Catalogul Surselor de Finanțare Universități – Mai 2023

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.

Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților.
 1. Programul Lumea prin Culoare și Sunet – NOU!
 2. AFCN – Apel de finanțare a proiectelor editoriale 2023 – NOU!
 3. Programul Rabla Clasic 2023
 4. Programul Rabla Plus 2023
 5. Programul Interreg Europe
 6. Programul Erasmus+ 2023
 7. O REGIUNE EDUCATĂ – Apel nelansat
 8. O REGIUNE CU COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL- Apel nelansat
 9. Ține pasul – Apel nelansat – NOU!
 10. Stagii studenți – Apel nelansat – NOU!
 11. Program naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri- Apel nelansat – NOU!
 12. Hotărâre privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal – Apel nelansat

Back to top of page 

Programul Lumea prin Culoare și Sunet – NOU!

Finanțator:
Fundația Orange

Obiectivul programului:

Sprijinirea persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau auz într-o societate ce le oferă oportunități concrete pentru a-și atinge potențialul și a avea o viață autonomă

Beneficiari eligibili:

 • Organizații neguvernamentale (asociații, fundații sau federații)
 • Instituții educaționale
 • Instituții culturale

Activități eligibile:

Proiecte în domeniul:

 • Educației și angajabilității
 • Accesibilității și mobilității în spații publice
 • Culturii și participării la viața comunității

Vor avea prioritate proiectele cu impact și rezultate clare, cu o componentă digitală, inițiativele sustenabile și cu soluții inovatoare de incluziune, care au acoperire naţională sau cu un număr cât mai mare de beneficiari.

Valoarea grantului:

 • Maximum 485.000 RON,  exclusiv pentru proiecte propuse în parteneriat de către mai multe organizații
 • Maximum 125.000 RON pentru proiecte depuse de o singură entitate

Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%

Termen limită:

26 mai 2023, ora 17.00

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page 

AFCN – Apel de finanțare a proiectelor editoriale 2023 – NOU!

Finanțator:

Administrația Fondului Cultural Național

Obiectivul programului:

Sprijinirea proiectelor editoriale

Beneficiari eligibili:

 • Edituri şi redacții de publicații culturale
 • Persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfăşoară activități editoriale (ex.: organizații nonguvernamentale, societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ș.a.)
 • Persoane juridice de drept public (Instituții publice care derulează proiecte editoriale)

Activități eligibile:

Carte

 • Promovarea limbajelor literare originale/inovatoare și a literaturii de debut
 • Susținerea temelor artistice și/sau interdisciplinare
 • Lucrări de non-ficțiune legate de cercetare și/sau educație

Reviste și publicații culturale

 • Susținerea multiculturalității
 • Promovarea abordărilor pluridisciplinare
 • Continuitatea în susținerea conținutului cultural

Poezie

 • Promovarea limbajelor literare originale/inovatoare și a debutului
 • Promovarea textelor pentru copii
 • Antologii

Valoarea grantului:

Carte – Maximum 60.000 lei

Reviste și publicații culturale – Maximum 40.000 lei

Ediții de poezie – Maximum 35.000 lei

Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%

Termen limită:

31 mai 2023, ora ora 24:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page 

Programul Rabla Clasic 2023

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Stimulare a înnoirii Parcului auto național

Beneficiari eligibili:

Persoane fizice

Persoane juridice

UAT-uri

Instituții publice

Activități eligibile:

Achiziţionarea autoturismelor noi cu tehnologii nepoluante care oferă o alternativă mai ecologică, economică și convenabilă pentru transport, în special în contextul în care se dorește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a dependenței de combustibili fosili

Valoarea grantului:

Prima de casare: 7.000 lei, respectiv 10.000 lei în cazul predării a 2 autovehicule uzate – pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 155 g CO_2/km în sistem WLTP.

Ecobonusuri:

 • 1.500 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu sistem de propulsie de maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP
 • 1.500 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu motorizare GPL/GNC
 • 3.000 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu sistem de propulsie hibrid
 • 1.500 lei pentru fiecare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani și/sau cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară

7000 de lei primă de casare pentru motociclete noi cu sistem de propulsie maximum 120 g CO_2/km în sistem WMTC – se casează autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 7.000 lei și posibile ecobonusuri:

 • 1.500 lei pentru autovehiculul nou motocicletă cu generare maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC
 • 1.500 lei pentru casare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani și/sau norma de poluare Euro 3 sau inferioară

Instituțiile publice și UAT pot beneficia de prima de casare de 7.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, fără să predea autovehiculul uzat. Pentru două autovehicule uzate de prima de casare se ridică la 10.000 lei.

Valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Clasic este de 120 de zile de la data emiterii, timp în care beneficiarii vor derula toate procedurile specifice de achiziție a autovehiculului nou.

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

20 septembrie 2024

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page 

Programul Rabla Plus 2023

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic

Beneficiari eligibili:

Persoane fizice

Persoane juridice

UAT-uri

Instituții publice

Activități eligibile:

Ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul nou pentru cel puţin unui autovehicul uzat. Se pot preda maximum două autovehicule uzate.

