Date Economice

Economia Regiunii Centru are o structura echilibrata, cu un sector tertiar in rapida dezvoltare, proces evidentiat atat de contributia ridicata a serviciilor la formarea produsului intern brut cat si de ponderea populatiei ocupate in sectorul tertiar.

In anul 2014, PIB/locuitor, exprimat la Paritatea de Cumparare Standard ( unitate de valuta conventionala care exclude influenta diferentelor intre nivelurile de preturi dintre tari), in Regiunea Centru, era de 14 200 euro (52% din media Uniunii Europene). Judetele in care se inregistreaza cea mai mare valoare a acestui indicator sunt Brasov si Sibiu, la polul opus situandu-se judetele Harghita si Covasna. Serviciile si industria au cele mai importante contributii la formarea Valorii adaugate brute regionale: 50,8% respectiv 35,3%. Agricultura contribuie in proportie de 6,2%, iar sectorul constructiilor cu 7,7%.

In perioada 1990-2000 regiunea a traversat o perioada dificila, de declin economic, marcata de un inceput greoi al transferului de proprietate si al restructurarii activitatilor economice ineficiente , in conditiile pierderii pietelor traditionale de desfacere din Europa de Est, pe fondul deteriorarii principalelor echilibre macroeconomice si a inflatiei galopante.

Incepand cu anii 2000-2001 climatul economic s-a imbunatatit, economia si-a reluat cresterea, iar in prezent asistam la consolidarea cresterii economice. Un rol important in dezvoltarea economica il au investitiile straine , Regiunea Centru reusind sa atraga intr-un singur an, 2015, investitii straine directe in valoare de 5 831 milioane euro.

Profilul industrial al regiunii este dat de industriile de constructii de masini , prelucrarea metalelor, chimica, farmaceutica, materialelor de constructii, lemnului, extractiva, textila si alimentara. Specificul industrial este mai pronuntat in judetele Brasov si Sibiu, judete cu importante traditii industriale. În prezent, pilonii industriei Regiunii Centru sunt industria alimentară, industria confecțiilor textile, prelucrarea lemnului, materialele de construcții și industria pieselor și subansamblelor auto. Prelucrând în bună parte materiile prime locale, industria alimentară beneficiază de avantajul apropierii piețe de desfacere și reușește să realizeze anumite exporturi pe piețele europene. Industria textilă și a confecțiilor textile și a încălțămintei produce în special în regim de lohn mărfuri destinate pieței externe. Prezența mâinii de lucru bine calificate și ieftine a atras o serie de investitori de renume din domeniul auto, Regiunea Centru devenind în ultimii ani un furnizor important de piese și subansamble auto pentru mărci celebre la nivel mondial. Industriile de prelucrare a lemnului valorifică importantul potențial silvic al regiunii. Astfel, Regiunea Centru asigură aproximativ 40% din producția națională de cherestea și o cincime din cea de mobilier.

Sectorul serviciilor are o contribuţie importantă la formarea produsului intern brut regional, având o dezvoltare semnificativă în ultimii ani. Domeniile care au înregistrat cele mai mari creşteri sunt transporturile (în special transporturile rutiere si cele aeriene), telecomunicațiile, sectorul financiar-bancar si de asigurări. Turismul, cu toate că a înregistrat o serie de progrese pe anumite segmente, cum ar fi agroturismul, nu reușește să valorifice încă importantul potențial turistic al regiunii.

Turismul este unul din cele mai dinamice sectoare economice, care insa nu a atins nivelul de dezvoltare cerut de importantul potential turistic al regiunii. Incepând cu anul 2010, Regiunea Centru ocupă prima poziţie în ce privește numărul de turiști atrași și numărul de înnoptări. In anul 2015, 23,6% din sosirile înregistrate în România au fost înregistrate pe teritoriul Regiunii Centru Principalele forme de turism practicate in Regiunea Centru sunt turismul montan, turismul balnear, turismul cultural si agroturismul.

Agricultura constituie până în zilele noastre principala ocupație și sursă de venit a locuitorilor din mediul rural. Orientată spre satisfacerea cererii interne, agricultura beneficiază de un potențial natural important și diversificat. Cu toate acestea, sectorul agricol se află încă la începutul unui lung și dificil proces de modernizare și restructurare, menit să conducă la eficientizare și la valorificarea mai bună a importantului potențial agricol al regiunii. Deși ponderea populației ocupate în agricultură rămâne ridicată (30,2%), contribuția acestei ramuri la valoarea adăugată brută a fost în anul 2013 de numai 6,2%. In anul 2013, Regiunea Centru ocupa locul 1 la nivel naţional in ceea ce priveste efectivele de ovine, cultivarea sfeclei de zahăr, cartofului, hameiului, furaje verzi şi a cânepei şi inului pentru fibre textile si locul 3 la efectivele de bovine şi la cultivarea secarei.

Regiunea Centru a reusit să atragă într-un singur an, 2015, investiții străine directe (I.S.D.) în valoare de 5 831 milioane euro (9% din totalul ISD din România), conform datelor Băncii Naționale a României, Regiunea Centru plasându-se pe poziția a doua, după Regiunea București-Ilfov în ce privește totalul investițiilor străine. Dacă se iau în calcul doar investițiile greenfield, ponderea Regiunii Centru în totalul investițiilor străine din România s-a ridicat la 11,9% în anul 2015 (4,34 miliarde euro). Activitățile spre care s-au îndreptat cele mai importante investiții la nivel naţional sunt industria prelucratoare, intermedieri financiare şi asigurări, comerţ, construcţii şi tranzacţii imobiliare şi energie electrică, gaze şi apă.