Hotărârile și Procesul Verbal al Ședinței CDR Centru din data de 17 aprilie 2018