Valoarea grantului:

 • 51.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, excepție motocicleta cu generare de 80 g CO2/km în sistem WLTP pentru un autovehicul uzat
 • 54.000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate
 • 1.500 lei ecobonus pentru fiecare autovehicul de 15 ani și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară casat

Ecotichetul se acordă pentru autovehicul electric a cărui valoare nu depășește suma de 75.000 euro, cu TVA inclus

Instituțiile publice și UAT beneficiază de ecotichet de 120.000 lei pentru autovehicul nou, fără să predea un autovehicul uzat.

Ecotichetul pentru o motocicletă electrică este 26.000 lei, se poate adăuga ecobonus de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul de cel puțin 15 ani și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Plus: 120 de zile de la data emiterii

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

20 septembrie 2024

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page 

Programul Interreg Europe 

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea implementării politicilor de dezvoltare regională, inclusiv a programelor din obiectivul Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică, prin promovarea schimbului de experiență, abordărilor inovatoare și consolidarea capacităților în legătură cu identificarea, diseminarea și transferul de bune practici în rândul actorilor din politica regională

Beneficiari eligibili:

 • Autoritățile publice
 • Organisme de drept public

Activități eligibile:

 • Proiecte de cooperare interregională
 • Platforma de învățare a politicilor

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

2%

Termen limită:

9 iunie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page 

Programul Erasmus+ 2023

Finanțator:

Uniunea Europeană

Obiectivul programului:

Sprijinirea, prin învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă de calitate, la coeziunea socială, la stimularea inovării și la consolidarea identității europene și a cetățeniei active

Beneficiari eligibili:

Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului

Activități eligibile:

 1. Acțiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării:
 • Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării și tineretului
 • Activități de tineret
 • Acțiunea pentru incluziune DiscoverEU
 • Schimburi virtuale în domeniul învățământului superior și al tineretului
 • Mobilitatea personalului în domeniul sportului
 1. Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperarea între organizații și instituții
 • Parteneriate pentru cooperare:
  • Parteneriate de cooperare
  • Parteneriate la scară mică
 • Parteneriate pentru excelență:
  • Centre de excelență profesională
  • Acțiunea Erasmus Mundus
 • Parteneriate pentru inovare:
  • Alianțe pentru inovare
  • Proiecte orientate spre viitor (1) JO L 189, 28.5.2021, p. 1. C 444/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 23.11.2022
  • Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale, al tineretului și al sportului
  • Evenimente sportive europene non-profit
 1. Acțiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare
 • Tineretul european împreună
 1. Acțiunile Jean Monnet:
 • Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior
 • Acțiunea Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

 • Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățări: februarie 2023 – aprilie 2023 
 • Acțiunea-cheie 2: Cooperarea între organizații și instituții: februarie 2023 – octombrie 2023 
 • Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare: februarie 2023 – martie 2023
 • Acțiunile Jean Monnet: 14 februarie 2023, ora 17:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page 

APELURI NELANSATE

O REGIUNE EDUCATĂ – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Regiunea Centru, PRIORITATEA 6

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Beneficiari eligibili:

 • Instituții de învățământ superior de stat acreditate din Regiunea Centru

Activități eligibile:

 • Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile unităților de învățământ în strictă corelare cu măsurile prevăzute în raportul de audit energetic (cu asigurarea condițiilor de confort interior) includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază
 • Măsurile auxiliare/conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare includ lucrari de intervenție/activități aferente investiției de bază

Valoarea grantului:

Între 500.000 și 6.700.000 euro

Contribuția beneficiarului:

2%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page 

O REGIUNE CU COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Regiunea Centru, PRIORITATEA 3, Acțiunea B

Obiectivul programului:

Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Beneficiari eligibili:

 • Autoritățile publice centrale, dar și locale
 • Instituții de învățământ superior de stat din Regiunea Centru
 • Parteneriate între entitățile de mai sus

Activități eligibile:

 • Creștere a eficienței energetice în clădirile publice în strictă corelare cu măsurile prevăzute în raportul de audit energetic
 • Măsuri auxiliare/conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare (măsurile auxiliare investiției de bază vor fi realizate în strictă corelare cu nevoile clădirilor)
 • Întărirea capacității administrative a autorităților publice pentru dezvoltarea de proiecte care vizează ”deep renovation” pe eficiență energetică prin dezvoltarea de ghiduri și soluții de bune practici etc. și elaborarea de strategii pentru eficiență energetică

Valoarea grantului:

Maximum 15.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Minimum 15% în cazul autorităților publice centrale

Minimum 2% în cazul unităților administrativ teritoriale locale și instituțiilor publice locale

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page 

Ține pasul– Apel nelansat – NOU

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Educație și Ocupare (PEO), Prioritatea P09

Obiectivul programului:

Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității

Solicitanți eligibili:

Furnizorii de formare profesională continuă autorizați, publici și privați și furnizorii de servicii de consiliere și orientare profesională autorizați

