Hotararile si Procesul Verbal al sedintei CDR din de 12 septembrie 2012