Hotararile si Procesul Verbal al sedintei CDR Centru din data de 20 iunie 2017