Hotărârile și Procesul Verbal al Ședinței CDR Centru din data de 31 iulie 2018