerţ şi industrie
 • Organizaţii sindicale şi organizaţii patronale
 • ONG-uri
 • Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială
 • Instituţii şi organizaţii membre ale consorţiilor şi parteneriatelor regionale şi locale în domeniile ocupării, educaţiei şi formării profesionale
 • Furnizori publici şi privaţi de orientare şi consiliere profesională
 • Instituții de Învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal (nivel ISCED 2,3,4)

Activități eligibile:

 • Acțiuni care vizează programe de învățare la locul de muncă (activitate obligatorie)
 • Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă (activitate relevantă)

Valoarea grantului:

Între 201.000 și 500.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Stagii studenți –Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Educație și Ocupare (PEO), Prioritatea P07

Obiectivul programului:

Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic

Solicitanți eligibili:

 • Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate
 • Angajatori publici sau privați

Activități eligibile:

 • Implementarea de programe de dezvoltare a competențelor antreprenoriale, inclusiv pentru adaptarea competențelor și calificărilor legate de mediu, climă, energie, economia circulară și bioeconomie și pentru dobândirea competențelor cerute de sectoarele legate de tranziția climatică (producția de energie regenerabilă și stimularea angajării tinerilor în sectoarele de producție de energie regenerabilă, reparații și întreținere a produselor
 • Dezvoltarea și sprijinirea parteneriatelor sustenabile dintre instituțiile de învăţământ superior și potențialii angajatori pentru inserția socio-profesională a viitorilor absolvenți, prin stagii de practică de specialitate, programe de internship etc.; (inclusiv prin finanțarea mobilităților), sprijinirea studenților în vederea integrării pe piața muncii, inclusiv prin formarea de competențe socio-emoționale în vederea corelării sistemului de învățământ superior cu nevoile pieței muncii
 • Susținerea angajabilității absolvenților de învățământ terțiar prin realizarea de analize în vederea identificării unor nevoi orizontale de dezvoltare a ofertei educaționale (ex.: AI, digitalizare, big data, competențe verzi etc.)

Valoarea grantului:

Între 201.000 și 1.400.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

  Back to top of page

Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban –Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Educație și Ocupare (PEO)

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)

Solicitanți eligibili:

 1. a) entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale
 2. b) entități relevante, respectiv: furnizori de formare profesională autorizați publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizații sindicale şi organizații patronale, asociații profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri
 3. c) autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entități eligibile menționate la lit. a) si b) de mai sus

Activități eligibile:

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale

 • Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului (activitate conexă)
 • Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate (activitate conexă)
 • Derularea  programelor de formare antreprenorială  (activitate relevantă și obligatorie)
 • Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale (activitate relevantă)
 • Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului (activitate relevantă și obligatorie)
 • Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri (activitate obligatorie)
 • Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului (activitate obligatorie)

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale

 • Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului (activitate obligatorie)
 • Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie socială finanțate (activitate obligatorie)

Valoarea grantului:

ITI Moții, Țara de Piatră – Zone de munte: 2.857.160,00 euro

Valoarea ajutorului de minimis acordat per întreprindere socială nou creată este de maxim 100.000 euro/întreprindere, pentru minim 4 locuri de muncă nou create

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural –Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS)

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)

Solicitanți eligibili:

 1. a) entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale
 2. b) entități relevante, respectiv: furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri
 3. c) autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entități eligibile menționate la lit a) și b) de mai sus

Activități eligibile:

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale

 • Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului (activitate conexă)
 • Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate (activitate conexă)
 • Derularea programelor de formare antreprenorială (activitate relevantă și obligatorie)
 • Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale (activitate relevantă)
 • Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului (activitate relevantă și obligatorie)
 • Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri (activitate obligatorie)
 • Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului (activitate obligatorie)

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale

 • Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului (activitate obligatorie)
 • Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie socială finanțate (activitate obligatorie)

Valoarea grantului:

Valoarea ajutorului de minimis acordat per întreprindere socială nou creată este de maxim 100.000,00 euro/întreprindere, pentru minim 4 locuri de muncă nou create      

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Programul Tranziție Justă –Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului – Componenta Investiții pentru dezvoltarea IMM – Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Obiectivul programului:

