Hotararile si Procesul Verbal al sedintei CDR din data de 15 iulie 2014