Hotararile si Procesul Verbal al sedintei CDR din data de 19 februarie 2014