Sprijinirea creșterii durabile și crearea de locuri de muncă în județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș

Beneficiari eligibili:

Întreprinderi mici sau mijlocii

Activități eligibile:

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului (finanțabile prin ajutor de stat regional)
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului (finanțabile prin ajutor de stat regional)
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (finanțabile prin ajutor de minimis)
 • Cheltuieli pentru investiţia de bază (finanțabile prin ajutor de stat regional)
 • Alte cheltuieli (finanțabile prin ajutor de stat regional)
 • Cheltuieli cu privind activităţi de formare profesională
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare

Valoarea grantului:

Între 200.000 și 1.999.999 euro

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Programul Tranziție Justă – Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului – Componenta Investiții pentru dezvoltarea IMM – Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Obiectivul programului:

Sprijinirea creșterii durabile și crearea de locuri de muncă în județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș

Beneficiari eligibili:

Întreprinderi mici sau mijlocii

Activități eligibile:

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului (finanțabile prin ajutor de stat regional)
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului (finanțabile prin ajutor de stat regional)
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (finanțabile prin ajutor de minimis)
 • Cheltuieli pentru investiţia de bază (finanțabile prin ajutor de stat regional)
 • Alte cheltuieli (finanțabile prin ajutor de stat regional)
 • Cheltuieli cu privind activităţi de formare profesională
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare

Valoarea grantului:

Între 2.000.000 și 5.000.000 euro 

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații – Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Educație și Ocupare 2021 -2027

Obiectivul programului:

Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)

Beneficiari eligibili:

Federații sindicale și patronale reprezentative și sindicate și patronate reprezentative și nereprezentative

Parteneri eligibili

 • Federații sindicale și patronale reprezentative și sindicate și patronate reprezentative și nereprezentative
 • Structuri teritoriale ale federațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel sectorial, cu personalitate juridică proprie
 • Furnizori de servicii de ocupare și formare publici și privați

Activități eligibile:

 • Realizarea analizei de nevoi și elaborarea Cererii de finanțare (activitate obligatorie)
 • Digitalizarea și îmbunătățirea capacității partenerilor sociali  (activitate obligatorie)
 • Sprijin pentru furnizarea de pachete integrate în scopul modernizării dialogului social sectorial (activitate obligatorie)
 • Acțiuni de formare, evaluare și certificare a rezultatelor formării (activitate obligatorie)
 • Organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea  importanței dialogului social, a negocierilor colective și  a serviciilor pieței muncii. (activitate relevantă)
 • Acțiuni inovative pentru creșterea participării organizațiilor sindicale și patronale la negocierile colective și la consolidarea dialogului social național și european, inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practici.(activitate relevantă)

Valoarea grantului:

Între 201.000 și 500.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare I – Confederații –Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Educație și Ocupare 2021 -2027

Obiectivul programului:

Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)

Beneficiari eligibili:

Confederații sindicale și patronale reprezentative la nivel național inclusiv structuri teritoriale ale confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național, cu personalitate juridică proprie

Parteneri eligibili

 • Confederații sindicale și patronale reprezentative la nivel național
 • Structuri teritoriale ale confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național, cu personalitate juridică proprie
 • Federații sindicale/sindicate reprezentative la nivel sectorial sau federații sindicale/sindicate nereprezentative la nivel sectorial dar afiliate la o confederație sindicală reprezentativa la nivel național
 • Federații patronale/patronate reprezentative la nivel sectorial sau federații patronale/patronate nereprezentative la nivel sectorial dar afiliate la o confederație patronală reprezentativa la nivel național

Activități eligibile:

 • Realizarea analizei de nevoi și elaborarea Cererii de finanțare (activitate obligatorie)
 • Dezvoltarea centrelor de cercetare la nivelul partenerilor sociali și realizarea de analize cu privire la tendințele manifestate la nivel național, sectorial în legătură cu aspecte precum: evoluții economice, condiții de muncă, organizarea muncii, necesar de formare, negocieri colective etc. (activitate obligatorie)
 • Dezvoltarea centrelor de servicii/resurse la nivelul partenerilor sociali și furnizarea de servicii și asigurarea de resurse pentru membrii (activitate obligatorie)
 • Derularea de programe de formare pentru partenerii sociali în vederea cereșterii calității reprezentării de către partenerii sociali (activitate obligatorie)
 • Alte măsuri de sprijin în vederea modernizării și îmbunătățirii dialogului social și a negocierilor colective pentru piața muncii (activitate relevantă)

