Hotararile si Procesul Verbal al sedintei CDR din data de 30 septembrie 2015