Cursurile de instruire si perfectionare

Nucleul activitatilor proiectului va consta in furnizarea de cursuri de instruire si perfectionare centrate asupra dezvoltarii competentelor si cresterii performantelor personalului din cadrul administratiei publice locale si judetene din cele sase judete componente ale Regiunii Centru.
Beneficiarii directi ai proiectului vor fi 360 de functionari publici si personal contractual din administratia publica locala si judeteana din judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu care vor beneficia de cursuri de perfectionare in trei domenii:
• Managementul proiectelor (hyperlink catre capitolul specific)
o Initial va purta textul – Sectiune In constructie
• Achizitii publice (hyperlink catre capitolul specific)
o Initial va purta textul – Sectiune In constructie
• Director program (hyperlink catre capitolul specific)
o Initial va purta textul – Sectiune In constructie
Pe parcursul implementarii proiectului vor fi realizate 18 sesiuni de instruire si perfectionare. Durata unui curs de perfectionare va fi de 60 de ore, fiecare din cele trei programe de perfectionare desfasurandu-se in toate cele 6 judete ale regiunii.
Cursurile de instruire si perfectionare vor avea loc in perioada iulie 2011 – iunie 2012.