Valoarea grantului:

Între 2.500.000 și 7.500.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

Apel nelansat 

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

COMUNITĂȚI DE SENIORI –Apel nelansat – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS)

Obiectivul programului:

Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR)

Beneficiari eligibili:

Furnizorii de servicii sociale publici și privați autorizați acreditați, în parteneriat cu autorități publice locale din localitatea/ localitățile în care se implementează proiectul

Activități eligibile:

 • Construcția de locuințe sociale noi
 • Reabilitarea de locuințe sociale individuale adaptate pentru persoanele vârstnice afectate de probleme locative, reabilitare și adaptare a ambientului în locuințele personale/ individuale ale persoanelor vârstnice vulnerabile
 • Modernizarea/reabilitarea centrelor de zi
 • Furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu de tipul: igienă corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare, preparare hrană, cumpărături, menaj și spălătorie, facilitare deplasare în afara casei și însoțire, administrarea și gestionarea bunurilor, acompaniere și socializare
 • Servicii complementare acordate integrat: îngrijire medicală, reabilitare/ recuperare, terapie ocupațională, psihoterapie, psihopedagocie, consiliere socială, juridică și de informare etc
 • Servicii de tip centre de zi pentru asistență și recuperare se vor asigura servicii de îngrijire personală, integrat cu serviciile complementare de recuperare și reabilitare funcțională (terapii de recuperare/reabilitare funcțională), activități terapeutice și ocupaționale, precum și consiliere psihologică, linie telefonică de urgență, asistență şi suport pentru familia persoanei vârstnice, suport pentru realizarea activităților administrative şi gestiunea bunurilor etc.

Valoarea grantului:

Variabilă

Din alocarea totală pentru acest apel, o alocare de 1.428.024,00 euro este dedicată teritoriului ITI Moții, Țara de Piatră – Zone de munte

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Investiții tehnologice în IMM preformante – O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE PENTRU O ECONOMIE INTELIGENTĂ –Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Regiunea Centru 2021 – 2027, OS 1.3, OS 1.4, Acțiunea 4, Intervenția 1.4.1

Obiectivul programului:

Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive, dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

Beneficiari eligibili:

Societate sau societate cooperativă

 • microîntreprinderi din mediul urban – mai puțin de 10 salariaţi şi cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale până la 2 milioane euro
 • întreprinderi mici din mediul urban și rural – 10 – 50 salariaţi şi cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 10 milioane euro
 • întreprinderi mijloci din mediul urban și rural – 50-250 salariaţi şi cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, sau active totale sub 43 milioane euro

Activități eligibile:

 1. a) echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative, și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice ale IMM-urilor
 2. b) noi tehnologii precum IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială, micro/nanoelectronică, nanotehnologii, fotonică, materialele avansate, biotehnologia industrială și tehnologiile de fabricare avansate, etc
 3. c) noi tehnologii în scopul îmbunătățirii serviciilor medicale, de turism medical și turism de agrement
 4. d) tehnici avansate de producție investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă)
 5. e) achiziționarea unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate, și valorificarea rezultatelor cercetării
 6. f) echipamente, tehnologii, utilaje, construirea/modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii aferente, care să deservească inclusiv valorificarea rezultatelor din activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare/transfer tehnologic de către IMM-uri

Proiectul va cuprinde obligatoriu investiții în active corporale, investițiile în active necorporale sunt opționale.

