Hotararile si Procesul Verbal al sedintei CDR Centru din data de 26 Septembrie 2017