Hotararile si Procesul Verbal al Sedintei CDR Centru din data de 22 noiembrie 2016