Apelul finanțează active corporale și necorporale pentru procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri:

 • design de produs pentru creșterea durabilității, a posibilităților de reparare, de reutilizare, de modernizare și reciclare
 • proiectarea de produse sustenabile obținute cu uconsum mai redus de energie, cu durata de viață mai îndelungată, care pot fi reparate și care generează mai puține deșeuri
 • achiziționarea de instalații/echipamente specifice pentru economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare
 • digitalizarea informațiilor referitoare la produse prin pașapoarte sau etichete digitale care furnizează informații privind originea, compoziția produsului – conținutul de materiale reciclate, posibilitățile de reparare și demontare, cum va fi eliminat în momentul scoaterii sale din uz – posibilitatea de reciclare
 1. Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:
 2. a) Instruirea angajaților
 3. b) Servicii de consultanță
 4. c) Servicii de proiectare și asistență tehnică
 5. d) Certificarea produselor, serviciilor, proceselor, sistemelor de management
 6. e) Activități transnaționale de cooperare, integrare în rețele și schimburi de bune practici referitoare

la procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri (doar pentru

proiectele care prevăd investiții de acest tip)

 1. f) Activitățile de publicitate și informare aferente proiectului
 2. g) Audit financiar extern al proiectului

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis.

Valoarea grantului:

Între 250.000 și 1.500.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Programul național pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale – Apel nelansat

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Stimularea operatorilor economici din stațiunile balneare și balneoclimatice pentru a realiza investiții în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement, în vederea diversificării ofertei și creșterii calității serviciilor turistice și conexe din aceste destinații, precum și pentru acoperirea cheltuielilor aferente formării profesionale a personalului angajat în domeniul HoReCa 

Beneficiari eligibili:

Operatori economici

Activități eligibile:

 • extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură
 • construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale, sportive și de agrement din stațiunile balneare
 • achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare
 • formarea profesională a personalului angajat în domeniul HoReCa

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Minimum 50%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

AGRO-MEDIU ŞI CLIMĂ – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Măsura 10

Obiectivul programului:

Adaptarea la efectele schimbărilor climatice

Beneficiari eligibili:

Fermieri

Activități eligibile:

 • pajiști cu înaltă valoare naturală
 • practici agricole tradiţionale
 • lucrări manuale/cu utilaje uşoare pe pajiști permanente utilizate ca fânețe
 • pajiști importante pentru păsări
 • culturi verzi
 • creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon
 • refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole 

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

 Back to top of page

AGRICULTURA ECOLOGICĂ – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Măsura 11

Obiectivul programului:

Sprijinirea agriculturii ecologice

Beneficiari eligibili:

Fermieri

Activități eligibile:

 • sprijin pentru conversia la practicile şi metodele de agricultură ecologică
 • sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică
 • culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț)
 • legume
 • livezi
 • vii
 • plante medicinale și aromatice
 • pajiști permanente

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat 

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

 Back to top of page

PLĂŢI PENTRU ZONE CARE SE CONFRUNTĂ CU CONSTRÂNGERI NATURALE SAU ALTE CONSTRÂNGERI SPECIFICE – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Măsura 13

Obiectivul programului:

Alocarea de plăți compensatorii în zone specifice

Beneficiari eligibili:

Fermieri

Activități eligibile:

Plăţi compensatorii în zona montană

Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative

Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

 Back to top of page

Schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile, în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare – Apel nelansat

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Sprijinirea investițiilor în producerea energiei electrice din surse regenerabile, în scopul creșterii ponderii surselor regenerabile de energie în mixul total de energie și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră

Beneficiari eligibili:

Societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate), precum și regiile autonome, legal constituite și înregistrate la ONRC în România

Activități eligibile:

 • realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene
 • realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare
 • realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro
 • realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din energie geotermală
 • realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biomasă
 • realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biogas 

Valoarea grantului:

20.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiții

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare – Apel nelansat

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Sprijinirea investițiilor în producerea energiei electrice din surse regenerabile, în scopul creșterii ponderii surselor regenerabile de energie în mixul total de energie și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră

Beneficiari eligibili:

 • Pentru proiectele de tip A: Societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate)/regiile autonome legal constituite și înregistrate la ONRC în România – pentru producția de energie din surse RES în scopul autoconsumului a minimum 70% a din producția centralei regenerabile finanțate, în cadrul unei proceduri de ofertare concurențială
 • Pentru proiectele de tip B: Unitățile Administrativ Teritoriale, Sub-unitățile Administrativ Teritoriale, unitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, instituții publice, pentru consumul propriu de energie în domeniul public, în cadrul unui apel de proiecte

