Hotărârile și Procesul Verbal al Ședinței CDR Centru din data de 7 noiembrie 2018