Hotararile si Procesul verbal al sedintei CDR din 7 decembrie 2011