Parteneriate Nationale

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului este cel mai important partener al agentiei la nivel national.

Este institutia care exercita, la nivel national, atributiile si responsabilitatea elaborarii, promovarii, coordonarii, gestionarii, implementarii si monitorizarii politicilor si strategiilor de dezvoltare regionala din Romania, precum si a programelor de coeziune economica si sociala si a fondurilor structurale.
MDRT este Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional iar Agentiile de Dezvoltare sunt Organisme Intermediate desemnate pentru implementarea axelor prioritare din POR, cu atributii delegate de catre AM POR.

Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala

Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala este structura nationala de tip partenerial, cu rol decizional privind elaborarea si implementarea obiectivelor politicii de dezvoltare regionala.
CNDR aproba toate documentele de planificare si programare financiara care vizeaza dezvoltarea regionala in Romania.

Reprezentanta Comisiei Europene in Romania

Este „ambasadoarea” Uniunii Europene in Romania si are ca scop sprijinirea procesului de integrare a Romaniei in Uniunea Europeana.
Reprezentanta CE in Romania este continuatoarea Delegatiei Comisiei Europene si vegheaza la respectarea principiilor si regulilor care guverneaza alocarea si cheltuirea fondurilor europene, in special a fondurilor de preaderare.
In sustinerea activitatii de comunicare si diseminare a informatiilor privind procesul de integare, Delegatia CE a incheiat cu Agentia de Dezvoltare Regionala CENTRU, in cursul anului 2 un acord de parteneriat pentru coordonarea activitatilor de comunicare pe teme legate de integrarea Romaniei in Uniunea Europeana.

Ministerul Muncii, Familiei sii Protectiei Sociale

Este partenerul ADR CENTRU in cadrul unui Acord de Parteneriat semnat in anul 2005 pentru colaborarea in domeniul realizarii politicilor de ocupare si a derularii Programelor PHARE DRU.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala CENTRU este partener in cadrul mai multor comitete constituite la nivel national pentru monitorizarea implementarii programelor finantate din fonduri europene.

Agentia Nationala pentru Cercetare Stiintifica si ADR CENTRU au semnat un protocol de colaborare in cursul anului 2007 in scopul crearii unui cadru pentru eventualele colaborari atat in calitate de organisme intermediare pentru implementarea fondurilor structurale cat si in cadrul unor proiecte mai ample.