Hotararile si Procesul verbal al sedintei CDR din 14 septembrie 2011