5. Potentialul demografic, ocupare si formare in Regiunea Centru

Recensamantul populatiei si locuintelor, desfasurat intre 18 si 27 martie 2002, la 10 ani de la precedentul recensamant, a permis obtinerea unui numar mare de indicatori privind populatia si locuintele. Indicatori precum numarul si densitatea populatiei, repartitia teritoriala a acesteia, structura populatiei pe sexe, grupe de varsta, medii rezidentiale, structura etnica, religioasa, structura socio-economica si dupa pregatirea scolara, ca si indicatorii referitori la locuinte contureaza un tablou cuprinzator al potentialului uman al regiunii. Pe baza acestora s-au realizat, folosind tehnologia GIS, harti tematice, cuprinzand toate unitatile administrativ-teritoriale ale regiunii. Cu ajutorul lor sunt evidentiate mai clar tendintele privind numarul si structura populatiei inregistrate in ultimii 10 ani si se pot prefigura viitoarele evolutii demografice, fiind facilitate, de asemenea, comparatiile intre judetele si localitatile regiunii, putand fi desprinse anumite concluzii privind disparitatile in dezvoltarea regionala si putandu-se identifica polii regionali de atractie demografica si fluxurile de populatie.

Evaluarea situatiei demografice este cu atat mai importanta, cu cat populatia Romaniei se afla in tranzitie demografica si cunoaste schimbari de structura care vor afecta procesele economico-sociale.

Asociata cu prognoza demografica a Regiunii Centru, care precede planificarea macroeconomica in decizii asupra investitiilor in domeniul educatiei, infrastructurii, sanatatii, constructiilor de locuinte, elaborarea planului de scolarizare, a resurselor de munca, a structurii serviciilor, a orientarii profesionale, evaluarea datelor complexe de la recensamant permit o analiza monografica a situatiei populatiei Regiunii.
Dintre cele mai importantele concluzii rezultate in urma analizei datelor obtinute la recensamant enumeram urmatoarele:

  • Regiunea Centru se situa pe locul al 5-lea in ce priveste numarul populatiei, avand o densitate sub media nationala
  • populatia regiunii s-a redus intre ultimele 2 recensaminte cu 6,6% . In peste 70% din localitatile Regiunii Centru populatia a inregistrat scaderi.
  • grad ridicat de imbatranire a populatiei , in special in localitatile rurale
  • diversitate etnica , lingvistica si religioasa
  • rata redusa de activitate si ocupare a populatiei in majoritatea localitatilor
  • distributie dezechilibrata a populatiei ocupate intre cele 3 sectoare economice principale in unele localitati ale regiunii
  • populatia cu un nivel mediu de studii este preponderenta
  • nivel scazut de dotate a locuintelor cu utilitati, in special in localitatile rurale