Activități eligibile:

 • realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene
 • realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare
 • realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro
 • realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din energie geotermală
 • realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biomasă
 • realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biogas

Valoarea grantului:

Maximum 20.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiții

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei – Apel nelansat

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Măsuri de sprijin domeniului HORECA

Beneficiari eligibili:

Microîntreprinderi, întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mari din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, agențiilor de turism licențiate și ghizilor de turism atestați

Activități eligibile:

Contribuții procentuale pentru activitate economică afectată de conflictul armat din Ucraina și/sau de sancțiunile economice, financiare și comerciale impuse de comunitatea europeană și internațională sau de contramăsurile de retorsiune luate de Rusia în semn de răspuns la acestea.

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro, echivalent lei

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici 

 Back to top of page

Hotărâre privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal – Apel nelansat

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Asigurarea unui grant financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, pentru cheltuieli angajate cu achiziția de resurse materiale

Beneficiari eligibili:

 • persoane fizice
 • persoane fizice autorizate
 • întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale
 • persoane juridice
 • grupuri și organizaţii de producători
 • structuri din domeniul cercetare, respectiv universităţi, institute şi staţiuni de cercetare-dezvoltare

Activități eligibile:

Cheltuieli angajate cu achiziția de resurse materiale necesare pentru aplicarea tehnologiei la suprafețele cu plantații pomicole și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole cu struguri pentru vin pe rod

Valoarea grantului:

875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, acordat pentru minim 0,1 ha inclusiv și maximum 200 ha inclusiv,dar nu mai mult de 35.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Programul naţional multianual de microindustrializare – Apel nelansat

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Susţinere investiţii în sectoare economice prioritare, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare, promovarea producției interne și a conceptului „Fabricat în România”

Solicitanți eligibili:

Societățile comerciale

Activități eligibile:

Codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

10 Industria alimentară

11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate

13 Fabricarea produselor textile

14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

1811 Tipărirea ziarelor

1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.

20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059

21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

24 Industria metalurgică

25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei

26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

27 Fabricarea echipamentelor electrice

28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor

30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040

31 Fabricarea de mobilă

32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Nu pot beneficia de ajutor de minimis operatorii economici dacă acționarii sau asociații au/au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, Măsurii 2 – Granturi pentru capital de lucru aferentă OUG 130/2020 sau schemei HoReCa

Valoarea grantului:

Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 500.000 lei/beneficiar

Contribuția beneficiarului:

Minimum 15%

Termen limită: Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

 Back to top of page

Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – Apel nelansat

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al UE, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, digitalizarea companiilor românești din sectoarele de servicii și comerț și creșterea capacităților de promovare și comerț on-line

Solicitanți eligibili:

Societățile comerciale

Activități eligibile:

Nu beneficiază de prevederile Programului societăţile care desfăşoară:

 • Activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 :
  • 031 – Pescuitul
  • 032 – Acvacultura
 • Activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013
 • Activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
  • când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi
  • când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri)

Nu pot beneficia de ajutor de minimis operatorii economici dacă acționarii sau asociații au/au avut calitate de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, Măsurii 2 – Granturi pentru capital de lucru aferentă OUG 130/2020 sau schemei HoReCa

Valoarea grantului:

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022 este de 50.000.000 lei

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită: Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

 Back to top of page

Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:

Persoane fizice înscrise la Organismele de gestiune colectivă

Activități eligibile:

Activități culturale în România în oricare din domeniile culturale cuprinse în Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0% 

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici 

 Back to top of page

Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:

 • ONG cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural într-unul dintre domeniile culturale
 • Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 cu activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 4 la Schemă cu activitate cu conținut și caracter cultural într-unul din domeniile culturale înainte de 01.01.2020
 • Sunt eligibile și întreprinderile mari

Activități eligibile:

 • Măsura A: Organizatori de festivaluri și evenimente culturale
 • Măsura B: Librării
 • Măsura C: Edituri
 • Măsura D: Cinematografe

Valoarea grantului:

Maximum 1.800.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page