Hotărârile și Procesul Verbal al Ședinței CDR Centru din data de 04.07.2023