Activități eligibile:

 • Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor și angajaților privind importanța participării la FPC
 • Consilierea profesională a angajaților pentru încurajarea participării la programele de FPC
 • Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru persoanele care ocupă funcții de management
 • Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru angajați în vederea actualizării competențelor specifice ca urmare a evoluțiilor tehnologice și a apariției de noi competențe (recalificare, recalificare evolutivă)

Valoarea grantului:

Între 201.000 și 1.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page 

Stagii studenți – Apel nelansat – NOU

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Educație și Ocupare (PEO), Prioritatea P07

Obiectivul programului:

Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic

Solicitanți eligibili:

 • Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate
 • Angajatori publici sau privați

Activități eligibile:

 • Implementarea de programe de dezvoltare a competențelor antreprenoriale, inclusiv pentru adaptarea competențelor și calificărilor legate de mediu, climă, energie, economia circulară și bioeconomie și pentru dobândirea competențelor cerute de sectoarele legate de tranziția climatică (producția de energie regenerabilă și stimularea angajării tinerilor în sectoarele de producție de energie regenerabilă, reparații și întreținere a produselor
 • Dezvoltarea și sprijinirea parteneriatelor sustenabile dintre instituțiile de învăţământ superior și potențialii angajatori care să faciliteze inserția socio-profesională a viitorilor absolvenți, prin stagii de practică de specialitate, programe de internship etc.; (inclusiv prin finanțarea mobilităților), sprijinirea studenților în vederea integrării pe piața muncii, inclusiv prin formarea de competențe socio-emoționale în vederea corelării sistemului de învățământ superior cu nevoile pieței muncii
 • Susținerea angajabilității absolvenților de învățământ terțiar prin realizarea de analize în vederea identificării unor nevoi orizontale de dezvoltare a ofertei educaționale (ex.: AI, digitalizare, big data, competențe verzi etc.)

Valoarea grantului:

Între 201.000 și 1.400.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page 

Program naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri – Apel nelansat – NOU

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) de către studenți în ani terminali sau masteranzi din cadrul universităților acreditate din România, universități care dețin sau care autorizează până la data depunerii cererilor de finanțare, incubatoare de afaceri

Beneficiari eligibili:

 • Universități acreditate din România
 • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii
 • Studenți în an terminal și/sau masteranzi/doctoranzi, ca beneficiari țintă

Activități eligibile:

 • Înfiinţarea de noi Incubatoare de afaceri sau dezvoltarea celor existente de către universități acreditate din România, crearea unei reţele de incubatoare de afaceri în România de către mediul universitar, care va permite în principal:
 1. a) crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMM-urilor înființate de studenți în an terminal și/sau masteranzi/doctoranzi
 2. b) promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea performanţelor manageriale ale studenților în an terminal și/sau masteranzi/doctoranzi
 3. c) consolidarea unui sector privat dinamic, capabil să facă faţă forţelor concurenţiale şi competiţiei internaţionale
 4. d) creşterea numărului de activităţi economice competitive, întărirea climatului investiţional, precum şi reducerea ratei şomajului în rândul absolvenților de studii superioare
 5. f) dezvoltarea mediului economic local, regional, naţional şi internaţional, prin utilizarea mai eficientă a potenţialului economic şi uman existent în zonă
 6. g) înfiinţarea şi dezvoltarea de IMM-uri inovative, capabile să utilizeze în mod eficient resursele existente şi care, la finalul perioadei de incubare, se vor afla într-o situaţie stabilă din punct de vedere financiar
 7. h) crearea unei relaţii eficiente între mediul universitar şi cek antreprenorial
 8. i) dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri capabile să facă faţă presiunilor concurenţiale
 9. j) favorizarea accesului IMM-urilor incubate la informaţii, servicii de consultanţă profesională, surse de finanţare, precum şi la cursuri de management și antreprenoriat
 10. k) promovarea unei cooperări strânse între principalii parteneri la nivel naţional, regional şi local pentru realizarea unei dezvoltări economice susţinute

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro/societate (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii)

Maximum 50.000 de lei/societate eligibilă selectată ca beneficiar țintă

Contravaloarea decontabilă a cursului de antreprenoriat organizat de către universitățile selectate este de 2500 de lei / cursant

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page 

Hotărâre privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal– Apel nelansat

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Asigurarea unui grant financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, pentru cheltuieli angajate cu achiziția de resurse materiale

Beneficiari eligibili:

 • persoane fizice
 • persoane fizice autorizate
 • întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale
 • persoane juridice
 • grupuri și organizaţii de producători
 • structuri din domeniul cercetare, respectiv universităţi, institute şi staţiuni de cercetare-dezvoltare

Activități eligibile:

Cheltuieli angajate cu achiziția de resurse materiale necesare pentru aplicarea tehnologiei la suprafețele cu plantații pomicole și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole cu struguri pentru vin pe rod

Valoarea grantului:

875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, acordat pentru minim 0,1 ha inclusiv și maximum 200 ha inclusiv,dar nu mai mult de 35.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page